Paneler

Panelernas främsta uppgift är att bedöma och klassificera de vetenskapliga publiceringskanalerna inom de discipliner som de företräder. Bedömningen utförs i en webbportal avsedd för panelmedlemmarna. Panelerna samlas endast vid behov, det vill säga huvudsakligen i samband med introduktion i arbetet och uppdateringsbedömningen. Vid behov ordnas även gemensamma möten för panelernas ordförande.

För tillsättandet av panelerna och övervakning av bedömningsarbetet svarar Publikationsforumets styrgrupp. Till panelerna väljs personer som har erfarenhet av forskningsarbete, vetenskaplig publikationsverksamhet och bedömning av forskning. I valet av panelmedlemmarna strävar styrgruppen efter att säkra att panelernas sakkunskap täcker de forskningsområden som de ansvarar för. Dessutom fästs uppmärksamhet vid olika organisationers och könens representation i panelerna. Panelernas medlemmar fungerar som representanter för det egna vetenskaps- och forskningsområdets nationella samfund, och till deras uppgifter hör även de bakomliggande samfundens konsultering.

Nuvarande panelsammansättningar svarar för publiceringskanalernas bedömning perioden 2018–2021.

Bedömningspanelerna 2018–2021

Matematik och statistik
2 Data- och informationsvetenskap
3 Fysik, rymdvetenskap och astronomi
4 Kemi
5 Geovetenskaper och miljövetenskaper
6 Biovetenskaper I
7 Biovetenskaper II
8 Byggnads- och samhällsteknik, maskin- och produktionsteknik
9 El-, automations- och telekommunikationsteknik, elektronik
10 Teknisk kemi, kemisk processteknik, material- och miljöteknik
11 Medicinsk teknik, medicinsk bioteknologi och basmedicin
12 Klinisk medicin I
13 Klinisk medicin II och odontologi
14 Hälsovetenskaper, vårdvetenskap och övrig medicinsk vetenskap
15 Jordbruks- och skogsvetenskaper
16 Nationalekonomi och företagsekonomi
17 Socialvetenskaper, medie- och kommunikationsvetenskap, övriga samhällsvetenskaper
18 Psykologi och pedagogik
19 Juridik och statsvetenskap
20 Filosofi och teologi
21 Språkvetenskaper
22 Litteraturforskning, konstforskning och arkitektur
23 Historia, arkeologi, kulturforskning och övriga humanistiska vetenskaper

1 Matematik och statistik

Ordförande: Professor Kaisa Miettinen, Jyväskylä universitet
Professor Camilla Hollanti, Aalto-universitet
Professor Jarkko Kari, Åbo universitet
Professor Tero Kilpeläinen, Jyväskylä universitet
Professor Risto Korhonen, Östra Finlands universitet
Akademiprofessor Matti Lassas, Helsingfors universitet
Professor Mikko Sillanpää, Uleåborgs universitet
Biträdande Professor Jarno Vanhatalo, Helsingfors universitet

2 Data- och informationsvetenskap

Ordförande: Professor Tommi Mikkonen, Helsingfors universitet
Professor  Tapio Elomaa, Tammerfors universitet
Professor Juho Hamari, Tammerfors universitet
Forskningsledare Hannu Kari, Försvarshögskolan
Professor Tommi Kärkkäinen, Jyväskylä universitet
Professor Ville Leppänen, Åbo universitet
Professor Emerita  Kaisa Nyberg, Aalto-universitet
Professor Pekka Orponen, Aalto-universitet
Professor Samuli Pekkola, Tammerfors universitet
Professor Roope Raisamo, Tammerfors universitet
Professor Tapio Seppänen, Uleåborgs universitet

