Ändringsförslag

Senast uppdaterad 26.6.2024

Vetenskapssamfundets medlemmar har möjlighet att påverka Publikationsforumets verksamhet genom att föreslå nya publiceringskanaler att tilläggas klassificeringen eller höjning eller sänkning av nivån på en redan bedömd publiceringskanal. Dessutom är det möjligt att föreslå korrigering eller komplettering av publiceringskanalens bibliografiska uppgifter (t.ex. namn, ISSN-nummer). Gör ändringsförslagen i JUFO-portalen efter inloggning. Obs! Inloggning till JUFO-portalen sker via Eduuni.

  Föreslå ändring av nivån

  • Logga in på JUFO-portalen och sök efter den publikationskanal vars nivåbetyg du vill föreslå en ändring till.
  • Klicka på namnet på publikationskanalen i sökresultatlistan för att se publikationskanalens information. Det finns en "Föreslå ny nivå"-knapp högst upp som öppnar webblanketten. Föreslagen nivåbetyg och motiveringar ska fyllas i blanketten. Observera att förslag på nivå 2 och 3 uppgraderingar behandlas vart fjärde år under uppdateringsbedömningen.
  • Observera att förslag för nivåerna 2 och 3 generellt behandlas i samband med omvärderingen av nivå 2 och 3 som görs vart fjärde år.

  Skärmdump från JUFO-portalen.

  Föreslå nya publiceringskanaler

  • Genom att fylla i webblanketten kan du föreslå nya publiceringskanaler som ska läggas till Publikationsforums klassificering till nivå 1. Man kan komma med förslag när man är inloggad på portalen.
  • Knappen "Föreslå ny kanalen" finns i menyn i det övre högra hörnet av JUFO-portalen. Publiceringskanalens namn, identifierare (beroende på typ av kanal), webbadress, panel och motiveringar måste fyllas i blanketten. Panelerna bedömer nya publiceringskanaler cirka fyra gånger per år. Bedömningsprocessen tar vanligtvis cirka 2-5 månader.

  Skärmdump från JUFO-portalen.