Tasojen 2 ja 3 uudelleenarviointi on valmistunut

11.1.2023
Kuvituskuva juoksuradasta, näkyvillä radat 1-3.

Paneelit päättivät yhteensä noin 1500 uudesta nostosta tasoille 2 ja 3. Kirjakustantajien luokitus kiristyy vuodesta 2024 alkaen.

Julkaisufoorumin asiantuntijapaneelit suorittivat vuoden 2022 aikana tasoluokkien 2 ja 3 uudelleenarvioinnin. Paneelit päättivät yhteensä 1497 lehden/sarjan nostamisesta tasoluokkiin 2 ja 3. Tämä pitää sisällään 888 uutta nostoa tasolle 2 ja 609 nostoa tasolle 3. Lisäksi paneelit päättivät laskea 51 kanavan tasoluokkaa. Muutokset tasoluokkiin tulivat voimaan 1.1.2023 ja ne koskevat tästä eteenpäin julkaistuja vertaisarvioituja artikkeleita ja kirjoja. Uudet luokitukset ovat nyt nähtävissä JUFO-portaalissa ja tästä taulukosta löydät halutessasi kaikki muutokset paneeleittain.

Paneeleilla oli tällä kertaa mahdollisuus nostaa aiempaa enemmän kanavia tasoluokkiin 2 ja 3, sillä Julkaisufoorumin ohjausryhmä päätti aiemmin tasoluokkien kiintiöiden nostamisesta. Uusien kiintiöiden puitteissa tasot 2 ja 3 saavat kattaa enintään 25 % tasoilla 1-3 olevien kanavien yhteenlasketusta julkaisuvolyymista, ja taso 3 kymmenen prosenttia. Laajennettujen kiintiöiden myötä uudelleenarvioinnin painopiste oli uusien nostojen tekemisessä ja luokituksen tasapuolisuuden lisäämisessä eri tieteenalojen välillä, mutta paneeleilla oli myös mahdollisuus tarvittaessa laskea julkaisukanavien tasoluokkaa, jos esimerkiksi kanavan laadussa oli tapahtunut muutoksia.

Tiedeyhteisöllä oli mahdollisuus osallistua uudelleenarviointiin tekemällä tasoluokanmuutosehdotuksia JUFO-portaalin kautta. Ehdotuksia saatiin yli 1000 kappaletta ja ne koskivat reilua 700 julkaisukanavaa. Paneelit käyttivät ehdotuksia uudelleenarviointityönsä tukena ja päätyivät muuttamaan näistä noin 300 julkaisukanavan tasoluokkaa.

Kuusi suomenkielistä julkaisusarjaa lisättiin tasoluokkaan 2

Tasoluokassa 2 oli jo ennestään 23 suomen- tai ruotsinkielistä julkaisusarjaa. Vuoden 2023 alusta tasoluokkaan 2 nostettiin lisäksi Kulttuurintutkimus, Lähikuva, Musiikki, Näyttämö ja tutkimus, Puhe ja kieli sekä Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti. Näin JUFO-luokitus huomioi entistäkin vahvemmin humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen kannalta tärkeää kotimaisilla kielillä tapahtuvaa julkaisutoimintaa. Sekä suomeksi että englanniksi julkaisuista artikkeleista ja kirjoista valtaosa sijoittuu tasoluokkaan 1.

Suomen- ja ruotsinkieliset lehdet ja sarjat tasolla 2:

 • Ajatus

 • Elore

 • Folkmålsstudier

 • Hallinnon tutkimus

 • Historiallinen aikakauskirja

 • Historiallisia tutkimuksia

 • Historisk tidskrift för Finland

 • Kasvatus

 • Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti avain

 • Kulttuurintutkimus

 • Lakimies

 • Lähikuva

 • Media ja viestintä

 • Musiikki

 • Näyttämö ja tutkimus

 • Oikeus

 • Politiikka

 • Psykologia

 • Puhe ja kieli

 • Sananjalka

 • Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland

 • Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti

 • Sosiologia

 • Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia

 • Taidehistoriallisia tutkimuksia

 • Teologinen aikakauskirja

 • Terra: maantieteellinen aikakauskirja

 • Virittäjä

 • Yhteiskuntapolitiikka

Routledge ja Palgrave Macmillan lasketaan tasolle 2

Kirjakustantajien luokitus kiristyy hieman vuoden 2024 alusta lähtien, sillä Julkaisufoorumin ohjausryhmä on päättänyt pudottaa Routledgen ja Palgrave Macmillanin tasoluokasta 3 tasolle 2. Kirjakustantajien osalta oli jo aiemmin havaittu, että erityisesti englanninkielisistä monografioista ja kirja-artikkeleista sijoittuu tasoluokkiin 2 ja 3 huomattavasti suurempi osuus kuin muista julkaisuista.

Paneelit kävivät keskustelun kirjakustantajien tasoluokituksesta uudelleenarvioinnin yhteydessä. Tarkastelussa olivat erityisesti tasolla 3 olevat Routledge ja Palgrave Macmillan, joiden julkaisumäärät olivat nousseet hyvin voimakkaasti viime vuosina (kuvio 1). Paneelien kanssa keskusteltiin siitä, ovatko kyseiset kustantajat riittävän valikoivia tasolle 3.

Pylväskaavio tasolla 3 olevien kirjakustantajien julkaisumäärien kehityksestä Suomessa vuosina 2011-2020. Julkaisumäärät ovat pysyneet tasaisena muilla kustantajilla, mutta Routledgen ja Palgrave Macmillanin julkaisumäärät ovat nousseet voimakkaasti.
Kuvio 1. Julkaisumäärien kehitys tason 3 kirjakustantajilla Suomessa vuosina 2011 - 2020.

Paneelien käymien keskustelujen ja tiedeyhteisöltä saapuneen palautteen perusteella todettiin, että Routledgen ja Palgrave Macmillanin julkaisujen laadunarvioinnissa on entistä enemmän vaihtelua. Ohjausryhmä päätti, että nämä kustantajat pudotetaan tasolle 2 vuoden 2024 alusta lähtien, mutta paneelien on mahdollista tunnistaa ja nostaa tasolle 3 näiden kustantajien kaikkein korkeatasoisimmat kirjasarjat. Tämä muutos tasapainottaa JUFO-luokitusta eri julkaisutyyppien välillä.

Järjestämme myöhemmin keväällä myös kaikille avoimen Julkaisufoorumi-seminaarin, jossa uutta luokitusta esitellään tarkemmin. Seminaarin ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Lisätietoja ja kysymykset: julkaisufoorumi@tsv.fi

Kuva: Digital Buggu, Pexels.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös