Paneelit

Paneelien tärkein tehtävä on arvioida ja luokitella edustamiensa alojen tieteelliset julkaisukanavat. Arviointityö tehdään etupäässä verkkovälitteisesti JUFO-portaalin työkalujen avulla. Paneelit kokoontuvat vain tarvittaessa eli lähinnä alkuperehdytyksen sekä päivitysarvioinnin yhteydessä. Lisäksi tarvittaessa järjestetään paneelien puheenjohtajien yhteiskokouksia.

Paneelien asettamisesta ja arviointityön valvonnasta vastaa Julkaisufoorumin ohjausryhmä. Panelisteiksi valitaan henkilöitä, joilla on kokemusta tutkimustyöstä, tieteellisestä julkaisutoiminnasta ja tutkimuksen arvioinnista. Panelistien valinnassa ohjausryhmä pyrkii ensisijaisesti varmistamaan, että paneelien asiantuntemus kattaa niiden vastuulle kuuluvat tutkimusalat. Lisäksi kiinnitetään huomiota eri organisaatioiden ja sukupuolten edustukseen paneeleissa. Paneelien jäsenet toimivat oman tieteen- ja tutkimusalansa kansallisen yhteisön edustajina, ja heidän tehtäviinsä kuuluu myös taustayhteisöjen konsultointi.

Nykyiset paneelikokoonpanot vastaavat julkaisukanavien arvioinnista kaudella 2018–2021.

Julkaisufoorumin arviointipaneelit 2018-2021

1 Matematiikka ja tilastotiede
2 Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet
3 Fysiikka, avaruustieteet ja tähtitiede
4 Kemia
5 Geotieteet ja ympäristötieteet
6 Biotieteet I
7 Biotieteet II
8 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, kone- ja valmistustekniikka
9 Sähkö- ja automaatiotekniikka, tieto- ja tietoliikennetekniikka
10 Teknillinen kemia, materiaalitekniikka ja ympäristötekniikka
11 Lääketieteen tekniikka, bioteknologia ja peruslääketieteet
12 Kliiniset lääketieteet I
13 Kliiniset lääketieteet II ja hammaslääketiede
14 Terveystieteet ja muut lääketieteet
15 Maatalous- ja metsätieteet
16 Taloustieteet
17 Sosiaalitieteet, media- ja viestintätieteet sekä muut yhteiskuntatieteet
18 Psykologia ja kasvatustieteet
19 Politiikan tutkimus, hallintotiede ja oikeustiede
20 Filosofia ja teologia
21 Kielitieteet
22 Kirjallisuus, taiteen tutkimus ja arkkitehtuuri
23 Historia, arkeologia ja kulttuurien tutkimus

1 Matematiikka ja tilastotiede

PJ Professori Kaisa Miettinen, Jyväskylän yliopisto
Professori Camilla Hollanti, Aalto-yliopisto
Professori Jarkko Kari, Turun yliopisto
Professori Tero Kilpeläinen, Jyväskylän yliopisto
Professori Risto Korhonen, Itä-Suomen yliopisto
Akatemiaprofessori Matti Lassas, Helsingin yliopisto
Professori Mikko Sillanpää, Oulun yliopisto
Apulaisprofessori Jarno Vanhatalo, Helsingin yliopisto

Paneelin 1 tutkimusalat:

111 Matematiikka

 • Puhdas matematiikka
 • Soveltava matematiikka
 • Todennäköisyyslaskenta
 • Laskennallinen tiede

112 Tilastotiede

2 Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet

PJ Professori Tommi Mikkonen, Helsingin yliopisto
Professori Tapio Elomaa, Tampereen yliopisto
Professori Juho Hamari, Tampereen yliopisto
Tutkimusjohtaja Hannu Kari, Maanpuolustuskorkeakoulu
Professori Tommi Kärkkäinen, Jyväskylän yliopisto
Professori Ville Leppänen, Turun yliopisto
Emeritaprofessori Kaisa Nyberg, Aalto-yliopisto
Professori Pekka Orponen, Aalto-yliopisto
Professori Samuli Pekkola, Tampereen yliopisto
Professori Roope Raisamo, Tampereen yliopisto
Professori Tapio Seppänen, Oulun yliopisto

Paneelin 2 tutkimusalat:

