Paneler

Senast uppdaterad 10.4.2024

Panelernas främsta uppgift är att bedöma och klassificera de vetenskapliga publiceringskanalerna inom de discipliner som de företräder. Bedömningen utförs i en webbportal avsedd för panelmedlemmarna. Panelerna samlas endast vid behov, det vill säga huvudsakligen i samband med introduktion i arbetet och uppdateringsbedömningen. Vid behov ordnas även gemensamma möten för panelernas ordförande.

För tillsättandet av panelerna och övervakning av bedömningsarbetet svarar Publikationsforumets styrgrupp. Till panelerna väljs personer som har erfarenhet av forskningsarbete, vetenskaplig publikationsverksamhet och bedömning av forskning. I valet av panelmedlemmarna strävar styrgruppen efter att säkra att panelernas sakkunskap täcker de forskningsområden som de ansvarar för. Dessutom fästs uppmärksamhet vid olika organisationers och könens representation i panelerna. Panelernas medlemmar fungerar som representanter för det egna vetenskaps- och forskningsområdets nationella samfund, och till deras uppgifter hör även de bakomliggande samfundens konsultering.

Nuvarande panelsammansättningar svarar för publiceringskanalernas bedömning perioden 2022–2024.

Bedömningspanelerna 2022–2024

Matematik och statistik
2 Data- och informationsvetenskap
3 Fysik, rymdvetenskap och astronomi
4 Kemi
5 Geovetenskaper och miljövetenskaper
6 Biovetenskaper I
7 Biovetenskaper II
8 Byggnads- och samhällsteknik, maskin- och produktionsteknik
9 El-, automations- och telekommunikationsteknik, elektronik
10 Teknisk kemi, kemisk processteknik, material- och miljöteknik
11 Medicinsk teknik, medicinsk bioteknologi och basmedicin
12 Klinisk medicin I
13 Klinisk medicin II och odontologi
14 Hälsovetenskaper, vårdvetenskap och övrig medicinsk vetenskap
15 Jordbruks- och skogsvetenskaper
16 Nationalekonomi och företagsekonomi
17 Socialvetenskaper, medie- och kommunikationsvetenskap, övriga samhällsvetenskaper
18 Psykologi och pedagogik
19 Juridik och statsvetenskap
20 Filosofi och teologi
21 Språkvetenskaper
22 Litteraturforskning, konstforskning och arkitektur
23 Historia, arkeologi, kulturforskning och övriga humanistiska vetenskaper
24 Multivetenskapliga kanaler

1 Matematik och statistik

Ordförande: Professor Risto Korhonen, Östra Finlands universitet
Forskningsprofessor Juha Heikkinen, Naturresursinstitut
Akademiforskare Joonas Ilmavirta, Jyväskylä universitet
Professor Tero Kilpeläinen, Jyväskylä universitet
Professor Tero Laihonen, Åbo universitet
Akademiprofessor Matti Lassas, Helsingfors universitet
Professor Jani Lukkarinen, Helsingfors universitet
Biträdande professor Vanni Noferini, Aalto-universitet
Universitetslektor Klaus Nordhausen, Jyväskylä universitet
Biträdande professor Sampsa Pursiainen, Tammerfors universitet
Biträdande professor Ville Suomala, Uleåborgs universitet

2 Data- och informationsvetenskap

Ordförande: Professor Samuli Pekkola, Tammerfors universitet
Biträdande professor Benjamin Cowley, Helsingfors universitet
Biträdande professor Filip Ginter, Åbo universitet
Professor, prodekan för Forskning Juho Hamari, Tammerfors universitet
Professor Jonna Häkkilä, Lapplands universitet
Forskningsledare, professor Hannu Kari, Försvarshögskolan
Professor Tommi Kärkkäinen, Jyväskylä universitet
Professor Pauli Miettinen, Östra Finlands universitet
Professor Harri Oinas-Kukkonen, Uleåborgs universitet
Professor Pekka Orponen, Aalto-universitet
Professor Maria Paasivaara, LUT-universitet
Biträdande professor Henri Pirkkalainen, Tammerfors universitet
Professor Roope Raisamo, Tammerfors universitet

