Julkaisufoorumi

Viimeksi päivitetty 26.4.2024

Julkaisufoorumi (JUFO) on tieteellisen julkaisutoiminnan laadunarviointia tukeva luokitusjärjestelmä. Eri tieteenaloille ominaisten julkaisukulttuurien huomioimiseksi luokitus sisältää niin lehtiä, kirjasarjoja, konferensseja kuin kirjakustantajiakin. Neliportaisessa luokituksessa kaikkien tieteenalojen keskeiset ulkomaiset ja kotimaiset julkaisukanavat jaotellaan

1 = perustasoon
2 = johtavaan tasoon
3 = korkeimpaan tasoon
0 = kanaviin, jotka eivät (vielä) täytä tason 1 kriteereitä

Arviointityön suorittavat 23 tieteenalakohtaista asiantuntijapaneelia, joihin kuuluu noin 300 ansioitunutta suomalaista tai Suomessa työskentelevää tieteentekijää.

Julkaisufoorumi toimii Tieteellisten seurain valtuuskunnassa (TSV). Toiminnan kehittämisestä vastaa ohjausryhmä, johon kuuluu tiedeyhteisön sekä keskeisten tiedehallinnon organisaatioiden edustajia.

Julkaisufoorumin tarkoitus

Julkaisufoorumi-luokitus on syntynyt tarpeesta arvioida tutkimusorganisaatioiden tieteellistä julkaisutoimintaa määrän lisäksi myös laadullisesti. Luokitus soveltuu tutkimusorganisaatioiden, tutkimusalojen tai koko maan julkaisutuotannon makrotason tarkasteluihin. Julkaisufoorumin etuna on sen kattavuus: luokituksessa pystytään ottamaan eri tieteenalojen julkaisukäytäntöjen erityispiirteet huomioon toisin kuin esimerkiksi kansainvälisten tietokantojen aineistoon pohjautuvassa viittausanalyysissa. Lisäksi tiedeyhteisö pystyy osallistumaan ja vaikuttamaan luokituksen kehittämiseen.

Luokitusta on käytetty yliopistojen tuottamien tieteellisten julkaisujen laatuindikaattorina opetus- ja kulttuuriministeriön asettamassa yliopistojen rahoitusmallissa vuodesta 2015 alkaen (OKM:n asetus). Tieteellisten ja muiden julkaisujen perusteella jaetaan yhteensä 14 prosenttia yliopistojen perusrahoituksesta.

Luokitus välittää tietoa tieteellisten julkaisukanavien vaikuttavuudesta ja arvostuksesta tiedeyhteisössä. Tavoitteena on kannustaa suomalaisia tutkijoita julkaisemaan tutkimustuloksensa korkeatasoisilla kotimaisilla ja ulkomaisilla foorumeilla. Koska julkaisukanavan saama tasoluokka kuvastaa ilmestyneiden artikkelien keskimääräistä tasoa, luokitusta on mielekästä käyttää ainoastaan suurten julkaisumäärien arviointiin. Luokitus ei siis sovellu yksittäisen tutkijan ansioiden arviointiin, eikä se voi korvata tieteenalan asiantuntijoiden suorittamaa arviointia esimerkiksi rekrytointitilanteissa.