113 Tietojenkäsittelyoppi ja informaatiotieteet

 • Tietojenkäsittelyoppi
 • Laskennallinen data-analyysi
 • Ohjelmistotekniikka, käyttöjärjestelmät, ihminen-kone -vuorovaikutus
 • Teoreettinen tietojenkäsittelytiede
 • Tietojärjestelmätiede
 • Informaatiotieteet
 • Bioinformatiikka

3 Fysiikka, avaruustieteet ja tähtitiede

PJ Professori Martti Kauranen, Tampereen yliopisto
Professori Adam Foster, Aalto-yliopisto
Professori Katri Huitu, Helsingin yliopisto
Professori Marko Huttula, Oulun yliopisto
Professori Peter Johansson, Helsingin yliopisto
Professori Ari Jokinen, Jyväskylän yliopisto
Professori Pasi Karjalainen, Itä-Suomen yliopisto
Professori Erkki Lähderanta, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Professori Petriina Paturi, Turun yliopisto

Paneelin 3 tutkimusalat:

114 Fysiikka

 • Atomi- ja molekyylifysiikka
 • Kemiallinen fysiikka
 • Tiiviin aineen fysiikka
 • Hiukkasten ja kenttien fysiikka
 • Ydinfysiikka
 • Nestefysiikka ja plasmafysiikka, pintafysiikka
 • Optiikka, laser- ja kvanttioptiikka
 • Akustiikka
 • Biologinen ja pehmeän aineen fysiikka

115 Avaruustieteet ja tähtitiede

 • Avaruusfysiikka
 • Auringon, tähtien ja tähtienvälisen aineen fysiikka
 • Aurinkokunnan fysiikka ja planeettatutkimus
 • Linnunrata, galaksit ja kosmologia

221 Nanoteknologia

 • Nanomateriaalit
 • Nanoprosessit

4 Kemia

PJ Professori Heikki Tenhu, Helsingin yliopisto
Professori Johan Bobacka, Åbo Akademi
Professori Jan Deska, Aalto-yliopisto
Professori Tanja Kallio, Aalto-yliopisto
Akatemiatutkija Theo Kurtén, Helsingin yliopisto
Professori Timo Laaksonen, Tampereen yliopisto
Dosentti Raija Oilunkaniemi, Oulun yliopisto
Akatemiaprofessori Kari Rissanen, Jyväskylän yliopisto
Professori Juha Rouvinen, Itä-Suomen yliopisto

Paneelin 4 tutkimusalat:

116 Kemia

 • Analyyttinen kemia
 • Epäorgaaninen kemia
 • Fysikaalinen kemia
 • Materiaalikemia
 • Orgaaninen kemia
 • Muut kemian alat

5 Geotieteet ja ympäristötieteet

PJ Professori Jukka Käyhkö, Turun yliopisto
Professori Jan Hjort, Oulun yliopisto
Yliopistolehtori Anu Kaakinen, Helsingin yliopisto
Tutkimusprofessori Sanna Kaasalainen, Maanmittauslaitos MML
Yliopistonlehtori Emilia Koivisto, Helsingin yliopisto
Johtava tutkija Pirkko Kortelainen, Suomen ympäristökeskus SYKE
Professori Jussi Kukkonen, Itä-Suomen yliopisto
Apulaisprofessori Matti Kummu, Aalto-yliopisto
Yli-intendentti Arto Luttinen, Helsingin yliopisto
Yliopistotutkija Santtu Mikkonen, Itä-Suomen yliopisto
Yliopistotutkija Jan Weckström, Helsingin yliopisto

Paneelin 5 tutkimusalat:

117 Maantiede ja ympäristötieteet

 • Monitieteelliset geotieteet
 • Minerologia
 • Paleontologia
 • Geokemia ja geofysiikka
 • Luonnonmaantiede
 • Geologia
 • Vulkanologia
 • Ekotoksikologia ja ympäristövaikutukset
 • Ympäristön tutkimus
 • Meteorologia ja ilmakehätieteet
 • Ilmastotutkimus
 • Oseanografia, hydrologia, vesivarat
 • Geoinformatiikka
 • Kaukokartoitus

