Routledgen ja Palgrave Macmillanin monografioiden luokittelu Julkaisufoorumissa

10.1.2024
Kuvituskuva kirjahyllyistä.

Routledgella ja Palgrave Macmillanilla julkaistut monografiat säilyvät tasolla 3, vaikka kustantajien luokitus on vuoden alusta laskettu tasolle 2.

Kirjakustantajat Routledge ja Palgrave Macmillan on laskettu Julkaisufoorumi-luokituksessa tasolta 3 tasolle 2 tämän vuoden alusta lähtien. Julkaisufoorumin ohjausryhmän tekemän päätöksen taustalla vaikutti tiedeyhteisön palaute siitä, että näiden kustantajien julkaisujen laadunarvioinnissa on entistä enemmän vaihtelua.

Routledge ja Palgrave Macmillan ovat kuitenkin merkittäviä korkean tason julkaisukanavia monilla ihmis- ja yhteiskuntatieteiden aloilla, joten Julkaisufoorumin ohjausryhmä on antanut paneeleille mahdollisuuden nostaa kyseisen kahden kustantajan sekä myös muiden tasoluokan 2 kirjakustantajien yksittäisiä korkeatasoisimpia kirjasarjoja tasolla 3. Tämän lisäksi ohjausryhmä päätti, että Routledgen ja Palgrave Macmillanin monografiat säilyvät tasolla 3. Päätöksellä haluttiin tukea monografioiden julkaisuperinnettä ihmis- ja yhteiskuntatieteiden aloilla sekä vastata paneelien esiin nostamaan huoleen kirjasarjojen ulkopuolella julkaistujen monografioiden luokittelusta.

Käytännössä Routledgen ja Palgrave Macmillanin monografioiden luokittelu eri tasolle kustantajan kanssa on toteutettu niin, että VIRTA-julkaisutietopalvelussa näihin kustantajiin kytkeytyvät C1-tyypin julkaisut (kustannettu tieteellinen erillisteos) luokitellaan automaattisesti tasolle 3. Muut näihin kustantajiin kytkeytyvät julkaisut, erityisesti A3 (kirjan tai muun kokoomateoksen osa) ja C2 (toimitettu teos), luokitellaan tasolle 2, ellei kirjasarjaa ole luokiteltu tasolle 3. Muutos koskee julkaisuja, joiden julkaisupäivämäärä on 1.1.2024 tai myöhemmin.

Työ kirjasarjojen luokittelun parissa jatkuu

Paneelit jatkavat työtä kirjasarjojen luokittelun parissa vuoden 2024 aikana. Tavoitteena on, että paneelit tekevät ensimmäiset päätökset tasolle 3 luokiteltavista kirjasarjoista kevään 2024 aikana. Ehdotuksia tasolle 3 luokiteltavista sarjoista on kerätty kyselyillä vuoden 2023 aikana ja mukaan ehtivät vielä uudet ehdotukset, jotka on tehty tällä lomakkeella maaliskuun 25. päivä mennessä.

Kevään jälkeen tason 3 kirjasarjoja koskevien ehdotusten käsittelyssä siirrytään vastaavaan menettelyyn kuin muidenkin uusien julkaisukanavien kohdalla. Ehdotukset uusien kirjasarjojen lisäämisestä tehdään siis samalla Ehdota uutta kanavaa -lomakkeella, jota käytetään uusien julkaisukanavien ehdottamiseen tasolle 1. Ehdotuksessa kannattaa mainita, että kyse on tasolle 3 ehdotettavasta kirjasarjasta. Paneelit käsittelevät yksittäisiä ehdotuksia vuosittain syyskokouksissaan ja tarkastelevat kirjasarjojen luokitusta kokonaisuutena neljän vuoden välein tasojen 2 ja 3 uudelleenarviointien yhteydessä.

Kuva: Polina Zimmerman, Pexels

Sinua saattaisi kiinnostaa myös