3 Fysik, rymdvetenskap och astronomi

Ordförande: Professor Martti Kauranen, Tammerfors universitet
Professor Adam Foster, Aalto-universitet
Professor Katri Huitu, Helsingfors universitet
Professor Marko Huttula, Uleåborgs universitet
Professor Peter Johansson, Helsingfors universitet
Professor Ari Jokinen, Jyväskylä universitet
Professor Pasi Karjalainen, Östra Finlands universitet
Professor Erkki Lähderanta, Villmanstrands tekniska universitet
Professor Petriina Paturi, Åbo universitet

4 Kemi

Ordförande: Professor Heikki Tenhu, Helsingfors universitet
Professor Johan Bobacka, Åbo Akademi
Associate professor Jan Deska, Aalto-universitet
Professor Tanja Kallio, Aalto-universitet
Akademiforskare Theo Kurtén, Helsingfors universitet
Professor Timo Laaksonen, Tammerfors universitet
Docent Raija Oilunkaniemi, Uleåborgs universitet
Akademiprofessor Kari Rissanen, Jyväskylä universitet
Professor Juha Rouvinen, Östra Finlands universitet

5 Geovetenskaper och miljövetenskaper

Ordförande: Professor Jukka Käyhkö, Åbo universitet
Professor Jan Hjort, Uleåborgs universitet
Universitetslektor Anu Kaakinen, Helsingfors universitet
Forskningsprofessor Sanna Kaasalainen, LMV Lantmäteriverket
Universitetslektor Emilia Koivisto, Helsingfors universitet
Forskningsledare Pirkko Kortelainen, Finlands miljöcentral
Professor Jussi Kukkonen, Östra Finlands universitet
Biträdande Professor Matti Kummu, Aalto-universitet
Överintendent Arto Luttinen, Helsingfors universitet
Universitetsforskare Santtu Mikkonen, Östra Finlands universitet
Universitetsforskare Jan Weckström, Helsingfors universitet

6 Biovetenskaper I

Ekologi, evolutionsbiologi, växtbiologi, etologi och djurbiologi

Ordförande: Professor Kai Lindström, Åbo Akademi
Specialforskare Petri Ekholm, Finland miljöcentral
Professor Jaakko Hyvönen, Helsingfors universitet
Universitetsforskare Jukka Jokimäki, Lapplands universitet
Överintendent Lauri Kaila, Helsingfors universitet
Professor Toni Laaksonen, Åbo universitet
Universitetslektor Sirkku Manninen, Helsingfors universitet
Universitetslektor Tapio Mappes, Jyväskylä universitet
Akademiforskare Tanja Pyhäjärvi, Helsingfors universitet

7 Biovetenskaper II

Cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi, genetik, utvecklingsbiologi, miljöbioteknologi, industriell bioteknologi

Ordförande: Professor Jorma Palvimo, Östra Finlands universitet
Biträdande Professor Sandip Bankar, Aalto-universitet
Professor Jukka Finne, Helsingfors universitet
Professor Vesa Hytönen, Tammerfors universitet
Akademiforskare Riikka Ihalin, Åbo universitet
Professor Jaakko Kangasjärvi, Helsingfors universitet
Akademiforskare Johannes Kettunen, Uleåborgs universitet
Professor Ville Mustonen, Helsingfors universitet
Biträdande Professor Ville Santala, Tammerfors universitet
Professor Lea Sistonen, Åbo Akademi
Professor Marko Virta, Helsingfors universitet

8 Byggnads- och samhällsteknik, maskin- och produktionsteknik

Ordförande: Professor Jani Romanoff, Aalto-universitet
Professor Juhani Hyvärinen, Villmanstrands tekniska universitet
Professor Minna Lanz, Tammerfors universitet
Professor  Ville Leminen, Villmanstrands tekniska universitet
Professor Pekka Leviäkangas, Uleåborgs universitet
Universitetsforskare Antti H. Niemi, Uleåborgs universitet
Professor Jari Puttonen, Aalto-universitet
Akademiforskare Timo Saksala, Tammerfors universitet
Professor Filip Tuomisto, Aalto-universitet