6 Biotieteet I

PJ Professori Kai Lindström, Åbo Akademi
Erikoistutkija Petri Ekholm, Suomen ympäristökeskus SYKE
Professori Jaakko Hyvönen, Helsingin yliopisto
Yliopistotutkija Jukka Jokimäki, Lapin yliopisto
Yli-intendentti Lauri Kaila, Helsingin yliopisto
Professori Toni Laaksonen, Turun yliopisto
Yliopistonlehtori Sirkku Manninen, Helsingin yliopisto
Yliopistolehtori Tapio Mappes, Jyväskylän yliopisto
Akatemiatutkija Tanja Pyhäjärvi, Helsingin yliopisto

Paneelin 6 tutkimusalat:

118 Biotieteet

 • Teoreettinen biologia
 • Matemaattinen biologia
 • Termobiologia
 • Kryobiologia
 • Biologinen rytmi
 • Evoluutiobiologia
 • Käyttäytymistieteen alan biologia
 • Eläintiede
 • Ornitologia
 • Hyönteistiede
 • Meribiologia
 • Makeanveden biologia
 • Limnologia
 • Ekologia
 • Biodiversiteetin suojelu
 • Mykologia
 • Kasvibiologia

7 Biotieteet II

PJ Professori Jorma Palvimo, Itä-Suomen yliopisto
Apulaisprofessori Sandip Bankar, Aalto-yliopisto
Professori Jukka Finne, Helsingin yliopisto
Professori Vesa Hytönen, Tampereen yliopisto
Akatemiatutkija Riikka Ihalin, Turun yliopisto
Professori Jaakko Kangasjärvi, Helsingin yliopisto
Akatemiatutkija Johannes Kettunen, Oulun yliopisto
Professori Ville Mustonen, Helsingin yliopisto
Apulaisprofessori Ville Santala, Tampereen yliopisto
Professori Lea Sistonen, Åbo Akademi
Professori Marko Virta, Helsingin yliopisto

Paneelin 7 tutkimusalat:

118 Biotieteet

 • Solubiologia
 • Mikrobiologia
 • Virologia
 • Biokemia ja molekyylibiologia
 • Biokemian tutkimusmenetelmät
 • Genetiikka ja genomiikka
 • Epigenetiikka
 • Lisääntymisen biologia
 • Kehitysbiologia
 • Systeemibiologia, bioinformatiikka
 • Andrologia

219 Ympäristön bioteknologia

 • Ympäristöbiotekniikka
 • Bioremediaatio
 • Diagnostiset biotekniikat ympäristönhallinnassa
 • Ympäristöbiotekniikan etiikka

220 Teollinen bioteknologia

 • Teollinen biotekniikka
 • Bioprosessoinnin tekniikat
 • Biotuotteet
 • Biomateriaalit

8 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, kone- ja valmistustekniikka

PJ Professori Jani Romanoff, Aalto-yliopisto
Professori Juhani Hyvärinen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Professori Minna Lanz, Tampereen yliopisto
Professori Ville Leminen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Professori Pekka Leviäkangas, Oulun yliopisto
Yliopistotutkija Antti H. Niemi, Oulun yliopisto
Professori Jari Puttonen, Aalto-yliopisto
Akatemiatutkija Timo Saksala, Tampereen yliopisto
Professori Filip Tuomisto, Aalto-yliopisto

Paneelin 8 tutkimusalat:

212 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

 • Rakennustekniikka
 • Rakennesuunnittelu
 • Kunnallis- ja rakennetekniikka
 • Kuljetustekniikka
 • Geotekniikka
 • Rakentamistalous
 • Yhdyskuntatekniikka

214 Kone- ja valmistustekniikka

 • Konetekniikka
 • Teknillinen mekaniikka
 • Termodynamiikka
 • Avaruus- ja ilmailutekniikka
 • Ydinvoimatekniikka
 • Audiotekniikka, luotettavuusanalyysi
 • Laivanrakennus
 • Meritekniikka

9 Sähkö- ja automaatiotekniikka, tieto- ja tietoliikennetekniikka

PJ Professori Jarmo Partanen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Professori Alessandro Foi, Tampereen yliopisto
Professori Heikki Handroos, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Professori Timo Hämäläinen, Jyväskylän yliopisto
Dosentti Matti Hämäläinen, Oulun yliopisto
Johtava tutkija Thomas Kraft, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Professori Pasi Liljeberg, Turun yliopisto
Professori Sergiy Vorobyov, Aalto-yliopisto
Professori Valeriy Vyatkin, Aalto-yliopisto

Paneelin 9 tutkimusalat:

