Databassökning

Senast uppdaterad 7.5.2021

De i Publikationsforumets databas lagrade vetenskapliga seriernas, konferensernas och bokförläggarnas uppgifter hittas i JUFO-portalen. Publiceringskanaler kan sökas på:

  • Namn
  • ISSN/ISBN-nummer
  • Typ av publiceringskanal
  • Publikationsforumsnivå
  • Open access
  • Utgivningsland
  • Språk
  • Panel
  • Vetenskapsgren

Sökresultaten kan laddas ner i en Excel-fil.

Sökningar kan utföras utan inloggning. För att få mer utförliga uppgifter om publiceringskanalerna i portalen krävs inloggning. Användare kan logga in i portalen med Eduuni-ID (på engelska).