Delta i undersökningen om forskningens genomslag

2.6.2023
Foto av ett teleskop.

I den här undersökningen reder vi ut forskarnas syn på forskningens samhälleliga genomslag och utvärderingen av det.

Den här undersökningen är en del av Vetenskapliga samfundens delegations projekt för utvärdering av genomslag. Undersökningens syfte är att öka förståelsen för forskningens samhälleliga genomslag och möjligheterna att verifiera det, och sålunda stöda de utvärderingar av genomslag som genomförs av högskolor och andra organisationer som utför och finansierar forskningen.

Enkäten är riktad till forskare och doktorander som arbetar inom olika sektorer och karriärnivåer i Finland.

Enkäten kan besvaras 2.6.–30.6.2023 på den elektroniska blanketten.

Mer information: Specialist Reetta Muhonen (reetta.muhonen(at)tsv.fi).

Foto: Jan van der Wolf, Pexels.

Du kan också vara intresserad av