213 Sähkötekniikka, automaatiotekniikka, tietotekniikka

 • Sähkö- ja automaatiotekniikka
 • Robotiikka ja automaattinen hallinta
 • Automaatio- ja hallintojärjestelmät
 • Tietoliikennetekniikka ja -järjestelmät
 • Tietoliikenne
 • Tietokonelaitteistot ja järjestelmäarkkitehtuuri
 • Elektroniikka
 • Signaalinkäsittely

10 Teknillinen kemia, materiaalitekniikka ja ympäristötekniikka

PJ Professori, Simo-Pekka Hannula, Aalto-yliopisto
Professori Timo Fabritius, Oulun yliopisto
Professori Leena Hupa, Åbo Akademi
Yliopistotutkija Heli Koivuluoto, Tampereen yliopisto
Professori Jukka Konttinen, Tampereen yliopisto
Professori Eero Kontturi, Aalto-yliopisto
Tutkimusprofessori Juha Lehtonen, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Apulaisprofessori Mari Lundström, Aalto-yliopisto
Akatemiatutkija Satu Ojala, Oulun yliopisto
Professori Mikko Ritala, Helsingin yliopisto
Professori Mika Sillanpää, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Professori Ron Zevenhoven, Åbo Akademi

Paneelin 10 tutkimusalat:

215 Teknillinen kemia, kemian prosessitekniikka

 • Kemian laitetekniikka
 • Kemian prosessitekniikka
 • Biomassan jalostustekniikka
 • Laitetekniikka
 • Prosessien ohjaus ja säätötekniikka

216 Materiaalitekniikka

 • Materiaalitekniikka
 • Keramiikka
 • Pinnoitteet ja kalvot
 • Komposiitit
 • Paperi ja puu
 • Tekstiilit, synteettiset väriaineet, värit ja kuidut
 • Funktionaaliset materiaalit, puolijohteet
 • Metallit
 • Biomateriaalit

218 Ympäristötekniikka

 • Ympäristötekniikka ja teknillinen geologia
 • Geotekniikka
 • Petrokemian tekniikka
 • Energia ja polttoaineet
 • Teolliset prosessit
 • Sähkövoimatekniikka
 • Kaivostoiminta ja mineraalien käsittely

11 Lääketieteellinen tekniikka, bioteknologia ja peruslääketieteet

PJ Professori Peppi Karppinen, Oulun yliopisto
Apulaisprofessori Petri Ala-Laurila, Aalto-yliopisto/Helsingin yliopisto
Professori Seppo Auriola, Itä-Suomen yliopisto
Professori Janne Backman, Helsingin yliopisto
Professori Jari Hyttinen, Tampereen yliopisto
Professori Petro Julkunen, Itä-Suomen yliopisto
Professori Anu Kantele, Helsingin yliopisto
Yliopistonlehtori Sari Lauri, Helsingin yliopisto
Professori Anna-Liisa Levonen, Itä-Suomen yliopisto
Dosentti Mataleena Parikka, Tampereen yliopisto
Professori Sauli Savolainen, Helsingin yliopisto
Professori Heikki Tanila, Itä-Suomen yliopisto
Yliopistonlehtori Erik Wallen, Helsingin yliopisto

Paneelin 11 tutkimusalat:

217 Lääketieteen tekniikka

 • Lääketieteen tekniikka
 • Lääketieteellinen laboratoriotekniikka
 • Laboratorionäytteiden analyysi, diagnostiset tekniikat

311 Peruslääketieteet

 • Anatomia ja morfologia
 • Ihmisen genetiikka
 • Immunologia
 • Neurotieteet, psykofysiologia
 • Fysiologia, sytologia
 • Patologia
 • Biofysiikka
 • Trooppinen lääketiede, parasitologia, infektiotaudit, epidemiologia

317 Farmasia

 • Farmakologia
 • Toksikologia
 • Lääkeainekemia ja farmaseuttinen kemia
 • Farmasian teknologia ja teollisuusfarmasia
 • Sosiaalifarmasia ja lääketaloustiede
 • Farmaseuttinen biologia
 • Biofarmasia ja farmakokinetiikka