3 Fysik, rymdvetenskap och astronomi

Ordförande: Professor, prodekan Petriina Paturi, Åbo universitet
Biträdande professor Christian Flindt, Aalto-universitet
Professor Mathias Groth, Aalto-universitet
Professor Katri Huitu, Helsingfors universitet
Professor Peter Johansson, Helsingfors universitet
Professor Anu Kankainen, Jyväskylä universitet
Professor Polina Kuzhir, Östra Finlands universitet
Professor Erkki Lähderanta, LUT-universitet
Biträdande professor Tapio Niemi, Tammerfors universitet
Akademiforskare Minna Patanen, Uleåborgs universitet
Professor Matthieu Roussey, Östra Finlands universitet

4 Kemi

Ordförande: Professor Kari Rissanen, Jyväskylä universitet
Professor Johan Bobacka, Åbo Akademi
Biträdande professor Jan Deska, Aalto-universitet
Universitetslektor, docent Juha Heiskanen, Uleåborgs universitet
Professor Tanja Kallio, Aalto-universitet
Universitetslektor Theo Kurten, Helsingfors universitet
Professor Timo Laaksonen, Helsingfors universitet
Biträdande professor Tuomas Lönnberg, Åbo universitet
Professor, prodekan Maija Nissinen, Jyväskylä universitet
Universitetsforskare Raija Oilunkaniemi, Uleåborgs universitet
Professor Juha Rouvinen, Östra Finlands universitet
Biträdande professor Markku Vainio, Helsingfors universitet
Biträdande professor Paola Vivo, Tammerfors universitet

5 Geovetenskaper och miljövetenskaper

Ordförande: Biträdande professor Matti Kummu, Aalto-universitet
Professor Jan Hjort, Uleåborgs universitet
Universitetslektor Anu Kaakinen, Helsingfors universitet
Avdelningschef Sanna Kaasalainen, LMV Lantmäteriverket
Biträdande professor Riikka Kietäväinen, Helsingfors universitet
Forskningsledare Pirkko Kortelainen, Finlands miljöcentral
Professor Jussi Kukkonen, Östra Finlands universitet
Överintendent Arto Luttinen, Helsingfors universitet
Universitetsforskare Santtu Mikkonen, Östra Finlands universitet
Forskningsledare, professor Kai Myrberg, Finlands miljöcentral
Biträdande professor Johanna Salminen, Helsingfors universitet

Professor Jari Vauhkonen, Östra Finlands universitet

6 Biovetenskaper I

Ekologi, evolutionsbiologi, växtbiologi, etologi och djurbiologi

Ordförande: Biträdande professor Tanja Pyhäjärvi, Helsingfors universitet
Professor Jukka Forsman, Naturresursinstitut
Biträdande professor Heikki Helanterä, Uleåborgs universitet
Universitetsforskare Jukka Jokimäki, Lapplands universitet
Professor Raine Kortet, Östra Finlands universitet
Biträdande professor Roosa Laitinen, Helsingfors universitet
Universitetslektor Sirkku Manninen, Helsingfors universitet
Professor Tapio Mappes, Jyväskylä universitet
Biträdande professor Paula Mulo, Åbo universitet
Universitetsforskare Marie Nordström, Åbo Akademi
Professor Janne Soininen, Helsingfors universitet
Forskningsledare Laura Uusitalo, Finlands miljöcentral

7 Biovetenskaper II

Cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi, genetik, utvecklingsbiologi, miljöbioteknologi, industriell bioteknologi

Ordförande: Professor Lea Sistonen, Åbo Akademi
Universitetsforskare Steffi Goffart, Östra Finlands universitet
Professor Vesa Hytönen, Tammerfors universitet
Biträdande professor Minna Kaikkonen-Määttä, Östra Finlands universitet
Forskningschef Markku Keinänen, Östra Finlands universitet

