Content markup

Publikationsforumet är en av det finländska vetenskapssamfundet genomförd nivåindelning av publiceringskanaler, som stöder forskningens kvalitetsbedömning.

Databassökning

De i Publikationsforumets databas lagrade vetenskapliga seriernas, konferensernas och bokförläggarnas uppgifter hittas i JUFO-portalen.

Ändringsförslag

Vetenskapssamfundets medlemmar har möjlighet att påverka Publikationsforumets verksamhet genom att föreslå nya publiceringskanaler att tilläggas klassificeringen eller höjning eller sänkning av nivån på en redan bedömd publiceringskanal.

Vanliga frågor

Om du inte ännu har hittat informationen du söker, kan du bekanta dig med vanliga frågor.
Nyheter
Evenemang
Inga aktuella evenemang just nu. Du kan besöka evenemangskalendern nedan.
Centrala dokument