Paneelit

Viimeksi päivitetty 10.4.2024

Paneelien tärkein tehtävä on arvioida ja luokitella edustamiensa alojen tieteelliset julkaisukanavat. Arviointityö tehdään etupäässä verkkovälitteisesti JUFO-portaalin työkalujen avulla. Paneelit kokoontuvat vain tarvittaessa eli lähinnä alkuperehdytyksen sekä päivitysarvioinnin yhteydessä. Lisäksi tarvittaessa järjestetään paneelien puheenjohtajien yhteiskokouksia.

Paneelien asettamisesta ja arviointityön valvonnasta vastaa Julkaisufoorumin ohjausryhmä. Panelisteiksi valitaan henkilöitä, joilla on kokemusta tutkimustyöstä, tieteellisestä julkaisutoiminnasta ja tutkimuksen arvioinnista. Panelistien valinnassa ohjausryhmä pyrkii ensisijaisesti varmistamaan, että paneelien asiantuntemus kattaa niiden vastuulle kuuluvat tutkimusalat. Lisäksi kiinnitetään huomiota eri organisaatioiden ja sukupuolten edustukseen paneeleissa. Paneelien jäsenet toimivat oman tieteen- ja tutkimusalansa kansallisen yhteisön edustajina, ja heidän tehtäviinsä kuuluu myös taustayhteisöjen konsultointi.

Nykyiset paneelikokoonpanot vastaavat julkaisukanavien arvioinnista kaudella 2022–2024.

Julkaisufoorumin arviointipaneelit 2022-2024

1 Matematiikka ja tilastotiede
2 Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet
3 Fysiikka, avaruustieteet ja tähtitiede
4 Kemia
5 Geotieteet ja ympäristötieteet
6 Biotieteet I
7 Biotieteet II
8 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, kone- ja valmistustekniikka
9 Sähkö- ja automaatiotekniikka, tieto- ja tietoliikennetekniikka
10 Teknillinen kemia, materiaalitekniikka ja ympäristötekniikka
11 Lääketieteen tekniikka, bioteknologia ja peruslääketieteet
12 Kliiniset lääketieteet I
13 Kliiniset lääketieteet II ja hammaslääketiede
14 Terveystieteet ja muut lääketieteet
15 Maatalous- ja metsätieteet
16 Taloustieteet
17 Sosiaalitieteet, media- ja viestintätieteet sekä muut yhteiskuntatieteet
18 Psykologia ja kasvatustieteet
19 Politiikan tutkimus, hallintotiede ja oikeustiede
20 Filosofia ja teologia
21 Kielitieteet
22 Kirjallisuus, taiteen tutkimus ja arkkitehtuuri
23 Historia, arkeologia ja kulttuurien tutkimus
24 Yleistieteet

1 Matematiikka ja tilastotiede

PJ Professori Risto Korhonen, Itä-Suomen yliopisto
Tutkimusprofessori Juha Heikkinen, Luonnonvarakeskus
Akatemiatutkija Joonas Ilmavirta, Jyväskylän yliopisto
Professori Tero Kilpeläinen, Jyväskylän yliopisto
Professori Tero Laihonen, Turun yliopisto
Akatemiaprofessori Matti Lassas, Helsingin yliopisto
Professori Jani Lukkarinen, Helsingin yliopisto
Apulaisprofessori Vanni Noferini, Aalto-yliopisto
Yliopistonlehtori Klaus Nordhausen, Jyväskylän yliopisto
Apulaisprofessori Sampsa Pursiainen, Tampereen yliopisto
Apulaisprofessori Ville Suomala, Oulun yliopisto

Paneelin kokouspöytäkirjat (englanniksi).

Paneelin 1 tutkimusalat:

111 Matematiikka

 • Puhdas matematiikka
 • Soveltava matematiikka
 • Todennäköisyyslaskenta
 • Laskennallinen tiede

112 Tilastotiede

2 Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet

PJ Professori Samuli Pekkola, Tampereen yliopisto
Apulaisprofessori Benjamin Cowley, Helsingin yliopisto
Apulaisprofessori Filip Ginter, Turun yliopisto
Professori, tutkimusvaradekaani Juho Hamari, Tampereen yliopisto
Professori Jonna Häkkilä, Lapin yliopisto
Tutkimusjohtaja, professori Hannu Kari, Maanpuolustuskorkeakoulu
Professori Tommi Kärkkäinen, Jyväskylän yliopisto
Professori Pauli Miettinen, Itä-Suomen yliopisto
Professori Harri Oinas-Kukkonen, Oulun yliopisto
Professori Pekka Orponen, Aalto-yliopisto
Professori Maria Paasivaara, LUT-yliopisto
Apulaisprofessori Henri Pirkkalainen, Tampereen yliopisto
Professori Roope Raisamo, Tampereen yliopisto

Paneelin kokouspöytäkirjat (englanniksi).

