Arvioinnit

Viimeksi päivitetty 25.9.2023

Julkaisufoorumissa arvioidaan koti- ja ulkomaisia tieteellisiä julkaisukanavia.

  • Tasoluokkaan 1 kuuluu tieteellisten tutkimustulosten julkaisemiseen erikoistuneita vertaisarvioituja julkaisukanavia, joilla on tieteenalan asiantuntijoista koostuva toimituskunta. Suurin osa kaikista julkaisukanavista asettuu perustasolle eli tasolle 1.
  • Tasoluokkiin 2 ja 3 on nostettu rajoitettu joukko asiantuntijapaneelien korkeatasoisimpina ja vaikuttavimpina pitämiä tieteellisiä lehtiä, konferensseja ja kirjakustantajia. Nämä ovat enimmäkseen kansainvälisiä julkaisukanavia, mutta ihmistieteissä tasolla 2 on myös suomen- ja ruotsinkielisiä foorumeita.
  • Ne arvioidut julkaisukanavat, jotka eivät joltain osin täytä tason 1 kriteereitä, merkitään luokkaan 0.

Arvioidut julkaisukanavat eli voimassa oleva Julkaisufoorumi-luokitus löytyy JUFO-portaalista.

Tasoluokkaa 1 täydennetään jatkuvasti uusilla julkaisukanavilla

Julkaisufoorumi-luokitus on päivittyvä järjestelmä. Luokitusta täydennetään vuosittain sadoilla aiemmin arvioimattomilla julkaisukanavilla, jotka paneelit arvioivat tasolle 1 tai 0. Paneelit voivat myös nostaa aiemmin luokkaan 0 sijoitettuja kanavia tasolle 1 ja vastaavasti pudottaa pois tasolta 1, jos kanavan tasossa on tapahtunut muutoksia tai pudotukseen on muita perusteita. Uusien julkaisukanavien käsittelyaika on vähintään kaksi kuukautta.

Tasoluokkia 2 ja 3 päivitetään neljän vuoden välein

Täydentämisen lisäksi luokitusta on tarpeellista päivittää ajoittain. Luokituksen ennustettavuuden turvaamiseksi tasoihin 2 ja 3 ei kuitenkaan tehdä muutoksia vuotuisissa arvioinneissa, vaan kaikkien listattujen julkaisukanavien tasoluokat arvioidaan uudelleen neljän vuoden välein. Välivuosina tasoihin 2 ja 3 voidaan tehdä vain yksittäisiä korjauksia. Seuraavan kerran tasoluokkien 2 ja 3 uudelleenarviointi suoritetaan vuoden 2026 aikana ja sen mukainen luokitus tulee voimaan vuoden 2027 alusta. 

Tiedeyhteisön jäsenillä on mahdollisuus ottaa kantaa arvioitujen julkaisukanavien tasoluokkiin sekä ehdottaa uusia foorumeita arvioitaviksi, katso tarkemmat ohjeet kohdasta Muutosehdotukset.

Taulukko 1. Julkaisufoorumin tasoluokkien arviointien toteutus.
Tasoluokka Käsittelyperuste Ajankohta
0 ja 1

Tiedeyhteisön ehdottamat arvioimattomat kanavat ja tasoluokan muutokset.
Tutkimusorganisaatioiden tiedonkeruista tunnistetut arvioimattomat kanavat.

Vuosittain/jatkuvasti
2 ja 3

Tiedeyhteisön ehdottamat tasoluokan muutokset.
Paneelien näkemykset.

Neljän vuoden välein