Slutrapporten för Publikationsforum-projektet (2010-2012)

19.4.2012
Ett foto av en öppen bok.

Publikationsforum-projektet genomfördes under perioden 1.8.2011–29.2.2012. Rapporten sammanfattar genomförandet av projektet och den första Publikationsforum-klassificeringen.

Läs slutrapporten (pdf) här.

Foto: Pixabay, Pexels.

Du kan också vara intresserad av