Paneelin 2 tutkimusalat:

113 Tietojenkäsittelyoppi ja informaatiotieteet

 • Tietojenkäsittelyoppi
 • Laskennallinen data-analyysi
 • Ohjelmistotekniikka, käyttöjärjestelmät, ihminen-kone -vuorovaikutus
 • Teoreettinen tietojenkäsittelytiede
 • Tietojärjestelmätiede
 • Informaatiotieteet
 • Bioinformatiikka

3 Fysiikka, avaruustieteet ja tähtitiede

PJ Professori, varadekaani Petriina Paturi, Turun yliopisto
Apulaisprofessori Christian Flindt, Aalto-yliopisto
Professori Mathias Groth, Aalto-yliopisto
Professori Katri Huitu, Helsingin yliopisto
Professori Peter Johansson, Helsingin yliopisto
Professori Anu Kankainen, Jyväskylän yliopisto
Professori Polina Kuzhir, Itä-Suomen yliopisto
Professori Erkki Lähderanta, LUT-yliopisto
Apulaisprofessori Tapio Niemi, Tampereen yliopisto
Akatemiatutkija Minna Patanen, Oulun yliopisto
Professori Matthieu Roussey, Itä-Suomen yliopisto

Paneelin kokouspöytäkirjat (englanniksi).

Paneelin 3 tutkimusalat:

114 Fysiikka

 • Atomi- ja molekyylifysiikka
 • Kemiallinen fysiikka
 • Tiiviin aineen fysiikka
 • Hiukkasten ja kenttien fysiikka
 • Ydinfysiikka
 • Nestefysiikka ja plasmafysiikka, pintafysiikka
 • Optiikka, laser- ja kvanttioptiikka
 • Akustiikka
 • Biologinen ja pehmeän aineen fysiikka

115 Avaruustieteet ja tähtitiede

 • Avaruusfysiikka
 • Auringon, tähtien ja tähtienvälisen aineen fysiikka
 • Aurinkokunnan fysiikka ja planeettatutkimus
 • Linnunrata, galaksit ja kosmologia

221 Nanoteknologia

 • Nanomateriaalit
 • Nanoprosessit

4 Kemia

PJ Professori Kari Rissanen, Jyväskylän yliopisto
Professori Johan Bobacka, Åbo Akademi
Apulaisprofessori Jan Deska, Aalto-yliopisto
Yliopistonlehtori, dosentti Juha Heiskanen, Oulun yliopisto
Professori Tanja Kallio, Aalto-yliopisto
Yliopistonlehtori Theo Kurten, Helsingin yliopisto
Professori Timo Laaksonen, Helsingin yliopisto
Apulaisprofessori Tuomas Lönnberg, Turun yliopisto
Professori, varadekaani Maija Nissinen, Jyväskylän yliopisto
Yliopistotutkija Raija Oilunkaniemi, Oulun yliopisto
Professori Juha Rouvinen, Itä-Suomen yliopisto
Apulaisprofessori Markku Vainio, Helsingin yliopisto
Apulaisprofessori Paola Vivo, Tampereen yliopisto

Paneelin kokouspöytäkirjat (englanniksi).

Paneelin 4 tutkimusalat:

116 Kemia

 • Analyyttinen kemia
 • Epäorgaaninen kemia
 • Fysikaalinen kemia
 • Materiaalikemia
 • Orgaaninen kemia
 • Muut kemian alat

5 Geotieteet ja ympäristötieteet

PJ Apulaisprofessori Matti Kummu, Aalto-yliopisto
Professori Jan Hjort, Oulun yliopisto
Yliopistonlehtori Anu Kaakinen, Helsingin yliopisto
Osastonjohtaja Sanna Kaasalainen, Maanmittauslaitos
Apulaisprofessori Riikka Kietäväinen, Helsingin yliopisto
Johtava tutkija Pirkko Kortelainen, Suomen ympäristökeskus
Professori Jussi Kukkonen, Itä-Suomen yliopisto
Yli-intendentti Arto Luttinen, Helsingin yliopisto
Yliopistotutkija Santtu Mikkonen, Itä-Suomen yliopisto
Johtava tutkija, professori Kai Myrberg, Suomen ympäristökeskus
Apulaisprofessori Johanna Salminen, Helsingin yliopisto
Professori Jari Vauhkonen, Itä-Suomen yliopisto

Paneelin kokouspöytäkirjat.

Paneelin 5 tutkimusalat:

117 Maantiede ja ympäristötieteet

 • Monitieteelliset geotieteet
 • Minerologia
 • Paleontologia
 • Geokemia ja geofysiikka
 • Luonnonmaantiede
 • Geologia
 • Vulkanologia
 • Ekotoksikologia ja ympäristövaikutukset
 • Ympäristön tutkimus
 • Meteorologia ja ilmakehätieteet
 • Ilmastotutkimus
 • Oseanografia, hydrologia, vesivarat
 • Geoinformatiikka
 • Kaukokartoitus

6 Biotieteet I

PJ Apulaisprofessori Tanja Pyhäjärvi, Helsingin yliopisto
Professori Jukka Forsman, Luonnonvarakeskus
Apulaisprofessori Heikki Helanterä, Oulun yliopisto
Yliopistotutkija Jukka Jokimäki, Lapin yliopisto
Professori Raine Kortet, Itä-Suomen yliopisto
Apulaisprofessori Roosa Laitinen, Helsingin yliopisto
Yliopistonlehtori Sirkku Manninen, Helsingin yliopisto
Professori Tapio Mappes, Jyväskylän yliopisto
Apulaisprofessori Paula Mulo, Turun yliopisto
Yliopistotutkija Marie Nordström, Åbo Akademi
Professori Janne Soininen, Helsingin yliopisto
Johtava tutkija Laura Uusitalo, Suomen ympäristökeskus

Paneelin kokouspöytäkirjat.