9 El-, automations- och telekommunikationsteknik, elektronik

Ordförande: Professor Jarmo Partanen, Villmanstrands tekniska universitet
Professor Alessandro Foi, Tammerfors universitet
Professor Heikki Handroos, Villmanstrands tekniska universitet
Professor Timo Hämäläinen, Jyväskylä universitet
Docent Matti Hämäläinen, Uleåborgs universitet
Senior Forskare Thomas Kraft, Teknologiska forskningscentralen VTT
Professor Pasi Liljeberg, Åbo universitet
Professor Sergiy Vorobyov, Aalto-universitet
Professor Valeriy Vyatkin, Aalto-universitet

10 Teknisk kemi, kemisk processteknik, material- och miljöteknik

Ordförande: Professor Simo-Pekka Hannula, Aalto-universitet
Professor Timo Fabritius, Uleåborgs universitet
Professor Leena Hupa, Åbo Akademi
Universitetsforskare Heli Koivuluoto, Tammerfors universitet
Professor Jukka Konttinen, Tammerfors universitet
Professor Eero Kontturi, Aalto-universitet
Forskningsprofessor Juha Lehtonen, Teknologiska forskningscentralen VTT
Biträdande Professor Mari Lundström, Aalto-universitet
Akademiforskare Satu Ojala, Uleåborgs universitet
Professor Mikko Ritala, Helsingfors universitet
Professor Mika Sillanpaa, Villmanstrands tekniska universitet
Professor Ron Zevenhoven, Åbo Akademi

11 Medicinsk teknik, medicinsk bioteknologi och basmedicin

Ordförande: Professor Peppi Karppinen, Uleåborgs universitet
Biträdande Professor Petri Ala-Laurila, Aalto-universitet/Helsingfors universitet
Professor Seppo Auriola, Östra Finlands universitet
Professor Janne Backman, Helsingfors universitet
Professor Jari Hyttinen, Tammerfors universitet
Professor Petro Julkunen, Östra Finlands universitet
Professor Anu Kantele, Helsingfors universitet
Universitetslektor Sari Lauri, Helsingfors universitet
Professor Anna-Liisa Levonen, Östra Finlands universitet
Docent Mataleena Parikka, Tammerfors universitet
Professor Sauli Savolainen, Helsingfors universitet
Professor Heikki Tanila, Östra Finlands universitet
Universitetslektor Erik Wallen, Helsingfors universitet

12 Klinisk medicin I

Inre medicin, cancersjukdomar, dermatologi, geriatri

Ordförande: Professor Risto Kerkelä, Uleåborgs universitet
Biträdande Professor Johanna Laukkarinen, Tammerfors universitetssjukhus
Professor Lauri Lehtimäki, Tammerfors universitet
Professor Teemu Murtola, Tammerfors universitet
Professor Satu Mustjoki, Helsingfors universitet
Docent Laura Pirilä, Åbo universitet
Professor Johannes Savolainen, Åbo universitet
Professor Timo Strandberg, Helsingfors universitet
Professor Kaisa Tasanen-Määttä, Uleåborgs universitet

13 Klinisk medicin II och odontologi

Kvinno- och barnsjukdomar, neurologi och psykiatri, öron-, näs- och halssjukdomar, ögonsjukdomar, kirurgi, anestesiologi, intensivvård, radiologi, odontologi

Ordförande: Professor Jouko Miettunen, Uleåborgs universitet
Professor Seppo Alahuhta, Uleåborgs universitet
Professor Jarmo Jääskeläinen, Östra Finlands universitet
Specialläkare Virve Koljonen, Helsingfors universitet
Professor Reetta Kälviäinen, Östra Finlands universitet
Biträdande Professor Hannele Laivuori, Tammerfors universitet
Docent Xiang-Guo Li, Åbo universitet
Professor Markus Rautiainen, Tammerfors universitet
Professor Tuula Salo, Helsingfors universitet
Professor Erkki Tukiainen, Helsingfors universitet
Universitetslektor Jorma Virtanen, Åbo universitet