Professor Johannes Kettunen, Uleåborgs universitet
Akademiforskare Anssi Malinen, Åbo universitet
Professor Varpu Marjomäki, Jyväskylä universitet
Professor Ville Mustonen, Helsingfors universitet
Akademiforskare Minna Poukkula, Helsingfors universitet
Biträdande professor Ville Santala, Tammerfors universitet
Biträdande professor Silvan Scheller, Aalto-universitet
Forskningsledare Markku Varjosalo, Helsingfors universitet
Professor Marko Virta, Helsingfors universitet

8 Byggnads- och samhällsteknik, maskin- och produktionsteknik

Ordförande: Professor Minna Lanz, Tammerfors universitet
Biträdande professor Augusto Cannone Falchetto, Aalto-universitet
Biträdande professor Ahti Jaatinen-Värri, LUT-universitet
Biträdande professor Sampsa Laakso, Åbo universitet
Biträdande professor Ville Leminen, LUT-universitet
Professor Pekka Leviäkangas, Uleåborgs universitet
Professor Heikki Liimatainen, Tammerfors universitet
Professor Antti H. Niemi, Uleåborgs universitet
Professor Jarkko Niiranen, Aalto-universitet
Senior forskare Heidi Piili, Åbo universitet

Professor Antti Salminen, Åbo universitet

9 El-, automations- och telekommunikationsteknik, elektronik

Ordförande: Professor Heikki Handroos, LUT-universitet
Forskningsledare Zheng Chang, Jyväskylä universitet
Professor Alessandro Foi, Tammerfors universitet
Docent, universitetsforskare Matti Hämäläinen, Uleåborgs universitet
Forskningsledare Thomas Kraft, Teknologiska forskningscentralen VTT
Professor Matti Mäntysalo, Tammerfors universitet
Biträdande professor Janne Nerg, LUT-universitet
Professor Jari Nurmi, Tammerfors universitet
Professor Juha Plosila, Åbo universitet
Professor Ville Pulkki, Aalto-universitet
Professor Sergiy Vorobyov, Aalto-universitet
Professor Valeriy Vyatkin, Aalto-universitet

10 Teknisk kemi, kemisk processteknik, material- och miljöteknik

Ordförande: Universitetsforskare Satu Ojala, Uleåborgs universitet
Professor Christian Breyer, LUT-universitet
Professor Timo Fabritius, Uleåborgs universitet
Biträdande professor Jouni Havukainen, LUT-universitet
Universitetsforskare Heli Koivuluoto, Tammerfors universitet
Universitetsforskare Krista Koljonen, LUT-universitet
Professor Jukka Konttinen, Tammerfors universitet
Biträdande professor Marjatta Louhi-Kultanen, Aalto-universitet
Professor Pasi Peura, Tammerfors universitet
Universitetsforskare Riikka Räisänen, Helsingfors universitet
Biträdande professor Essi Sarlin, Tammerfors universitet
Professor Ron Zevenhoven, Åbo Akademi

11 Medicinsk teknik, medicinsk bioteknologi och basmedicin

Ordförande: Professor Anna-Liisa Levonen, Östra Finlands universitet
Professor Seppo Auriola, Östra Finlands universitet
Akademiprofessor Eero Castrén, Helsingfors universitet
Biträdande professor Susanna Fagerholm, Helsingfors universitet
Universitetslektor Mikko Finnilä, Uleåborgs universitet
Biträdande professor Reetta Hinttala, Uleåborgs universitet
Professor, chefsfysiker Petro Julkunen, Östra Finlands universitet
Professor Jyrki Kukkonen, Helsingfors universitet
Specialistläkare Tinja Lääveri, Helsingfors universitet
Professor Susanna Miettinen, Tammerfors universitet