Paneelin 6 tutkimusalat:

118 Biotieteet

 • Teoreettinen biologia
 • Matemaattinen biologia
 • Termobiologia
 • Kryobiologia
 • Biologinen rytmi
 • Evoluutiobiologia
 • Käyttäytymistieteen alan biologia
 • Eläintiede
 • Ornitologia
 • Hyönteistiede
 • Meribiologia
 • Makeanveden biologia
 • Limnologia
 • Ekologia
 • Biodiversiteetin suojelu
 • Mykologia
 • Kasvibiologia

7 Biotieteet II

PJ Professori Lea Sistonen, Åbo Akademi
Yliopistotutkija Steffi Goffart, Itä-Suomen yliopisto
Professori Vesa Hytönen, Tampereen yliopisto
Apulaisprofessori Minna Kaikkonen-Määttä, Itä-Suomen yliopisto
Tutkimuspäällikkö Markku Keinänen, Itä-Suomen yliopisto
Professori Johannes Kettunen, Oulun yliopisto
Akatemiatutkija Anssi Malinen, Turun yliopisto
Professori Varpu Marjomäki, Jyväskylän yliopisto
Professori Ville Mustonen, Helsingin yliopisto
Akatemiatutkija Minna Poukkula, Helsingin yliopisto
Apulaisprofessori Ville Santala, Tampereen yliopisto
Apulaisprofessori Silvan Scheller, Aalto-yliopisto
Tutkimusjohtaja Markku Varjosalo, Helsingin yliopisto
Professori Marko Virta, Helsingin yliopisto

Paneelin kokouspöytäkirjat (englanniksi).

Paneelin 7 tutkimusalat:

118 Biotieteet

 • Solubiologia
 • Mikrobiologia
 • Virologia
 • Biokemia ja molekyylibiologia
 • Biokemian tutkimusmenetelmät
 • Genetiikka ja genomiikka
 • Epigenetiikka
 • Lisääntymisen biologia
 • Kehitysbiologia
 • Systeemibiologia, bioinformatiikka
 • Andrologia

219 Ympäristön bioteknologia

 • Ympäristöbiotekniikka
 • Bioremediaatio
 • Diagnostiset biotekniikat ympäristönhallinnassa
 • Ympäristöbiotekniikan etiikka

220 Teollinen bioteknologia

 • Teollinen biotekniikka
 • Bioprosessoinnin tekniikat
 • Biotuotteet
 • Biomateriaalit

8 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, kone- ja valmistustekniikka

PJ Professori Minna Lanz, Tampereen yliopisto
Apulaisprofessori Augusto Cannone Falchetto, Aalto-yliopisto
Tutkijaopettaja Ahti Jaatinen-Värri, LUT-yliopisto
Apulaisprofessori Sampsa Laakso, Turun yliopisto
Apulaisprofessori Ville Leminen, LUT-yliopisto
Professori Pekka Leviäkangas, Oulun yliopisto
Professori Heikki Liimatainen, Tampereen yliopisto
Professori Antti H. Niemi, Oulun yliopisto
Professori Jarkko Niiranen, Aalto-yliopisto
Erikoistutkija Heidi Piili, Turun yliopisto

Professori Antti Salminen, Turun yliopisto

Paneelin kokouspöytäkirjat (englanniksi).

Paneelin 8 tutkimusalat:

212 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

 • Rakennustekniikka
 • Rakennesuunnittelu
 • Kunnallis- ja rakennetekniikka
 • Kuljetustekniikka
 • Geotekniikka
 • Rakentamistalous
 • Yhdyskuntatekniikka

214 Kone- ja valmistustekniikka

 • Konetekniikka
 • Teknillinen mekaniikka
 • Termodynamiikka
 • Avaruus- ja ilmailutekniikka
 • Ydinvoimatekniikka
 • Audiotekniikka, luotettavuusanalyysi
 • Laivanrakennus
 • Meritekniikka

9 Sähkö- ja automaatiotekniikka, tieto- ja tietoliikennetekniikka

PJ Professori Heikki Handroos, LUT-yliopisto
Johtava tutkija Zheng Chang, Jyväskylän yliopisto
Professori Alessandro Foi, Tampereen yliopisto
Dosentti, yliopistotutkija Matti Hämäläinen, Oulun yliopisto
Johtava tutkija Thomas Kraft, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Professori Matti Mäntysalo, Tampereen yliopisto
Apulaisprofessori Janne Nerg, LUT-yliopisto
Professori Jari Nurmi, Tampereen yliopisto
Professori Juha Plosila, Turun yliopisto
Professori Ville Pulkki, Aalto-yliopisto
Professori Sergiy Vorobyov, Aalto-yliopisto
Professori Valeriy Vyatkin, Aalto-yliopisto

Paneelin kokouspöytäkirjat (englanniksi).

