Ändringsförslag

Senast uppdaterad 13.2.2024

Vetenskapssamfundets medlemmar har möjlighet att påverka Publikationsforumets verksamhet genom att föreslå nya publiceringskanaler att tilläggas klassificeringen eller höjning eller sänkning av nivån på en redan bedömd publiceringskanal. Dessutom är det möjligt att föreslå korrigering eller komplettering av publiceringskanalens bibliografiska uppgifter (t.ex. namn, ISSN-nummer). Gör ändringsförslagen i JUFO-portalen efter inloggning. Obs! Inloggning till JUFO-portalen sker via Eduuni.

  Föreslå ändring av nivån

  • Sök publiceringskanalen vars nivå du vill föreslå ändring på.
  • Motiverade ändringsförslag till nivåerna kan göras genom att klicka på kugghjulet och välja alternativet "Föreslå ändring av nivån"Kom ihåg att motivera ditt förslag.

  Motiverade ändringsförslag till nivåerna kan göras genom att klicka på kugghjulet. Detta öppnar en meny där alternativet "föreslå ändring av nivån" ska väljas.

  Föreslå nya publiceringskanaler

  • Förslag på nya publiceringskanaler att tilläggas kan göras under "Föreslå nya kanaler" (höger överkant). Kom ihåg att motivera ditt förslag.

  Skärmdump från JUFO-portalen.