318 Lääketieteellinen bioteknologia

 • Terveyden biotieteet
 • Solujen, kudosten, elinten tai koko elimistön manipulointiin liittyvät teknologiat
 • DNA:n, proteiinien ja entsyymien toiminnan tunnistusteknologiat
 • Geenidiagnostiikka, farmakogenomiikka, geenihoito
 • Biomateriaalit
 • Lääketieteellisen biotekniikan etiikka

12 Kliiniset lääketieteet I

PJ Professori Risto Kerkelä, Oulun yliopisto
Ylilääkäri Johanna Laukkarinen, Tampereen yliopistollinen sairaala
Professori Lauri Lehtimäki, Tampereen yliopisto
Professori Teemu Murtola, Tampereen yliopisto
Professori Satu Mustjoki, Helsingin yliopisto
Dosentti Laura Pirilä, Turun yliopisto
Professori Johannes Savolainen, Turun yliopisto
Professori Timo Strandberg, Helsingin yliopisto
Professori Kaisa Tasanen-Määttä, Oulun yliopisto

Paneelin 12 tutkimusalat:

312 Kliiniset lääketieteet

 • Sydän- ja verenkiertojärjestelmä
 • Ääreisverenkierron sairaudet
 • Hematologia
 • Hengityselimet
 • Iho- ja sukupuolitautioppi
 • Allergiat
 • Reumatologia
 • Endokrinologia ja aineenvaihdunta
 • Diabetes
 • Hormonit
 • Gastroenterologia ja hepatologia
 • Urologia ja nefrologia
 • Onkologia
 • Geriatria ja gerontologia
 • Yleislääketiede ja sisätautioppi
 • Integroiva ja täydentävä lääketiede
 • Muut kliinisen lääketieteen alueet

13 Kliiniset lääketieteet II ja hammaslääketiede

PJ Professori Jouko Miettunen, Oulun yliopisto
Professori Seppo Alahuhta, Oulun yliopisto
Professori Jarmo Jääskeläinen, Itä-Suomen yliopisto
Dosentti Virve Koljonen, Helsingin yliopisto
Professori Reetta Kälviäinen, Itä-Suomen yliopisto
Apulaisprofessori Hannele Laivuori, Tampereen yliopisto
Dosentti Xiang-Guo Li, Turun yliopisto
Professori Markus Rautiainen, Tampereen yliopisto
Professori Tuula Salo, Helsingin yliopisto
Professori Erkki Tukiainen, Helsingin yliopisto
Yliopistonlehtori Jorma Virtanen, Turun yliopisto

Paneelin 13 tutkimusalat:

312 Kliiniset lääketieteet

 • Synnytysoppi ja gynekologia
 • Lastentautioppi
 • Akuutti- ja ensihoito
 • Anestesiologia, tehohoito, kivunhoito
 • Ortopedia
 • Kirurgia
 • Radiologia
 • Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
 • Lääketieteellinen kuvantaminen
 • Elinsiirrot
 • Silmätautioppi
 • Korva-, nenä- ja kurkkutautioppi
 • Psykiatria
 • Kliininen neurologia

313 Hammaslääketieteet

 • Suu- ja leukakirurgia, hammaslääketiede

14 Terveystieteet ja muut lääketieteet

PJ Professori Raija Korpelainen, Oulun yliopisto
Kliininen opettaja Juha Auvinen, Oulun yliopisto
Tutkimuspäällikkö Kari Kalliokoski, Turun yliopisto
Professori  Ossi Rahkonen, Helsingin yliopisto
Yliopettaja Sari Räisänen, Tampereen ammattikorkeakoulu
Professori Antti Sajantila, Helsingin yliopisto
Professori Ursula Schwab, Itä-Suomen yliopisto
Professori Sarianna Sipilä, Jyväskylän yliopisto
Yliopistonlehtori Minna Stolt, Turun yliopisto
Professori Hannele Turunen, Itä-Suomen yliopisto
Tutkijatohtori Liina-Kaisa Tynkkynen, Tampereen yliopisto

Paneelin 14 tutkimusalat:

314 Terveystieteet

 • Ravitsemustiede, ruokavalio-oppi
 • Kansanterveys ja ympäristöterveys
 • Työterveyshuolto
 • Yhteiskunnalliset biolääketieteet, perhesuunnittelu, seksuaaliterveys, psyko-onkologia, biolääketieteellisen tutkimuksen poliittiset ja yhteiskunnalliset vaikutukset
 • Lääketieteen etiikka
 • Päihdyttävien aineiden väärinkäyttö