Paneelin 9 tutkimusalat:

213 Sähkötekniikka, automaatiotekniikka, tietotekniikka

 • Sähkö- ja automaatiotekniikka
 • Robotiikka ja automaattinen hallinta
 • Automaatio- ja hallintojärjestelmät
 • Tietoliikennetekniikka ja -järjestelmät
 • Tietoliikenne
 • Tietokonelaitteistot ja järjestelmäarkkitehtuuri
 • Elektroniikka
 • Signaalinkäsittely

10 Teknillinen kemia, materiaalitekniikka ja ympäristötekniikka

PJ Yliopistotutkija Satu Ojala, Oulun yliopisto
Professori Christian Breyer, LUT-yliopisto
Professori Timo Fabritius, Oulun yliopisto
Apulaisprofessori Jouni Havukainen, LUT-yliopisto
Yliopistotutkija Heli Koivuluoto, Tampereen yliopisto
Yliopistotutkija Krista Koljonen, LUT-yliopisto
Professori Jukka Konttinen, Tampereen yliopisto
Apulaisprofessori Marjatta Louhi-Kultanen, Aalto-yliopisto
Professori Pasi Peura, Tampereen yliopisto
Yliopistotutkija Riikka Räisänen, Helsingin yliopisto
Apulaisprofessori Essi Sarlin, Tampereen yliopisto
Professori Ron Zevenhoven, Åbo Akademi

Paneelin kokouspöytäkirjat (englanniksi).

Paneelin 10 tutkimusalat:

215 Teknillinen kemia, kemian prosessitekniikka

 • Kemian laitetekniikka
 • Kemian prosessitekniikka
 • Biomassan jalostustekniikka
 • Laitetekniikka
 • Prosessien ohjaus ja säätötekniikka

216 Materiaalitekniikka

 • Materiaalitekniikka
 • Keramiikka
 • Pinnoitteet ja kalvot
 • Komposiitit
 • Paperi ja puu
 • Tekstiilit, synteettiset väriaineet, värit ja kuidut
 • Funktionaaliset materiaalit, puolijohteet
 • Metallit
 • Biomateriaalit

218 Ympäristötekniikka

 • Ympäristötekniikka ja teknillinen geologia
 • Geotekniikka
 • Petrokemian tekniikka
 • Energia ja polttoaineet
 • Teolliset prosessit
 • Sähkövoimatekniikka
 • Kaivostoiminta ja mineraalien käsittely

11 Lääketieteellinen tekniikka, bioteknologia ja peruslääketieteet

PJ Professori Anna-Liisa Levonen, Itä-Suomen yliopisto
Professori Seppo Auriola, Itä-Suomen yliopisto
Akatemiaprofessori Eero Castrén, Helsingin yliopisto
Apulaisprofessori Susanna Fagerholm, Helsingin yliopisto
Yliopistonlehtori Mikko Finnilä, Oulun yliopisto
Apulaisprofessori Reetta Hinttala, Oulun yliopisto
Professori, ylifyysikko Petro Julkunen, Itä-Suomen yliopisto
Professori Jyrki Kukkonen, Helsingin yliopisto
Erikoislääkäri Tinja Lääveri, Helsingin yliopisto
Professori Mikko Niemi, Helsingin yliopisto
Professori Susanna Miettinen, Tampereen yliopisto

Professori Mataleena Parikka, Tampereen yliopisto
Professori Sauli Savolainen, Helsingin yliopisto
Professori Terhi Tapiainen, Oulun yliopisto

Paneelin kokouspöytäkirjat.

Paneelin 11 tutkimusalat:

217 Lääketieteen tekniikka

 • Lääketieteen tekniikka
 • Lääketieteellinen laboratoriotekniikka
 • Laboratorionäytteiden analyysi, diagnostiset tekniikat

311 Peruslääketieteet

 • Anatomia ja morfologia
 • Ihmisen genetiikka
 • Immunologia
 • Neurotieteet, psykofysiologia
 • Fysiologia, sytologia
 • Patologia
 • Biofysiikka
 • Trooppinen lääketiede, parasitologia, infektiotaudit, epidemiologia

317 Farmasia

 • Farmakologia
 • Toksikologia
 • Lääkeainekemia ja farmaseuttinen kemia
 • Farmasian teknologia ja teollisuusfarmasia
 • Sosiaalifarmasia ja lääketaloustiede
 • Farmaseuttinen biologia
 • Biofarmasia ja farmakokinetiikka

318 Lääketieteellinen bioteknologia

 • Terveyden biotieteet
 • Solujen, kudosten, elinten tai koko elimistön manipulointiin liittyvät teknologiat
 • DNA:n, proteiinien ja entsyymien toiminnan tunnistusteknologiat
 • Geenidiagnostiikka, farmakogenomiikka, geenihoito
 • Biomateriaalit
 • Lääketieteellisen biotekniikan etiikka