Professor Mikko Niemi, Helsingfors universitet
Professor Mataleena Parikka, Tammerfors universitet
Professor Sauli Savolainen, Helsingfors universitet
Professor Terhi Tapiainen, Uleåborgs universitet

12 Klinisk medicin I

Inre medicin, cancersjukdomar, dermatologi, geriatri

Ordförande: Professor Risto Kerkelä, Uleåborgs universitet
Professor Perttu Arkkila, Helsingfors universitet

Biträdande professor Liisa Kauppi, Helsingfors universitet
Klinisk lärare Heikki Koistinen, Helsingfors universitet
Professor Veli-Matti Kähäri, Åbo universitet
Professor Lauri Lehtimäki, Tammerfors universitet
Professor emerita Kaisu Pitkälä, Helsingfors universitet
Avdelningsöverläkare, docent Mikko Seppänen, Helsingfors universitet
Professor Timo Strandberg, Helsingfors universitet
Professor Kaisa Tasanen-Määttä, Uleåborgs universitet

13 Klinisk medicin II och odontologi

Kvinno- och barnsjukdomar, neurologi och psykiatri, öron-, näs- och halssjukdomar, ögonsjukdomar, kirurgi, anestesiologi, intensivvård, radiologi, odontologi

Ordförande: Professor Jouko Miettunen, Uleåborgs universitet
Professor Jarmo Jääskeläinen, Östra Finlands universitet
Professor Karolina Louvanto, Tammerfors universitet
Biträdande professor Mika Martikainen, Åbo universitet
Direktör Hanna Mussalo, Kuopio universitetssjukhus
Docent, forskare Susanna Paju, Helsingfors universitet
Universitetslärare Roda Seseogullari Dirihan, Åbo universitet
Biträdande professor Joonas Sirola, Östra Finlands universitet

Professor Markus Skrifvars, Helsingfors universitet
Professor Malin Sund, Helsingfors universitet

Biträdande professor Teppo Särkämö, Helsingfors universitet

14 Hälsovetenskaper, vårdvetenskap och övrig medicinsk vetenskap

Ordförande: Professor Ursula Schwab, Östra Finlands universitet
Biträdande professor Salla Atkins, Tammerfors universitet
Professor Ulla-Mari Kinnunen, Östra Finlands universitet
Vice direktör, universitetslektor Riikka Lämsä, Helsingfors universitet
Professor Kristina Mikkonen, Uleåborgs universitet
Biträdande professor Anne-Maria Pajari, Helsingfors universitet
Professor Minna Stolt, Åbo universitet
Professor Hannele Turunen, Östra Finlands universitet
Biträdande professor Mikaela von Bonsdorff, Jyväskylä universitet

15 Jordbruks- och skogsvetenskaper

Ordförande: Professor Jarmo Valaja, Helsingfors universitet
Professor Johanna Björkroth, Helsingfors universitet
Biträdande professor Antti Lajunen, Helsingfors universitet

Professor Marko Lindroos, Helsingfors universitet
Biträdande professor Kirsi Mikkonen, Helsingfors universitet
Universitetslektor Pauliina Palonen, Helsingfors universitet
Professor Mari Pihlatie, Helsingfors universitet
Forskningsprofessor Eija Pouta, Naturresursinstitut
Professor Miina Rautiainen, Aalto-universitet
Professor Antti Sukura, Helsingfors universitet
Professor Eeva-Stiina Tuittila, Östra Finlands universitet
Professor Anssi Vainikka, Östra Finlands universitet
Professor Anna Valros, Helsingfors universitet

16 Nationalekonomi och företagsekonomi

Ordförande: Professor Kaisa Kotakorpi, Tammerfors universitet
Biträdande Professor Kirsi Aaltonen, Uleåborgs universitet
Professor José-Carlos García-Rosell, Uleåborgs universitet
Professor Anette Hallin, Åbo Akademi
Professor Jussi Heikkilä, Tammerfors universitet
Professor Pia Heilmann, Östra Finlands universitet
Professor Elina Jaakkola, Åbo universitet

