Content markup

Julkaisufoorumi on suomalaisen tiedeyhteisön toteuttama, tutkimuksen laadunarviointia tukeva julkaisukanavien tasoluokitus.

Ajankohtaista

Tiedelehtisopimukset muutoksen keskellä

25.8.2020

Suomalaisten korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten kirjastojen konsortio FinELib neuvottelee kansainvälisten kustantajien kanssa tiedelehtilisensseistä sekä tutkijoiden mahdollisuudesta julkaista artikkeleitaan avoimesti.

Avoin tiede
Tapahtumia

DOAJ-työpajat 18.9. ja 22.10.

Suomalaiset tiedelehdet DOAJ-rekisteriin on DOAJ:n (Directory of Open Access Journals) ja TSV:n (Tieteellisten seurain valtuuskunta) projekti, jonka tavoitteena on edistää Suomessa julkaistavien vertaisarvioitujen avointen lehtien rekisteröintiä DOAJ-t

Helsinki Initiative Forum

This meeting has been cancelled due to Corona virus. It will be re-scheduled as soon as possible.

Keskeisiä julkaisuja