12 Kliiniset lääketieteet I

PJ Professori Risto Kerkelä, Oulun yliopisto
Professori Perttu Arkkila, Helsingin yliopisto
Apulaisprofessori Liisa Kauppi, Helsingin yliopisto
Kliininen opettaja Heikki Koistinen, Helsingin yliopisto
Professori Veli-Matti Kähäri, Turun yliopisto
Professori Lauri Lehtimäki, Tampereen yliopisto
Professori emerita Kaisu Pitkälä, Helsingin yliopisto
Osastonylilääkäri, dosentti Mikko Seppänen, Helsingin yliopisto
Professori Timo Strandberg, Helsingin yliopisto
Professori Kaisa Tasanen-Määttä, Oulun yliopisto

Paneelin kokouspöytäkirjat.

Paneelin 12 tutkimusalat:

312 Kliiniset lääketieteet

 • Sydän- ja verenkiertojärjestelmä
 • Ääreisverenkierron sairaudet
 • Hematologia
 • Hengityselimet
 • Iho- ja sukupuolitautioppi
 • Allergiat
 • Reumatologia
 • Endokrinologia ja aineenvaihdunta
 • Diabetes
 • Hormonit
 • Gastroenterologia ja hepatologia
 • Urologia ja nefrologia
 • Onkologia
 • Geriatria ja gerontologia
 • Yleislääketiede ja sisätautioppi
 • Integroiva ja täydentävä lääketiede
 • Muut kliinisen lääketieteen alueet

13 Kliiniset lääketieteet II ja hammaslääketiede

PJ Professori Jouko Miettunen, Oulun yliopisto
Professori Jarmo Jääskeläinen, Itä-Suomen yliopisto
Professori Karolina Louvanto, Tampereen yliopisto
Apulaisprofessori Mika Martikainen, Turun yliopisto
Osaamiskeskusjohtaja Hanna Mussalo, Kuopion yliopistollinen sairaala
Dosentti, tutkija Susanna Paju, Helsingin yliopisto
Apulaisprofessori, ylilääkäri Joonas Sirola, Itä-Suomen yliopisto

Yliopistonopettaja Roda Seseogullari Dirihan, Turun yliopisto
Professori Markus Skrifvars, Helsingin yliopisto
Professori Malin Sund, Helsingin yliopisto

Apulaisprofessori Teppo Särkämö, Helsingin yliopisto

Paneelin kokouspöytäkirjat (englanniksi).

Paneelin 13 tutkimusalat:

312 Kliiniset lääketieteet

 • Synnytysoppi ja gynekologia
 • Lastentautioppi
 • Akuutti- ja ensihoito
 • Anestesiologia, tehohoito, kivunhoito
 • Ortopedia
 • Kirurgia
 • Radiologia
 • Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
 • Lääketieteellinen kuvantaminen
 • Elinsiirrot
 • Silmätautioppi
 • Korva-, nenä- ja kurkkutautioppi
 • Psykiatria
 • Kliininen neurologia

313 Hammaslääketieteet

 • Suu- ja leukakirurgia, hammaslääketiede

14 Terveystieteet ja muut lääketieteet

PJ Professori Ursula Schwab, Itä-Suomen yliopisto
Apulaisprofessori Salla Atkins, Tampereen yliopisto
Professori Ulla-Mari Kinnunen, Itä-Suomen yliopisto
Varajohtaja, yliopistonlehtori Riikka Lämsä, Helsingin yliopisto
Professori Kristina Mikkonen, Oulun yliopisto
Apulaisprofessori Anne-Maria Pajari, Helsingin yliopisto
Professori (ma.) Minna Stolt, Turun yliopisto
Professori Hannele Turunen, Itä-Suomen yliopisto
Apulaisprofessori Mikaela von Bonsdorff, Jyväskylän yliopisto

Paneelin kokouspöytäkirjat.

Paneelin 14 tutkimusalat:

314 Terveystieteet

 • Ravitsemustiede, ruokavalio-oppi
 • Kansanterveys ja ympäristöterveys
 • Työterveyshuolto
 • Yhteiskunnalliset biolääketieteet, perhesuunnittelu, seksuaaliterveys, psyko-onkologia, biolääketieteellisen tutkimuksen poliittiset ja yhteiskunnalliset vaikutukset
 • Lääketieteen etiikka
 • Päihdyttävien aineiden väärinkäyttö

319 Muut lääketieteet

 • Oikeuslääketiede
 • Fysiatria ja kuntoutus

315 Liikuntatiede

316 Hoitotiede

 • Terveydenhuolto-oppi ja -palvelut, sairaalahallinto, terveydenhuollon rahoitus
 • Terveyspolitiikka ja -palvelut
 • Sairaanhoito

15 Maatalous- ja metsätieteet

PJ Professori Jarmo Valaja, Helsingin yliopisto
Professori Johanna Björkroth, Helsingin yliopisto
Apulaisprofessori Antti Lajunen, Helsingin yliopisto

Professori Marko Lindroos, Helsingin yliopisto
Apulaisprofessori Kirsi Mikkonen, Helsingin yliopisto
Yliopistonlehtori Pauliina Palonen, Helsingin yliopisto
Professori Mari Pihlatie, Helsingin yliopisto
Tutkimusprofessori Eija Pouta, Luonnonvarakeskus
Professori Miina Rautiainen, Aalto-yliopisto
Professori Antti Sukura, Helsingin yliopisto
Professori Eeva-Stiina Tuittila, Itä-Suomen yliopisto
Professori Anssi Vainikka, Itä-Suomen yliopisto
Professori Anna Valros, Helsingin yliopisto

Paneelin kokouspöytäkirjat.

