Tasoluokan määrittäminen yksittäisille julkaisuille

Yksittäisen artikkelin tai kirjan tasoluokka määritetään opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tiedonkeruussa julkaisulle annetun julkaisutyypin sekä julkaisukanavana käytetyn julkaisusarjan, konferenssin tai kirjakustantajan perusteella. Yliopistojen rahoitusmallissa Julkaisufoorumi-luokan mukaisella kertoimella painotetaan ainoastaan vertaisarvioidut tieteelliset lehti-, konferenssi- ja kokoomateosartikkelit, monografiat sekä tieteellisen teoksen toimitustyö. Näitä vastaavat OKM:n julkaisutiedonkeruussa määritetyt julkaisutyypit A1-A4 sekä C1 ja C2.


 

  • Vertaisarvioitujen lehti- ja kokoomateosartikkelien (A1-A3) sekä kirjojen (C1 ja C2) Julkaisufoorumi-luokka määritetään ensisijaisesti lehden/sarjan tasoluokan perusteella.
  • Kirjakustantajan tasoluokkaa käytetään kokoomateosartikkelien ja kirjojen Julkaisufoorumi-luokan määrittämiseen siinä tapauksessa, että niitä ei ole julkaistu julkaisusarjassa tai julkaisusarjaa ei ole luokiteltu.
  • Lähinnä tietojenkäsittelytieteessä ja tekniikan aloilla tyypillisten vertaisarvioitujen konferenssiartikkelien (A4) tasoluokka määritetään ensisijaisesti tapahtuman vakiintuneella nimellä luetteloidun konferenssin perusteella. Jos konferenssia ei ole erikseen luokiteltu, tasoluokka määräytyy julkaisukanavana toimivan julkaisusarjan perusteella – tai jos sarjaa ei ole luokiteltu, kirjakustantajan perusteella. Konferenssien käsittelyperiaatteet muuttuivat kesäkuussa 2016, lue lisää täältä.

Artikkelin tai kirjan tasoluokkaa määritettäessä käytetään julkaisun ilmestymisvuonna voimassa ollutta JUFO-tasoa. Julkaisutyyppeihin A1-A4 ja C1-C2 raportoitavilla julkaisuilla tulee olla ISSN- tai ISBN-tunnus.

 

Julkaisujen painotus yliopistojen rahoitusmallissa

Julkaisuja painotetaan yliopistojen rahoitusmallissa julkaisutyypin ja vertaisarvioituja julkaisuja kanavan Julkaisufoorumi-luokan mukaisesti seuraavilla kertoimilla:

Päivitetty 12.6.2017