319 Muut lääketieteet

 • Oikeuslääketiede
 • Fysiatria ja kuntoutus

315 Liikuntatiede

316 Hoitotiede

 • Terveydenhuolto-oppi ja -palvelut, sairaalahallinto, terveydenhuollon rahoitus
 • Terveyspolitiikka ja -palvelut
 • Sairaanhoito

15 Maatalous- ja metsätieteet

PJ Professori Jarmo Valaja, Helsingin yliopisto
Professori Laura Alakukku, Helsingin yliopisto
Professori Maria Fredriksson-Ahomaa, Helsingin yliopisto
Johtava tutkija Hannu Fritze, Luonnonvarakeskus LUKE
Professori Marina Heinonen, Helsingin yliopisto
Professori Marko Lindroos, Helsingin yliopisto
Yliopistonlehtori Pauliina Palonen, Helsingin yliopisto
Professori Heli Peltola, Itä-Suomen yliopisto
Professori Olli Peltoniemi, Helsingin yliopisto
Professori Eija Pouta, Luonnonvarakeskus LUKE

Paneelin 15 tutkimusalat:

411 Maa- ja metsätaloustieteet

 • Maatalous
 • Metsätalous
 • Kalatalous
 • Maaperätiede
 • Puutarhatalous
 • Kasvinjalostus ja -suojelu
 • Elintarviketieteet

412 Eläintiede, maitotaloustiede

 • Kotieläintiede ja maitotaloustiede
 • Karjatalous, lemmikkieläimet

413 Eläinlääketiede

414 Maatalouden bioteknologia

 • Maatalouden biotekniikka ja elintarvikebiotekniikka
 • Geenimanipulaatioteknologia
 • Karjan kloonaaminen
 • Markkeriavusteinen valinta
 • Diagnostiikka
 • Biomassasyötteen tuotantotekniikat
 • Lääkeaineiden kehittäminen kasveissa
 • Maatalouden biotekniikan etiikka

415 Muut maatalous- ja metsätieteet

222 Muu tekniikka

 • Elintarvike- ja juomateollisuus

16 Taloustieteet

PJ Professori Hannu Vartiainen, Helsingin yliopisto
Professori Jussi Heikkilä, Tampereen yliopisto
Professori Lili Kihn, Tampereen yliopisto
Professori Eva Liljeblom, Svenska handelshögskolan
Professori Kaisa Kotakorpi, Turun yliopisto
Professori Jaakko Kujala, Oulun yliopisto
Professori Juha-Antti Lamberg, Jyväskylän yliopisto
Apulaisprofessori Matthijs Lof, Aalto-yliopisto
Professori Harri Luomala, Vaasan yliopisto
Professori Susan Meriläinen, Lapin yliopisto
Professori Paavo Ritala, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Professori Jyrki Wallenius, Aalto-yliopisto

Paneelin 16 tutkimusalat:

511 Kansantaloustiede

512 Liiketaloustiede

 • Liiketoiminta ja liikkeenjohto
 • Tuotantotalous
 • Taloushistoria

17 Sosiaalitieteet, media- ja viestintätieteet sekä muut yhteiskuntatieteet

PJ Professori Pekka Isotalus, Tampereen yliopisto
Professori Ilpo Helén, Itä-Suomen yliopisto
Professori Päivi Honkatukia, Tampereen yliopisto
Apulaisprofessori Kathrin Komp-Leukkunen, Helsingin yliopisto
Yliopistolehtori Mikael Laakso, Svenska handelshögskolan
Professori Merja Laitinen, Lapin yliopisto
Yliopistonlehtori Elina Late, Tampereen yliopisto
Professori Sami Moisio, Helsingin yliopisto
Professori Frans Mäyrä, Tampereen yliopisto
Ryhmäpäällikkö Riikka Paloniemi, Suomen ympäristökeskus SYKE
Professori Lauri Paltemaa, Turun yliopisto
Professori Anna-Maija Pirttilä-Backman, Helsingin yliopisto
Professori Petri Tapio, Turun yliopisto
Professori Terhi-Anna Wilska, Jyväskylän yliopisto

Paneelin 17 tutkimusalat:

514 Sosiaalitieteet

 • Sosiologia
 • Väestötiede
 • Naistutkimus ja sukupuolitutkimus
 • Nuorisotutkimus
 • Sosiaalipsykologia
 • Yhteiskunta- ja sosiaalipolitiikka, sosiaalityö