Paneelin 15 tutkimusalat:

411 Maa- ja metsätaloustieteet

 • Maatalous
 • Metsätalous
 • Kalatalous
 • Maaperätiede
 • Puutarhatalous
 • Kasvinjalostus ja -suojelu
 • Elintarviketieteet

412 Eläintiede, maitotaloustiede

 • Kotieläintiede ja maitotaloustiede
 • Karjatalous, lemmikkieläimet

413 Eläinlääketiede

414 Maatalouden bioteknologia

 • Maatalouden biotekniikka ja elintarvikebiotekniikka
 • Geenimanipulaatioteknologia
 • Karjan kloonaaminen
 • Markkeriavusteinen valinta
 • Diagnostiikka
 • Biomassasyötteen tuotantotekniikat
 • Lääkeaineiden kehittäminen kasveissa
 • Maatalouden biotekniikan etiikka

415 Muut maatalous- ja metsätieteet

222 Muu tekniikka

 • Elintarvike- ja juomateollisuus

16 Taloustieteet

PJ Professori Kaisa Kotakorpi, Tampereen yliopisto
Apulaisprofessori Kirsi Aaltonen, Oulun yliopisto
Professori José-Carlos García-Rosell, Oulun yliopisto
Professori Anette Hallin, Åbo Akademi
Professori Jussi Heikkilä, Tampereen yliopisto
Professori Pia Heilmann, Itä-Suomen yliopisto
Professori Elina Jaakkola, Turun yliopisto

Professori Mika Kortelainen, Turun yliopisto
Professori Juha-Antti Lamberg, Jyväskylän yliopisto
Professori Juuso Liesiö, Aalto-yliopisto
Professori Eva Liljeblom, Hanken Svenska Handelshögskolan
Professori Pauli Murto, Aalto-yliopisto
Professori Niku Määttänen, Helsingin yliopisto
Professori Paavo Ritala, LUT-yliopisto
Yliopistonopettaja Dandison Ukpabi, Jyväskylän yliopisto
Professori Markku Vieru, Lapin yliopisto
Professori Sami Vähämaa, Vaasan yliopisto

Paneelin kokouspöytäkirjat (englanniksi).

Paneelin 16 tutkimusalat:

511 Kansantaloustiede

512 Liiketaloustiede

 • Liiketoiminta ja liikkeenjohto
 • Tuotantotalous
 • Taloushistoria

17 Sosiaalitieteet, media- ja viestintätieteet sekä muut yhteiskuntatieteet

PJ Professori Kathrin Komp-Leukkunen, LUT-yliopisto
Tutkijatohtori Azmeary Ferdoush, Itä-Suomen yliopisto
Professori Vladimir Gel'man, Helsingin yliopisto
Yliopistotutkija, yliopistonlehtori Tuija Koivunen, Tampereen yliopisto
Yliopistonlehtori Christian Kroll, Helsingin yliopisto
Apulaisprofessori Mikael Laakso, Hanken Svenska Handelshögskolan
Kollegiumtutkija Reetta Muhonen, Turun yliopisto
Professori Frans Mäyrä, Tampereen yliopisto
Professori Anja Nygren, Helsingin yliopisto
Ryhmäpäällikkö Riikka Paloniemi, Suomen ympäristökeskus
Professori Anna-Maija Pirttilä-Backman, Helsingin yliopisto
Apulaisprofessori Noora Pyyry, Helsingin yliopisto
Apulaisprofessori Inari Sakki, Itä-Suomen yliopisto
Professori Petri Tapio, Turun yliopisto
Apulaisprofessori Turo Uskali, Jyväskylän yliopisto

Paneelin kokouspöytäkirjat (englanniksi).

Paneelin 17 tutkimusalat:

514 Sosiaalitieteet

 • Sosiologia
 • Väestötiede
 • Naistutkimus ja sukupuolitutkimus
 • Nuorisotutkimus
 • Sosiaalipsykologia
 • Yhteiskunta- ja sosiaalipolitiikka, sosiaalityö

518 Media- ja viestintätieteet

 • Journalistiikka
 • Informatiikka
 • Kirjastotiede
 • Mediaviestintä
 • Puheviestintä, organisaatioviestintä

519 Yhteiskuntamaantiede ja talousmaantiede

 • Yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus
 • Kulttuuri- ja talousmaantiede
 • Kaupunkitutkimus
 • Liikennesuunnittelu ja liikenteen yhteiskunnalliset näkökulmat

520 Muut yhteiskuntatieteet

 • Monitieteiset yhteiskuntatieteet
 • Kehitystutkimus
 • Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimus

18 Psykologia ja kasvatustieteet

PJ Professori Auli Toom, Helsingin yliopisto
Apulaisprofessori Jan Antfolk, Åbo Akademi
Apulaisprofessori Piia Astikainen, Jyväskylän yliopisto
Yliopistonlehtori Lenita Hietanen, Lapin yliopisto
Professori Markku Jahnukainen, Helsingin yliopisto

Tutkimusjohtaja Katja Kokko, Jyväskylän yliopisto
Professori Jari Lahti, Helsingin yliopisto
Professori Zsuzsa Millei, Tampereen yliopisto
Professori Hanni Muukkonen, Oulun yliopisto
Professori Kati Mäkitalo, Oulun yliopisto
Tutkijatohtori Saara Nolvi, Turun yliopisto
Professori Heikki Silvennoinen, Turun yliopisto
Professori Jaana Viljaranta, Itä-Suomen yliopisto
Erikoistutkija Elina Weiste, Työterveyslaitos

Paneelin kokouspöytäkirjat (englanniksi).

Paneelin 18 tutkimusalat:

515 Psykologia

 • Ihmisen ja koneen vuorovaikutus
 • Erityispsykologia
 • Kehitys- ja kasvatuspsykologia
 • Psykoterapia
 • Terveyspsykologia
 • Työ- ja organisaatiopsykologia

516 Kasvatustieteet

 • Yleinen kasvatustiede, koulutus, pedagogiikka, didaktiikka
 • Erityiskasvatustiede
 • Aikuiskasvatustiede
 • Ammattikasvatuksen tutkimus
 • Varhais- ja aikuiskasvatus
 • Perhetutkimus

19 Politiikan tutkimus, hallintotiede ja oikeustiede

PJ Professori Jukka Snell, Turun yliopisto
Professori Timo Aarrevaara, Lapin yliopisto
Professori Anne Alvesalo-Kuusi, Turun yliopisto
Yliopistonlehtori Henrik Christensen, Åbo Akademi
Tutkimusprofessori Juha Hiedanpää, Luonnonvarakeskus
Apulaisprofessori Emilia Korkea-aho, Itä-Suomen yliopisto
Tutkija, projektinjohtaja Anna Kronlund, Jyväskylän yliopisto
Professori Johanna Lammintakanen, Itä-Suomen yliopisto
Professori Mikko Mattila, Helsingin yliopisto
Professori Marianna Muravyeva, Helsingin yliopisto
Tutkijatohtori Johanna Peltoniemi, Helsingin yliopisto
Professori Taina Pihlajarinne, Helsingin yliopisto
Erikoistutkija, yliopistonlehtori Seita Romppanen, Suomen ympäristökeskus

Paneelin kokouspöytäkirjat (englanniksi).

Paneelin 19 tutkimusalat:

517 Valtio-oppi

 • Valtio-oppi
 • Hallintotiede
 • Organisaatioteoria
 • Kansainvälinen politiikka

513 Oikeustiede

 • Oikeustiede
 • Kriminologia
 • Penologia

20 Filosofia ja teologia

PJ Professori Matti Häyry, Aalto-yliopisto
Akatemiaprofessori Sara Heinämaa, Jyväskylän yliopisto
Professori Titus Hjelm, Helsingin yliopisto
Tutkimusjohtaja Ruth Illman, Åbo Akademi
Dosentti, yliopistonopettaja Anni Maria Laato, Åbo Akademi
Professori Arto Laitinen, Tampereen yliopisto
Yliopistonlehtori Markku Oksanen, Itä-Suomen yliopisto
Akatemiatutkija Ritva Palmén, Helsingin yliopisto
Professori Petteri Pietikäinen, Oulun yliopisto
Professori Juha Räikkä, Turun yliopisto
Professori Lauri Thurén, Itä-Suomen yliopisto
Tutkijatohtori Joanna Töyräänvuori, Helsingin yliopisto

Paneelin kokouspöytäkirjat.

Paneelin 20 tutkimusalat:

611 Filosofia

 • Filosofian historia
 • Käytännöllinen filosofia
 • Teoreettinen filosofia
 • Etiikka
 • Logiikka
 • Tieteen ja tekniikan historia ja filosofia
 • Tieteentutkimus
 • Elämänkatsomustieto

614 Teologia

 • Eksegetiikka
 • Kirkkososiologia
 • Käytännöllinen teologia
 • Systemaattinen teologia
 • Uskontotiede
 • Kirkkohistoria

21 Kielitieteet

PJ Professori Outi Merisalo, Jyväskylän yliopisto
Professori Tuomas Huumo, Turun yliopisto
Professori Tiina Keisanen, Oulun yliopisto
Dosentti Ilpo Kempas, Helsingin yliopisto
Yliopistonlehtori Marja Kivilehto, Tampereen yliopisto
Yliopistonlehtori, dosentti Soile Loukusa, Oulun yliopisto
Professori Matti Miestamo, Helsingin yliopisto
Apulaisprofessori Simo Määttä, Helsingin yliopisto
Dosentti Michael O'Dell, Helsingin yliopisto
Professori Michael Rießler, Itä-Suomen yliopisto
Professori Christopher Schmidt, Åbo Akademi
Professori Kristiina Taivalkoski-Shilov, Turun yliopisto
Professori Johanna Viimaranta, Helsingin yliopisto

Paneelin kokouspöytäkirjat.

Paneelin 21 tutkimusalat:

612.1 Kielitieteet

 • Kielitiede
 • Soveltava kielitiede
 • Kieli, yhteiskunta ja kulttuuri
 • Kieliteknologia
 • Puhetieteet
 • Suomen ja sukukielten tutkimus
 • Englantilainen filologia
 • Germaaninen filologia
 • Pohjoismainen filologia
 • Slaavilais-balttilainen filologia
 • Romaaninen filologia
 • Muut kielet
 • Kääntäminen ja tulkkaus

22 Kirjallisuus, taiteen tutkimus ja arkkitehtuuri

PJ Professori Sofia Pantouvaki, Aalto-yliopisto
Yliopistonlehtori, apulaisprofessori Antonio Donato Sciacovelli, Turun yliopisto
Yliopistotutkija Kirsi Heimonen, Taideyliopisto
Professori Sampsa Hyysalo, Aalto-yliopisto
Professori Sanna Karkulehto, Jyväskylän yliopisto
Professori Hanna Korsberg, Helsingin yliopisto
Professori, erityisasiantuntija Matti Kuittinen, Aalto-yliopisto
Professori Joel Kuortti, Turun yliopisto
Yliopistotutkija Meri Kytö, Turun yliopisto
Tutkijatohtori Tuulikki Laes, Taideyliopisto
Professori Hanna Meretoja, Turun yliopisto
Professori Jopi Nyman, Itä-Suomen yliopisto
Professori Riikka Rossi, Helsingin yliopisto
Professori Kirsi Saarikangas, Helsingin yliopisto
Lehtori, ainejohtaja Pauliina Syrjälä, Taideyliopisto
Yliopistonlehtori Jarkko Toikkanen, Oulun yliopisto
Professori Jyri Vaahtera, Turun yliopisto

Paneelin kokouspöytäkirjat (englanniksi).

Paneelin 22 tutkimusalat:

612.2 Kirjallisuus

 • Yleiset kirjallisuusopinnot
 • Kirjallisuuden teoria
 • Suomen ja suomen sukukielten kirjallisuus
 • Klassiset kielet ja kirjallisuus
 • Muunkielisen kirjallisuuden tutkimus
 • Muu kirjallisuuden tutkimus

613 Taiteiden tutkimus

 • Taidehistoria
 • Taiteet
 • Musiikkitiede
 • Teatteritiede
 • Dramaturgia
 • Elokuva-, radio- ja televisiotieteet
 • Estetiikka
 • Semiotiikka
 • Taidelähtöinen muotoilu
 • Teollisuusperusteinen muotoilu
 • Taiteellinen tutkimus

211 Arkkitehtuuri

23 Historia, arkeologia ja kulttuurien tutkimus

PJ Akatemiaprofessori Pasi Ihalainen, Jyväskylän yliopisto
Professori Timo Kallinen, Itä-Suomen yliopisto
Professori Tiina Kinnunen, Oulun yliopisto
Tutkijatohtori Olli Kleemola, Turun yliopisto
Tutkijatohtori Teresa Komu, Lapin yliopisto
Akatemiatutkija Karina Lukin, Helsingin yliopisto
Apulaisprofessori Kristiina Mannermaa, Helsingin yliopisto
Professori Lena Marander-Eklund, Åbo Akademi
Yliopistonlehtori Leena-Maija Rossi, Helsingin yliopisto
Apulaisprofessori, Akatemiatutkija Sakari Saaritsa, Helsingin yliopisto
Apulaisprofessori Anna-Kaisa Salmi, Oulun yliopisto
Professori Kirsi Salonen, Turun yliopisto
Tutkijatohtori Samuli Simelius, Helsingin yliopisto
Tutkija Arja Turunen, Jyväskylän yliopisto
Yliopistonlehtori, dosentti Tanja Vahtikari, Tampereen yliopisto
Akatemiatutkija Kaisa Vehkalahti, Jyväskylän yliopisto

Paneelin kokouspöytäkirjat.

Paneelin 23 tutkimusalat:

615 Historia ja arkeologia

 • Yleinen historia
 • Suomen ja Skandinavian historia
 • Arkeologia

616 Muut humanistiset tieteet

 • Kulttuurihistoria
 • Antropologia
 • Kansatiede
 • Folkloristiikka
 • Egyptologia, assyriologia
 • Kulttuuriperinnön tutkimus
 • Nykykulttuurien tutkimus

24 Yleistieteet

Paneeli 24 on kaikkien paneelien yhteinen ja siihen kuuluvien julkaisukanavien arviointiin voivat osallistua kaikkien paneelien jäsenet. Paneeliin 24 on sijoitettu kaikki kirjakustantajat sekä pieni joukko kaikkein monitieteisimpiä lehtiä, kuten Nature ja Science.