Så använder du Publikationsforum-klassificeringen på ett ansvarsfullt sätt

29.5.2019
Ett foto av en skylt.

Publikationsforumets styrgrupp har uppdaterat instruktionerna för Publikationsforum-klassificeringen. De nya instruktionerna innehåller rekommendationer om JUFO-klassificeringens ansvarfulla användning som redskap för utvärdering av forskning.

JUFO-klassificeringen är ursprungligen ämnad för utvärderingen av den genomsnittliga kvaliteteten på stora publikationsvolymer som universiteten utger. Klassificeringen är inte ämnad för utvärdering eller jämförelse av mindre publikationsvolymer eller enskilda publikationer som universitetens eller andra forskningsorganisationers enheter utger, eller enskilda forskare. Styrgruppen anser det nödvändigt att ge instruktioner om användningen av JUFO-klassificeringen, eftersom den de senaste åren har börjat användas även för utvärdering och jämförelse på enhets- och/eller forskarnivå.

Instruktionerna innehåller rekommendationer om användningen av JUFO-klassificeringen på enhets- och forskarnivå samt information om begränsningar för användningen av klassificeringen som redskap för utvärdering av forskning. Därtill beskrivs JUFO-klassificeringen och dess underliggande antaganden samt klassificeringens roll i universitetens finansieringsmodell.

Vid utarbetandet av instruktionerna för Publikationsforum-klassificeringen har internationella deklarationer om ansvarsfull metrik utnyttjats: DORA-deklarationen, Leidenmanifestet för bibliometri, samt Metric Tide-rapporten. Instruktionerna kompletterar de nationella anvisningarna för ansvarsfull utvärdering av forskare samt anvisningarna för ansvarsfull bibliometri som är under beredning.  

Läs de nya instruktionerna (pdf) här.

Foto: Jens Johnsson, Pexels.

Du kan också vara intresserad av