14 Hälsovetenskaper, vårdvetenskap och övrig medicinsk vetenskap

Ordförande: Professor Raija Korpelainen, Uleåborgs universitet
Klinisk lärare Juha Auvinen, Uleåborgs universitet
Forskningschef Kari Kalliokoski, Åbo universitet
Professor Ossi Rahkonen, Helsingfors universitet
Principal lecturer Sari Räisänen, Tammerfors yrkeshögskola
Professor Antti Sajantila, Helsingfors universitet
Professor Ursula Schwab, Östra Finlands universitet
Professor Sarianna Sipilä, Jyväskylä universitet
Universitetslärare Minna Stolt, Åbo universitet
Professor Hannele Turunen, Östra Finlands universitet
Forskardoktor Liina-Kaisa Tynkkynen, Tammerfors universitet

15 Jordbruks- och skogsvetenskaper

Ordförande: Professor Jarmo Valaja, Helsingfors universitet
Professor Laura Alakukku, Helsingfors universitet
Professor Maria Fredriksson-Ahomaa, Helsingfors universitet
Ledande forskare Hannu Fritze, Naturresursinstitut
Professor Marina Heinonen, Helsingfors universitet
Professor Marko Lindroos, Helsingfors universitet
Universitetslektor Pauliina Palonen, Helsingfors universitet
Professor Heli Peltola, Östra Finlands universitet
Professor Olli Peltoniemi, Helsingfors universitet
Professor Eija Pouta, Naturresursinstitut

16 Nationalekonomi och företagsekonomi

Ordförande: Professor Hannu Vartiainen, Helsingfors universitet
Professor Jussi Heikkilä, Tammerfors universitet
Professor Lili Kihn, Tammerfors universitet
Professor Eva Liljeblom, Svenska handelshögskolan
Professor Kaisa Kotakorpi, Åbo universitet
Professor Jaakko Kujala, Uleåborgs universitet
Professor Juha-Antti Lamberg, Jyväskylä universitet
Biträdande Professor Matthijs Lof, Aalto-universitet
Professor Harri Luomala, Vasa universitet
Professor Susan Meriläinen, Lapplands universitet
Professor Paavo Ritala, Villmanstrands tekniska universitet
Professor Jyrki Wallenius, Aalto-universitet

17 Socialvetenskaper, medie- och kommunikationsvetenskap, övriga samhällsvetenskaper

Ordförande: Professor Pekka Isotalus, Tammerfors universitet
Professor Ilpo Helén, Östra Finlands universitet
Professor Päivi Honkatukia, Tammerfors universitet
Biträdande Professor Kathrin Komp-Leukkunen, Helsingfors universitet
Universitetslektor Mikael Laakso, Svenska handelshögskolan
Professor Merja Laitinen, Lapplands universitet
Senior forskare Elina Late, Tammerfors universitet
Professor Sami Moisio, Helsingfors universitet
Professor Frans Mäyrä, Tammerfors universitet
Gruppledare Riikka Paloniemi, Finland miljöcentral
Professor Lauri Paltemaa, Åbo universitet
Professor Anna-Maija Pirttilä-Backman, Helsingfors universitet
Professor Petri Tapio, Åbo universitet
Professor Terhi-Anna Wilska, Jyväskylä universitet

18 Psykologi och pedagogik

Ordförande: Professor Eero Ropo, Tammerfors universitet
Professor Kimmo Alho, Helsingfors universitet
Professor Anneli Eteläpelto, Jyväskylä universitet
Forskningsledare Katja Kokko, Jyväskylä universitet
Professor Hanni Muukkonen, Uleåborgs universitet
Professor Marita Mäkinen, Tammerfors universitet
Akademiprofessor Katri Räikkönen, Helsingfors universitet
Professor Heikki Silvennoinen, Åbo universitet
Professor Auli Toom, Helsingfors universitet
Professor Satu Uusiautti, Lapplands universitet
Biträdande Professor Jaana Viljaranta, Östra Finlands universitet

