Databassökning

De i Publikationsforumets databas lagrade vetenskapliga seriernas, konferensernas och bokförläggarnas uppgifter hittas i JUFO-portalen. Publiceringskanaler kan sökas på:

  • Namn
  • ISSN/ISBN-nummer
  • Typ av publiceringskanal
  • Publikationsforumsnivå
  • Open access
  • Utgivningsland
  • Språk
  • Panel
  • Vetenskapsgren

Sökresultaten kan laddas ner i en Excel-fil.

Sökningar kan utföras utan inloggning. För att få mer utförliga uppgifter om publiceringskanalerna i portalen krävs inloggning. Haka-användare kan logga in i portalen med sin organisations användar-id.

Sökningar utan inloggning

Om du inte har Haka-id, gå till JUFO-portalen och välj alternativet "fortsätta utan inloggning" till vänster.

Användare med Haka-id

Logga in med universitetets eller forskningsinstitutets Haka-id.

Användare med separat användarnamn

Logga in med separat användarnamnTyvärr finns det för närvarande ett problem med att skapa nya användarnamn.