Julkaisukanavan määrittäminen

Viimeksi päivitetty 18.2.2021

Jos kyseessä on vertaisarvioitu artikkeli tai erillisteos, Julkaisufoorumi-luokan määrittäminen edellyttää oikean julkaisukanavan tunnistamista. Kanavan valinta riippuu julkaisutyypistä.

  • Lehden tai sarjan tasoluokka määrittää ensisijaisesti lehti- ja kokoomateosartikkelien sekä erillisteosten tasoluokan (A1, A2, A3 ja C1). Lehden tai sarjan tasoluokka määrittää myös toimitettujen teosten (C2) ja konferenssiartikkelien (A4) tasoluokan, mikäli konferenssia ei ole arvioitu erikseen. Lehdet ja sarjat ovat elektronisia ja painettuja lehtiä, proceedings-sarjoja ja vuosikirjoja sekä kirjasarjoja, joilla on ISSN-tunnus. Julkaisusarjat luetteloidaan Julkaisufoorumin tietokantaan kansainvälisen ISSN-keskuksen rekisterissä olevalla nimekkeellä.
  • Konferenssin tasoluokka määrittää ensisijaisesti konferenssiartikkelien (A4) tasoluokan. Konferensseja arvioidaan erikseen ainoastaan, mikäli niiden taso poikkeaa paneelin näkemyksen mukaan julkaisukanavana toimivan sarjan tai kustantajan saamasta tasoluokasta. Tällaiset konferenssit luetteloidaan Julkaisufoorumin tietokantaan tapahtuman vakiintuneella nimellä. Lisäksi niille merkitään vakiintunut lyhenne. Konferenssien käsittelyperiaatteita muutettiin kesäkuussa 2016.
  • Kirjakustantajan tasoluokkaa käytetään kokoomateosartikkelien, konferenssiartikkelien ja erillisteosten Julkaisufoorumi-luokan määrittämiseen ainoastaan silloin, jos julkaisusarjaa tai konferenssia ei ole erikseen luokiteltu, tai julkaisu ei ilmesty osana julkaisusarjaa. Tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta pääsääntö on, että kotimaisten kustantajien kirjasarjat luokitellaan Julkaisufoorumissa, ulkomaisten kustantajien kirjasarjoja ei. Kirjakustantajat luetteloidaan Julkaisufoorumin tietokantaan International ISBN Agencyn rekisterissä olevalla nimellä tai vakiintuneella nimellä.
Taulukko 1. Julkaisukanavan tunnistaminen eri julkaisutyypeille.
OKM:n julkaisutyyppi Lehti/sarja (ISSN) Kirjakustantaja (ISBN) Konferenssi (nimi)
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä 1.    
A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä 1.    
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa 1. 2.  
A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa 2. 3. 1.
C1 Kustannettu tieteellinen erillisteos 1. 2.  
C2 Toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero 2. 3. 1.

Julkaisukanavan tunnistaminen julkaisutiedonkeruussa

Jokaisella Julkaisufoorumissa luokitellulla lehdellä/sarjalla, konferenssilla tai kirjakustantajalla on oma yksilöivä tunniste (JufoID), jolla julkaisu liitetään sen tasoluokan määrittävään julkaisukanavaan VIRTA-julkaisutietopalvelussa. Jos julkaisulla on sekä ISSN-tunnus että ISBN-tunnus, on toivottavaa, että julkaisutiedonkeruuseen ilmoitettaisiin molemmat tunnukset. Julkaisukanavan tiedot voi tarkistaa JUFO-portaalista.

  • Lehtiartikkelit (A1 ja A2). Lehden/sarjan tasoluokka tarkistetaan julkaisuun merkityn ISSN-tunnuksen perusteella. Kanavaa voi myös hakea nimen perusteella, mutta tällöin on varmistettava lehden/sarjan tiedoista, että kyseessä on juuri tarkoitettu lehti/sarja eikä toinen kanava, jolla on sama tai samantapainen nimi.
  • Konferenssiartikkelit (A4) ja toimitetut teokset (C2). Julkaisun tasoluokka tarkistetaan ensisijaisesti konferenssin vakiintuneen nimen perusteella. Vakiintuneella nimellä tarkoitetaan tyypillisesti emojulkaisun nimessä toistuvaa konferenssin vakiintunutta nimeä, joka ei muutu, kuten nimen yhteydessä usein mainittu vuosiluku, järjestysnumero, tapahtumapaikka ja ajankohta. Jos vakiintunutta nimeä ei löydy julkaisukanavatietokannasta, tasoluokka määritetään julkaisusarjan ISSN-tunnuksen perusteella. Jos ISSN-tunnusta ei löydy, tasoluokka määritetään ISBN-tunnuksen ja kustantajan nimen perusteella. HUOM! Konferenssit, joilla on oma ISSN-tunnuksella varustettu julkaisusarja, kirjataan Julkaisufoorumin tietokantaan sarjan nimellä.
  • Kokoomateosartikkelit (A3) ja erillisteokset (C1). Kokooma- tai erillisteoksen Julkaisufoorumi-luokka tarkistetaan aina ensisijaisesti julkaisuun merkityn ISSN-tunnuksen perusteella. Kanavaa tarkistettaessa kannattaa huomioida, ettei kirjasarjaa välttämättä vielä ole arvioitu Julkaisufoorumissa. Jos julkaisu ei ole ilmestynyt ISSN-tunnuksella varustetussa kirjasarjassa (toisin sanoen ISSN-tunnusta ei ole olemassa), tasoluokka tarkistetaan kustantajan perusteella. Kustantajan nimimuodon voi tarkistaa julkaisun nimiölehdeltä. Jos julkaisussa mainitaan sekä emoyhtiö että sen alaisuudessa toimivan kirjakustantajan (imprint) nimi, tasoluokka määritetään imprintin nimen perusteella (esim. Academic Press on Elsevierin imprint). Kustantajaa voi myös hakea kirjan ISBN-juuren (tunnuksen kolme ensimmäistä osaa, esim. 978-951-222) perusteella. Jos ISBN-tunnusta ei löydy tietokannasta tai sama ISBN-juuri esiintyy useamman kirjakustantajan kohdalla, määritetään tarkoitettu kanava kustantajanimen perusteella.