Professor Mika Kortelainen, Åbo universitet
Professor Juha-Antti Lamberg, Jyväskylä universitet
Professor Juuso Liesiö, Aalto-universitet
Professor Eva Liljeblom, Hanken Svenska Handelshögskolan
Professor Pauli Murto, Aalto-universitet
Professor Niku Määttänen, Helsingfors universitet
Professor Paavo Ritala, LUT-universitet
Universitetslärare Dandison Ukpabi, Jyväskylä universitet
Professor Markku Vieru, Lapplands universitet
Professor Sami Vähämaa, Vasa universitet

17 Socialvetenskaper, medie- och kommunikationsvetenskap, övriga samhällsvetenskaper

Ordförande: Professor Kathrin Komp-Leukkunen, LUT-universitet
Forskardoktor Azmeary Ferdoush, Östra Finlands universitet
Professor Vladimir Gel'man, Helsingfors universitet
Universitetsforskare, universitetslektor Tuija Koivunen, Tammerfors universitet
Universitetslektor Christian Kroll, Helsingfors universitet
Universitetslektor Mikael Laakso, Hanken Svenska Handelshögskolan
Forskare Reetta Muhonen, Åbo universitet
Professor Frans Mäyrä, Tammerfors universitet
Professor Anja Nygren, Helsingfors universitet
Gruppledare Riikka Paloniemi, Finlands miljöcentral
Professor Anna-Maija Pirttilä-Backman, Helsingfors universitet
Biträdande professor Noora Pyyry, Helsingfors universitet
Biträdande professor Inari Sakki, Östra Finlands universitet
Professor Petri Tapio, Åbo universitet
Biträdande professor Turo Uskali, Jyväskylä universitet

18 Psykologi och pedagogik

Ordförande: Professor Auli Toom, Helsingfors universitet
Biträdande professor Jan Antfolk, Åbo Akademi
Biträdande professor Piia Astikainen, Jyväskylä universitet
Universitetslektor Lenita Hietanen, Lapplands universitet
Professor Markku Jahnukainen, Helsingfors universitet

Forskningsledare Katja Kokko, Jyväskylä universitet
Professor Jari Lahti, Helsingfors universitet
Professor Zsuzsa Millei, Tammerfors universitet
Professor Hanni Muukkonen, Uleåborgs universitet
Professor Kati Mäkitalo, Uleåborgs universitet
Forskardoktor Saara Nolvi, Åbo universitet
Professor Heikki Silvennoinen, Åbo universitet
Professor Jaana Viljaranta, Östra Finlands universitet
Specialforskare Elina Weiste, Arbetshälsoinstitutet

19 Juridik och statsvetenskap

Ordförande: Professor Jukka Snell, Åbo universitet
Professor Timo Aarrevaara, Lapplands universitet
Professor Anne Alvesalo-Kuusi, Åbo universitet
Universitetslektor Henrik Christensen, Åbo Akademi
Forskningsprofessor Juha Hiedanpää, Naturresursinstitut
Biträdande professor Emilia Korkea-aho, Östra Finlands universitet
Forskare, projektledare Anna Kronlund, Jyväskylä universitet
Professor Johanna Lammintakanen, Östra Finlands universitet
Professor Mikko Mattila, Helsingfors universitet
Professor Marianna Muravyeva, Helsingfors universitet
Forskardoktor Johanna Peltoniemi, Helsingfors universitet
Professor Taina Pihlajarinne, Helsingfors universitet
Specialforskare, universitetslektor Seita Romppanen, Finlands miljöcentral

