Konferenssien luokittelusta vakiintuneella nimellä luovutaan

20.9.2016
Kuvituskuva kirjahyllyistä.

Jatkossa konferensseja arvioidaan erikseen ainoastaan, mikäli niiden taso poikkeaa paneelin näkemyksen mukaan julkaisukanavana toimivan sarjan tai kustantajan tasoluokasta.

Julkaisufoorumin ohjausryhmä päätti kokouksessaan 8. kesäkuuta, että konferenssien luokittelusta vakiintuneella nimellä luovutaan. Poikkeuksen muodostavat sellaiset tapaukset, joissa konferenssilla ei ole omaa ISSN-tunnuksellista julkaisusarjaa, mutta on tarpeellista määrittää konferenssin tasoluokaksi muu kuin julkaisukanavana toimivan sarjan (esim. Lecture Notes in Computer Science) tai kustantajan (esim. IEEE tai ACM) tasoluokka.

Vertaisarvioidut konferenssiartikkelit huomioidaan jatkossakin yliopistojen rahoitusmallissa, ainoastaan julkaisukanavien käsittelytapa Julkaisufoorumissa muuttuu.

Käsittelyperiaatteet ovat jatkossa seuraavat:

  • Konferenssit, joilla on oma ISSN-tunnuksellinen julkaisusarja (sisältää vain kyseisen konferenssin julkaisuja) käsitellään konferenssin nimen sijasta ISSN-keskukseen rekisteröidyn julkaisusarjan nimellä. Julkaisukanavan tyypiksi merkitään ”lehti/sarja”.
  • Konferensseille, joilla ei ole omaa aktiivista ISSN-tunnuksellista julkaisusarjaa, tunnistetaan ensisijaisesti julkaisukanavaksi lehti tai proceedings-julkaisuihin erikoistunut kirjasarja, jossa artikkelit ovat ilmestyneet. Julkaisukanavan tyypiksi merkitään ”lehti/sarja”.  Jos artikkelit eivät ole ilmestyneet sarjassa, tunnistetaan julkaisukanavaksi ISBN-tunnuksen perusteella konferenssijulkaisun kustantaja. Tällöin julkaisukanavatyyppi on ”kirjakustantaja”.
  • Vakiintuneella nimellä käsitellään jatkossa vain ne säännöllisesti toistuvien konferenssien julkaisut, joiden tasoluokka paneelin näkemyksen mukaan poikkeaa pääasiallisena julkaisukanavana toimivan julkaisusarjan (esim. LNCS) tai kirjakustantajan (esim. IEEE tai ACM) tasoluokasta. Konferenssin nimellä käsiteltyjen julkaisukanavien tyypiksi merkitään ”konferenssi”.

Muut vakiintuneella nimellä luokitellut konferenssit poistetaan kokonaan luokituksesta (lista poistetuista konfereisseista löytyy täältä (PDF)). Lisäksi tarpeen mukaan paneeleissa arvioidaan uudelleen sellaiset julkaisusarjat (lecture notes, procedia jne.) ja kustantajat (esim. ACM ja IEEE), jotka julkaisevat useiden eri konferenssien proceedings-julkaisuja.

Konferensseja koskevat lisäysehdotukset käsitellään jatkossa julkaisusarjoina tai kirjakustantajina. Ainoastaan paneeli 2 Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet ja paneeli 9 Sähkö- ja automaatiotekniikka, tieto- ja tietoliikennetekniikka käsittelevät ehdotuksia konferenssin vakiintuneella nimellä, mikäli tarvetta erilliselle käsittelylle on. Ehdotusten täytyy sisältää perustelut, miksi julkaisukanavan tasoluokkaa ei voi pitää sopivana tasona konferenssisarjalle. Julkaisufoorumi ei käsittele sellaisia kanavia, joilla ei ole ISSN- tai ISBN-tunnusta (esim. konferenssin verkkosivuilla ilman tunnuksia julkaistut PDF-tiedostot).

Toteutuksen aikataulu

Uusien julkaisukanavien osalta mainitut käsittelyperiaatteet on otettu käyttöön välittömästi. Aiemmin arvioitujen konferenssien osalta muutokset toteutetaan vuoden 2016 loppuun mennessä. Käytännössä tämä siis tarkoittaa konferenssien poistamista tai muuttamista julkaisusarjoiksi sekä tarvittaessa uusien sarjojen ja kustantajien lisäämistä luokitukseen. VIRTA-julkaisutietopalveluun uudet julkaisukanavien päättelysäännöt A4-tyypin julkaisuille tulevat voimaan vuoden 2017 alusta.

Automaattinen käsittely helpottuu

Useimmilla tieteenaloilla ei ole mielekästä käsitellä konferensseja julkaisusarjoista tai kustantajista erillisinä kanavina. Myös entisestä käytännöstä aiheutuneet ongelmat, kuten yksilöivien tunnisteiden puute ja luokituksen käyttö konferenssimatkojen kustantamisen kriteerinä joissakin yliopistoissa, olivat perusteena muutokselle. Mitä useammalla julkaisukanavalla on ISSN-tunnus, sen helpompaa tietojen käsittely on esimerkiksi Julkaisufoorumin tietokannan kuvailutietojen keräämisen ja ylläpidon, OKM:n julkaisutiedonkeruun ja pohjoismaisen julkaisukanavarekisterihankkeen kannalta. Manuaalisen työn määrä vähenee huomattavasti, kun luovutaan konferenssien luokittelusta vakiintuneella nimellä. Ennen päätöksen tekemistä kuultiin paneeleita ja pyydettiin korkeakoulujen julkaisutiedonkeruuhenkilöiltä palautetta suunnitellusta muutoksesta.

Kuva: Mentatdgt, Pexels.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös