Julkaisutyypin määrittäminen

Viimeksi päivitetty 14.9.2020

Kaikki tieteellisten lehtien, konferenssien tai kustantajien julkaisemat kirjoitukset eivät ole tieteellisiä tai vertaisarvioituja, vaan sama julkaisukanava voi sisältää sekä vertaisarvioituja että vertaisarvioimattomia julkaisuja. Ensimmäiseksi on siis selvitettävä, onko kyseessä OKM:n julkaisutiedonkeruun määritysten mukainen tieteellinen vertaisarvioitu julkaisu.

Täyttääkseen tieteellisyyden kriteerit vertaisarvioidun julkaisun tulee sisältää uusia tutkimustuloksia sellaisessa muodossa, että ne ovat julkisesti saatavilla, toistettavissa ja hyödynnettävissä. Täyttääkseen vertaisarviointiin liittyvät kriteerit tieteellisen julkaisun tulee käydä läpi koko käsikirjoitukseen kohdistuva riippumattomien asiantuntijoiden suorittama ennakkoarviointi. Julkaisulla täytyy olla aina ulkopuolinen julkaisija, omakustanteita ei huomioida julkaisuiksi. Julkaisutyyppeihin A1-A4 ja C1-C2 raportoitavilla julkaisuilla tulee olla ISSN- tai ISBN-tunnus.

  • Lehtiartikkeli (A1 ja A2) tarkoittaa tieteellisissä lehdissä, vuosikirjoissa tai muissa kausijulkaisuissa julkaistuja vertaisarvioituja artikkeleita.
  • Kokoomateosartikkeli (A3) tarkoittaa useiden tekijöiden kirjoituksista koostuvissa toimitetuissa kirjoissa julkaistuja vertaisarvioituja artikkeleita (myös johdantokappaleet ja esipuheet).
  • Konferenssiartikkeli (A4) tarkoittaa säännöllisesti toistuvan tieteellisen konferenssin julkaisuissa ilmestyneitä vertaisarvioituja artikkeleita (ei abstrakteja tai postereita), jotka ovat tyypillisiä tekniikan aloilla ja tietojenkäsittelytieteessä. Kertaluontoisista tapahtumista koostettujen kokoomateosten artikkelit kirjataan kokoomateosartikkeleiksi (A3) ja konferenssiesityksiin pohjautuvat, lehdissä julkaistut vertaisarvioidut artikkelit lehtiartikkeleiksi (A1).
  • Erillisteos (C1) tarkoittaa yhden tai useamman tekijän kokonaan kirjoittamaa vertaisarvioitua teosta (ei esimerkiksi oppi- tai käsikirjoja).
  • Toimitettu teos (C2) tarkoittaa toimitettua, useista eri kirjoittajien artikkeleista koostuvaa tieteellistä kirjaa tai lehden erikoisnumeroa, jossa tekijä on vastannut kirjan toimitustyöstä ja tekijän nimi esiintyy kirjan toimittajana.