Ändringsförslag

Vetenskapssamfundets medlemmar har möjlighet att påverka Publikationsforumets verksamhet genom att föreslå nya publiceringskanaler att tilläggas klassificeringen eller höjning eller sänkning av nivån på en redan bedömd publiceringskanal. Dessutom är det möjligt att föreslå korrigering eller komplettering av publiceringskanalens bibliografiska uppgifter (t.ex. namn, ISSN-nummer). Vi tillråder att göra ändringsförslagen i JUFO-portalen.

Användare med Haka-id

Logga in med universitetets eller forskningsinstitutets Haka-id.

  • Sök publiceringskanalen vars nivå du vill föreslå ändring på.
  • Motiverade ändringsförslag till nivåerna kan göras genom att klicka på kugghjulet och välja alternativet Föreslå ändring av nivån. Motiveringen kan inte vara längre än 5000 tecken.
  • Förslag på nya publiceringskanaler att tilläggas kan göras under Föreslå nya kanaler (höger överkant).
  • Du kan också sammanställa en egen TOP10-lista över de viktigaste publiceringskanalerna inom ditt forskningsområde genom att klicka på kugghjulet och välja alternativet Lägg till TOP10-listan.

Användare utan Haka-id

Om du inte har Haka-id, skicka in ditt förslag via ändringsförslagsidan.