Ändringsförslag

Vetenskapssamfundets medlemmar har möjlighet att påverka Publikationsforumets verksamhet genom att föreslå nya publiceringskanaler att tilläggas klassificeringen eller höjning eller sänkning av nivån på en redan bedömd publiceringskanal. Dessutom är det möjligt att föreslå korrigering eller komplettering av publiceringskanalens bibliografiska uppgifter (t.ex. namn, ISSN-nummer). Gör ändringsförslagen i JUFO-portalen efter inloggning.

Föreslå ändring av nivån

  • Sök publiceringskanalen vars nivå du vill föreslå ändring på.
  • Motiverade ändringsförslag till nivåerna kan göras genom att klicka på kugghjulet och välja alternativet "Föreslå ändring av nivån". Motiveringen kan inte vara längre än 5000 tecken.

Föreslå nya publiceringskanaler

  • Förslag på nya publiceringskanaler att tilläggas kan göras under "Föreslå nya kanaler" (höger överkant). Kom ihåg att motivera ditt förslag.