Framsida

Publikationsforumet är en av det finländska vetenskapssamfundet genomförd nivåindelning av publiceringskanaler, som stöder forskningens kvalitetsbedömning.

JUFO-portalen samlar alla Publikationsforumets informationstekniska tjänster på ett ställe

I portalen kan du:

  • utföra sökningar
  • skapa egna listor
  • föreslå nya publiceringskanaler
  • föreslå höjning eller sänkning av nivån på publiceringskanaler
  • föreslå korrigeringar i publiceringskanalernas beskrivningsuppgifter

JUFO-portalen är i beta-fas. Tidigare tjänster för databassökning och ändringsförslag används fortfarande.