Mer information om publiceringskanaler från den nya JUFO-portalen

4.6.2024
Dekorativ bild med en text "Den nya JUFO-portalen har lanserats".

Den nya portalen innehåller professionella och populära publikationsserier utöver referentgranskade publikationer. Den gamla portalen kommer att stängas under sommaren.

Vetenskapssamfundets verktyg för att söka publiceringskanaler klassade i Publikationsforum och ge förslag har förnyats. Tack vare de nya tekniska lösningarna fungerar den nya JUFO-portalen smidigare än sin föregångare. Dessutom har portalens sökfunktioner förbättrats, vilket möjliggör mer exakta sökningar.

Vidare innehåller den nya portalen professionella och populära tidskrifter som används av forskare som arbetar i Finland och som inte ingår i JUFO-klassificeringen.

Den nya portalen finns på https://jfp.csc.fi/jufoportalen och den har utvecklats i samarbete med CSC – IT-centret för vetenskap.

Nya sökfunktioner i den nya portalen

Den nya portalen har alla sökfunktioner från den gamla portalen samt några nya. Till exempel har fritextsökningen förbättrats: fritextsökning stöder både frassökning och sök på delar av ord med en asterisk. Dessutom kan tidskrifter och serier sökas efter utgivare.

Sökningar efter utgivningsland och språk fungerar mer tillförlitligt än tidigare, eftersom informationen har standardiserats i enlighet med ISO-standarderna. Sökningar efter disciplin kan göras antingen med AND- eller OR-operatorn.

Som i den gamla versionen av portalen är det möjligt att ladda ner sökresultaten som en csv-fil. I den nya portalen kan användaren även välja vilken information om publiceringskanalerna de vill ha med i filen.

I portalen kommer det också att finnas mer information om publiceringskanalerna. På hösten 2024 kan man söka helt avgiftsfria, så kallade diamond open access-tidskrifter samt delvis öppna hybridtidskrifter i portalen.

Den gamla portalen och databassökningen kommer att stängas

Den gamla JUFO-portalen och databassökningen på VSD:s websida kommer att stängas under sommaren.

Databassökningen på VSD:s websida stängs i slutet av augusti och den gamla JUFO-portalen kommer att begränsas till användningen av Publikationsforumets paneler och sekretariat. Den gamla portalen stängs när funktionerna för panelmedlemmarnas och sekretariatets bedömningsarbete har implementerats i den nya portalen.

Vad är JUFO-portalen?

JUFO-portalen är en tjänst ämnad för forskare och andra som jobbar med vetenskap, i vilken man kan söka information om vetenskapliga serier, konferenser och förläggare som ingår i Publikationsforum-klassificeringen. Portalen innehåller även professionella och populära publikationsserier som används av forskare verksamma i Finland.

Genom JUFO-portalen är det också möjligt att föreslå nya publiceringskanaler för utvärdering och föreslå en ändring av publiceringskanalers nivå eller bibliografiska information. Det är möjligt att söka i innehållet utan att logga in, men att ge förslag på tillägg och ändringar kräver inloggning.

Mer information: julkaisufoorumi(at)tsv.fi

Bild: Anne Haapanen, VSD

Du kan också vara intresserad av