20 Filosofi och teologi

Ordförande: Professor Matti Häyry, Aalto-universitet
Akademiprofessor Sara Heinämaa, Jyväskylä universitet
Professor Titus Hjelm, Helsingfors universitet
Forskningsledare Ruth Illman, Åbo Akademi
Docent, universitetslärare Anni Maria Laato, Åbo Akademi
Professor Arto Laitinen, Tammerfors universitet
Universitetslektor Markku Oksanen, Östra Finlands universitet
Akademiforskare Ritva Palmén, Helsingfors universitet
Professor Petteri Pietikäinen, Uleåborgs universitet
Professor Juha Räikkä, Åbo universitet
Professor Lauri Thurén, Östra Finlands universitet
Forskardoktor Joanna Töyräänvuori, Helsingfors universitet

21 Språkvetenskaper

Ordförande: Professor Outi Merisalo, Jyväskylä universitet
Professor Tuomas Huumo, Åbo universitet

Professor Tiina Keisanen, Uleåborgs universitet
Docent Ilpo Kempas, Helsingfors universitet
Universitetslektor Marja Kivilehto, Tammerfors universitet
Universitetslektor, Docent Soile Loukusa, Uleåborgs universitet
Professor Matti Miestamo, Helsingfors universitet
Biträdande professor Simo Määttä, Helsingfors universitet
Docent Michael O'Dell, Helsingfors universitet

Professor Michael Rießler, Östra Finlands universitet
Professor Christopher Schmidt, Åbo Akademi
Professor Kristiina Taivalkoski-Shilov, Åbo universitet
Professor Johanna Viimaranta, Helsingfors universitet

22 Litteraturforskning, konstforskning och arkitektur

Ordförande: Professor Sofia Pantouvaki, Aalto-universitet
Universitetslektor, biträdande professor Antonio Donato Sciacovelli, Åbo universitet
Universitetsforskare Kirsi Heimonen, Konstuniversitetet
Professor Sampsa Hyysalo, Aalto-universitet
Professor Sanna Karkulehto, Jyväskylä universitet
Professor Hanna Korsberg, Helsingfors universitet
Professor, senior specialist Matti Kuittinen, Aalto-universitet
Professor Joel Kuortti, Åbo universitet
Universitetsforskare Meri Kytö, Åbo universitet
Forskardoktor Tuulikki Laes, Konstuniversitetet
Professor Hanna Meretoja, Åbo universitet
Professor Jopi Nyman, Östra Finlands universitet
Professor Riikka Rossi, Helsingfors universitet
Professor Kirsi Saarikangas, Helsingfors universitet
Universitetslektor Pauliina Syrjälä, Konstuniversitetet
Universitetslektor Jarkko Toikkanen, Uleåborgs universitet
Professor Jyri Vaahtera, Åbo universitet

23 Historia, arkeologi, kulturforskning och övriga humanistiska vetenskaper

Ordförande: Akademiprofessor Pasi Ihalainen, Jyväskylä universitet
Professor Timo Kallinen, Östra Finlands universitet
Professor Tiina Kinnunen, Uleåborgs universitet
Forskardoktor Olli Kleemola, Åbo universitet
Forskardoktor Teresa Komu, Lapplands universitet
Akademiforskare Karina Lukin, Helsingfors universitet
Biträdande professor Kristiina Mannermaa, Helsingfors universitet
Professor Lena Marander-Eklund, Åbo Akademi
Universitetslektor Leena-Maija Rossi, Helsingfors universitet
Biträdande professor, Akademiforskare Sakari Saaritsa, Helsingfors universitet
Biträdande professor Anna-Kaisa Salmi, Uleåborgs universitet
Professor Kirsi Salonen, Åbo universitet
Forskardoktor Samuli Simelius, Helsingfors universitet
Forskare Arja Turunen, Jyväskylä universitet
Universitetslektor, docent Tanja Vahtikari, Tammerfors universitet
Akademiforskare Kaisa Vehkalahti, Jyväskylä universitet

24 Multivetenskapliga kanaler

Panel 24 är gemensam för alla paneler och medlemmar i alla paneler kan delta i bedömningen av de publiceringskanaler som placeras i den. Panel 24 omfattar alla bokförlag och en liten grupp av de mest multivetenskapliga tidskrifterna/serierna, som Nature och Science.