Tasoluokan määrittäminen yksittäisille julkaisuille

Viimeksi päivitetty 13.2.2024

Yksittäisen artikkelin tai kirjan tasoluokka määritetään opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tiedonkeruussa julkaisulle annetun julkaisutyypin sekä julkaisukanavana käytetyn julkaisusarjan, konferenssin tai kirjakustantajan perusteella. Artikkelin tai kirjan tasoluokkaa määritettäessä käytetään julkaisun ilmestymisvuonna voimassa ollutta JUFO-tasoa. 

Yliopistojen rahoitusmallissa Julkaisufoorumi-luokan mukaisella kertoimella painotetaan ainoastaan vertaisarvioidut tieteelliset lehti-, konferenssi- ja kokoomateosartikkelit, monografiat sekä tieteellisen teoksen toimitustyö. Näitä vastaavat OKM:n julkaisutiedonkeruussa määritetyt julkaisutyypit A1-A4 sekä C1 ja C2. 

  • A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
  • A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
  • A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
  • A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa
  • C1 Kustannettu tieteellinen erillisteos
  • C2 Toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero

Julkaisutyyppeihin A1-A4 ja C1-C2 raportoitavilla julkaisuilla tulee olla ISSN- tai ISBN-tunnus, joiden perusteella julkaisukanava tunnistetaan automaattisesti VIRTA-julkaisutietopalvelussa.

Vertaisarvioitujen lehti- ja kokoomateosartikkelien (A1-A3) sekä kirjojen (C1 ja C2) Julkaisufoorumi-luokka määritetään ensisijaisesti ISSN-tunnuksen perusteella, joka yhdistää julkaisun lehden/sarjan tasoluokkaan.

Kirjakustantajan tasoluokkaa, joka tunnistetaan ISBN-tunnuksen perusteella, käytetään kokoomateosartikkelien ja kirjojen Julkaisufoorumi-luokan määrittämiseen siinä tapauksessa, että niitä ei ole julkaistu julkaisusarjassa tai julkaisusarjaa ei ole luokiteltu. Poikkeuksen muodostavat Routledge- ja Palgrave Macmillan -kustantajiin kytkeytyvät C1-tyypin julkaisut, jotka on vuoden 2024 alusta lähtien luokiteltu eri tasolle kustantajan kanssa.

Konferenssiartikkelien (A4) tasoluokka määritetään ensisijaisesti tapahtuman vakiintuneella nimellä luetteloidun konferenssin perusteella, jos konferenssi on erikseen luokiteltu. Suurimmassa osassa tapauksia tasoluokka määräytyy julkaisukanavana toimivan julkaisusarjan perusteella, tai jos sarjaa ei ole luokiteltu, kirjakustantajan perusteella.

Julkaisujen painotus yliopistojen rahoitusmallissa

Julkaisuja painotetaan yliopistojen rahoitusmallissa vuosina 2017-2024 julkaisutyypin mukaan. Lisäksi vertaisarvioidut julkaisut (OKM:n julkaisutyypit A ja C) saavat painokertoimen kanavan Julkaisufoorumi-tasoluokan mukaan, kuten Taulukossa 1 on esitetty. Muiden kuin vertaisarvioitujen julkaisujen (OKM:n julkaisutyypit B, D ja E) painokertoimet on esitetty Taulukossa 2.

Vuosina 2021-2024 avoimesti saatavilla olevia vertaisarvioituja julkaisuja (A ja C) painotetaan lisäksi kertoimella 1,2. Tällöin esimerkiksi A1 artikkeli tasoluokan 3 kanavassa saa painokertoimen 4,8.

Taulukko 1. A- ja C-julkaisujen painokertoimet määräytyvät julkaisutyypin lisäksi niiden JUFO-tasoluokan mukaan.
OKM:n julkaisutyyppi JUFO-taso 0 JUFO-taso 1 JUFO-taso 2 JUFO-taso 3
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä 0,1 1 3 4
A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä 0,1 1 3 4
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa 0,1 1 3 4
A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa 0,1 1 3 4
C1 Kustannettu tieteellinen erillisteos 0,4 4 12 16
C2 Toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero 0,1 1 3 4
Taulukko 2. B-, D- ja E-julkaisujen painokertoimet määräytyvät julkaisutyypin mukaisesti.
OKM:n julkaisutyyppi Painokerroin
B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä 0,1
B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa 0,1
B3 Vertaisarvioimaton artikkeli konferenssijulkaisussa 0,1
D1 Artikkeli ammattilehdessä 0,1
D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa 0,1
D3 Artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa 0,1
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys 0,1
D5 Ammatillinen kirja 0,4
D6 Toimitettu ammatillinen teos 0,1
E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli 0,1
E2 Yleistajuinen monografia 0,4
E3 Toimitettu yleistajuinen teos 0,1