518 Media- ja viestintätieteet

 • Journalistiikka
 • Informatiikka
 • Kirjastotiede
 • Mediaviestintä
 • Puheviestintä, organisaatioviestintä

519 Yhteiskuntamaantiede ja talousmaantiede

 • Yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus
 • Kulttuuri- ja talousmaantiede
 • Kaupunkitutkimus
 • Liikennesuunnittelu ja liikenteen yhteiskunnalliset näkökulmat

520 Muut yhteiskuntatieteet

 • Monitieteiset yhteiskuntatieteet
 • Kehitystutkimus
 • Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimus

18 Psykologia ja kasvatustieteet

PJ Professori Eero Ropo, Tampereen yliopisto
Professori Kimmo Alho, Helsingin yliopisto
Professori Anneli Eteläpelto, Jyväskylän yliopisto
Tutkimusjohtaja Katja Kokko, Jyväskylän yliopisto
Professori Hanni Muukkonen, Oulun yliopisto
Professori Marita Mäkinen, Tampereen yliopisto
Akatemiaprofessori Katri Räikkönen, Helsingin yliopisto
Professori Heikki Silvennoinen, Turun yliopisto
Professori Auli Toom, Helsingin yliopisto
Professori Satu Uusiautti, Lapin yliopisto
Apulaisprofessori Jaana Viljaranta, Itä-Suomen yliopisto

Paneelin 18 tutkimusalat:

515 Psykologia

 • Ihmisen ja koneen vuorovaikutus
 • Erityispsykologia
 • Kehitys- ja kasvatuspsykologia
 • Psykoterapia
 • Terveyspsykologia
 • Työ- ja organisaatiopsykologia

516 Kasvatustieteet

 • Yleinen kasvatustiede, koulutus, pedagogiikka, didaktiikka
 • Erityiskasvatustiede
 • Aikuiskasvatustiede
 • Ammattikasvatuksen tutkimus
 • Varhais- ja aikuiskasvatus
 • Perhetutkimus

19 Politiikan tutkimus, hallintotiede ja oikeustiede

PJ Professori Jukka Snell, Turun yliopisto
Professori Anne Alvesalo-Kuusi, Turun yliopisto
Professori Timo Aarrevaara, Lapin yliopisto
Tutkimusprofessori, johtaja Timo Koivurova, Lapin yliopisto
Professori Päivi Leino-Sandberg, Itä-Suomen yliopisto
Professori Mika Ojakangas, Jyväskylän yliopisto
Professori Heikki Pihlajamäki, Helsingin yliopisto
Professori Taina Pihlajarinne, Helsingin yliopisto
Professori Jari Stenvall, Tampereen yliopisto
Tutkijatohtori Johanna Vuorelma, Tampereen yliopisto

Paneelin 19 tutkimusalat:

517 Valtio-oppi

 • Valtio-oppi
 • Hallintotiede
 • Organisaatioteoria
 • Kansainvälinen politiikka

513 Oikeustiede

 • Oikeustiede
 • Kriminologia
 • Penologia

20 Filosofia ja teologia

PJ Yliopistotutkija Tuomas Martikainen, Itä-Suomen yliopisto
Professori Matti Häyry, Aalto-yliopisto
Johtaja Ruth Illman, Åbo Akademi
Professori Arto Laitinen, Tampereen yliopisto
Yliopistonlehtori Outi Lehtipuu, Helsingin yliopisto
Professori Petteri Pietikäinen, Oulun yliopisto
Professori Juha Räikkä, Turun yliopisto
Professori Lauri Thurén, Itä-Suomen yliopisto
Professori Petri Ylikoski, Helsingin yliopisto

Paneelin 20 tutkimusalat:

611 Filosofia

 • Filosofian historia
 • Käytännöllinen filosofia
 • Teoreettinen filosofia
 • Etiikka
 • Logiikka
 • Tieteen ja tekniikan historia ja filosofia
 • Tieteentutkimus
 • Elämänkatsomustieto

614 Teologia

 • Eksegetiikka
 • Kirkkososiologia
 • Käytännöllinen teologia
 • Systemaattinen teologia
 • Uskontotiede
 • Kirkkohistoria