19 Juridik och statsvetenskap

Ordförande: Professor Jukka Snell, Åbo universitet
Professor Anne Alvesalo-Kuusi, Åbo universitet
Professor Timo Aarrevaara, Lapplands universitet
Forskningsprofessor Timo Koivurova, Lapplands universitet
Professor Päivi Leino-Sandberg, Östra Finlands universitet
Professor Mika Ojakangas, Jyväskylä universitet
Professor Heikki Pihlajamäki, Helsingfors universitet
Professor Taina Pihlajarinne, Helsingfors universitet
Professor Jari Stenvall, Tammerfors universitet
Forskardoktor Johanna Vuorelma, Tammerfors universitett

20 Filosofi och teologi

Ordförande: Universitetsforskare Tuomas Martikainen, Östra Finlands universitet
Professor Matti Häyry, Aalto-universitet
Föreståndare Ruth Illman, Åbo Akademi
Professor Arto Laitinen, Tammerfors universitet
Universitetslektor Outi Lehtipuu, Helsingfors universitet
Professor Petteri Pietikäinen, Uleåborgs universitet
Professor Juha Räikkä, Åbo universitet
Professor Lauri Thurén, Östra Finlands universitet
Professor Petri Ylikoski, Helsingfors universitet

21 Språkvetenskaper

Ordförande: Professor  Marjut Johansson, Åbo universitet
Professor Tiina Keisanen, Uleåborgs universitet
Universitetslektor Marja Kivilehto, Tammerfors universitet
Universitetslektor Soile Loukusa, Uleåborgs universitet
Professor Outi Merisalo, Jyväskylä universitet
Professor Matti Miestamo, Helsingfors universitet
Universitetslektor Anne Mäntynen, Helsingfors universitet
Professor Sirkka Saarinen, Åbo universitet
Professor Christopher Schmidt, Åbo Akademi
Professor Marja-Leena Sorjonen, Helsingfors universitet
Professor Martti Vainio, Helsingfors universitet
Professor Camilla Wide, Åbo universitet
Professor Johanna Viimaranta, Helsingfors universitet

22 Litteraturforskning, konstforskning och arkitektur

Ordförande: Universitetslektor Hanna Järvinen, Konstuniversitetet
Professor Mari Hatavara, Tammerfors universitet
Professor Ari Hynynen, Tammerfors universitet
Professor Sampsa Hyysalo, Aalto-universitet
Professor Mika Kajava, Helsingfors universitet
Professor Sanna Karkulehto, Jyväskylä universitet
Professor Joel Kuortti, Åbo universitet
Forskardoktor Meri Kytö, Tammerfors universitet
Professor Hanna Meretoja, Åbo universitet
Professor Sofia Pantouvaki, Aalto-universitet
Universitetslektor Ulla Pohjannoro, Konstuniversitetet
Professor Kirsi Saarikangas, Helsingfors universitet

23 Historia, arkeologi, kulturforskning och övriga humanistiska vetenskaper

Ordförande: Professor Pasi Ihalainen, Jyväskylä universitet
Professor Pertti Anttonen, Östra Finlands universitet
Professor Outi Fingerroos, Jyväskylä universitet
Professor Vesa-Pekka Herva, Uleåborgs universitet
Professor Timo Kallinen, Östra Finlands universitet
Professor Tiina Kinnunen, Uleåborgs universitet
Universitetsforskare Kristiina Mannermaa, Helsingfors universitet
Biträdande Professor Sakari Saaritsa, Helsingfors universitet
Professor Kirsi Salonen, Åbo universitet
Forskardoktor Tytti Steel, Helsingfors universitet
Biträdande Professor Mikko Tolonen, Helsingfors universitet
Universitetslektor Kaisa Vehkalahti, Uleåborgs universitet