21 Kielitieteet

PJ Professori Marjut Johansson, Turun yliopisto
Professori Tiina Keisanen, Oulun yliopisto
Yliopistonlehtori Marja Kivilehto, Tampereen yliopisto
Yliopistonlehtori Soile Loukusa, Oulun yliopisto
Professori Outi Merisalo, Jyväskylän yliopisto
Professori Matti Miestamo, Helsingin yliopisto
Yliopistonlehtori Anne Mäntynen, Helsingin yliopisto
Professori Sirkka Saarinen, Turun yliopisto
Professori Marja-Leena Sorjonen, Helsingin yliopisto
Professori Christopher Schmidt, Åbo Akademi
Professori Martti Vainio, Helsingin yliopisto
Professori Camilla Wide, Turun yliopisto
Professori Johanna Viimaranta, Helsingin yliopisto

Paneelin 21 tutkimusalat:

612.1 Kielitieteet

 • Kielitiede
 • Soveltava kielitiede
 • Kieli, yhteiskunta ja kulttuuri
 • Kieliteknologia
 • Puhetieteet
 • Suomen ja sukukielten tutkimus
 • Englantilainen filologia
 • Germaaninen filologia
 • Pohjoismainen filologia
 • Slaavilais-balttilainen filologia
 • Romaaninen filologia
 • Muut kielet
 • Kääntäminen ja tulkkaus

22 Kirjallisuus, taiteen tutkimus ja arkkitehtuuri

PJ Yliopistonlehtori Hanna Järvinen, Taideyliopisto
Professori Mari Hatavara, Tampereen yliopisto
Professori Ari Hynynen, Tampereen yliopisto
Professori Sampsa Hyysalo, Aalto-yliopisto
Professori Mika Kajava, Helsingin yliopisto
Professori Sanna Karkulehto, Jyväskylän yliopisto
Professori Joel Kuortti, Turun yliopisto
Tutkijatohtori Meri Kytö, Tampereen yliopisto
Professori Hanna Meretoja, Turun yliopisto
Professori Sofia Pantouvaki, Aalto-yliopisto
Yliopistonlehtori Ulla Pohjannoro, Taideyliopisto
Professori Kirsi Saarikangas, Helsingin yliopisto

Paneelin 22 tutkimusalat:

612.2 Kirjallisuus

 • Yleiset kirjallisuusopinnot
 • Kirjallisuuden teoria
 • Suomen ja suomen sukukielten kirjallisuus
 • Klassiset kielet ja kirjallisuus
 • Muunkielisen kirjallisuuden tutkimus
 • Muu kirjallisuuden tutkimus

613 Taiteiden tutkimus

 • Taidehistoria
 • Taiteet
 • Musiikkitiede
 • Teatteritiede
 • Dramaturgia
 • Elokuva-, radio- ja televisiotieteet
 • Estetiikka
 • Semiotiikka
 • Taidelähtöinen muotoilu
 • Teollisuusperusteinen muotoilu
 • Taiteellinen tutkimus

211 Arkkitehtuuri

23 Historia, arkeologia ja kulttuurien tutkimus

PJ Professori Pasi Ihalainen, Jyväskylän yliopisto
Professori Pertti Anttonen, Itä-Suomen yliopisto
Professori Outi Fingerroos, Jyväskylän yliopisto
Professori Vesa-Pekka Herva, Oulun yliopisto
Professori Timo Kallinen, Itä-Suomen yliopisto
Professori Tiina Kinnunen, Oulun yliopisto
Yliopistotutkija Kristiina Mannermaa, Helsingin yliopisto
Apulaisprofessori Sakari Saaritsa, Helsingin yliopisto
Professori Kirsi Salonen, Turun yliopisto
Tutkijatohtori Tytti Steel, Helsingin yliopisto
Apulaisprofessori Mikko Tolonen, Helsingin yliopisto
Akatemiatutkija Kaisa Vehkalahti, Oulun yliopisto

Paneelin 23 tutkimusalat:

615 Historia ja arkeologia

 • Yleinen historia
 • Suomen ja Skandinavian historia
 • Arkeologia

616 Muut humanistiset tieteet

 • Kulttuurihistoria
 • Antropologia
 • Kansatiede
 • Folkloristiikka
 • Egyptologia, assyriologia
 • Kulttuuriperinnön tutkimus
 • Nykykulttuurien tutkimus