Vaikuta Julkaisufoorumi-luokitukseen!

17.12.2021
Kuvituskuva, jossa portaat ja teksti "Vaikuta JUFO-luokitukseen!".

Julkaisufoorumi kutsuu tiedeyhteisön jäsenet osallistumaan tasoluokkien 2 ja 3 uudelleenarviointiin, joka toteutetaan vuoden 2022 aikana.

Julkaisufoorumissa asiantuntijapaneelit luokittelevat tieteelliset julkaisukanavat tasoille 0-3. Taso 1 on perustaso, jolle kuuluu suurin osa julkaisukanavista. Paneelit voivat kiintiöidensä puitteissa luokitella eri alojen johtavat julkaisukanavat tasoluokkiin 2 ja 3. Nämä tasoluokat uudelleenarvioidaan neljän vuoden välein, seuraavan kerran vuoden 2022 aikana.

Maaliskuun 2022 loppuun mennessä tehdyt ehdotukset ehditään huomioida arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa. Paneelit valmistelevat huhti-toukokuussa uuden alustavan tasoluokitusehdotuksen, joka viimeistellään syksyn aikana. 

Tiedeyhteisöltä toivotaan luokitusta koskevia ehdotuksia paneelien arviointityön tueksi. Tiedeyhteisön jäsenet voivat vaikuttaa julkaisukanavien arviointiin tekemällä muutosehdotuksia julkaisukanavien nykyisiin tasoihin. Ehdotukset tulee tehdä JUFO-portaalin kautta.

Paneelit toivovat mahdollisimman hyvin perusteltuja ehdotuksia, joissa julkaisukanavan merkitystä ja vaikuttavuutta on tarkasteltu suhteessa saman tutkimusalan muihin julkaisukanaviin. Perustelujen ei myöskään tulisi pohjautua ainoastaan vaikuttavuuskertoimiin, kuten Journal Impact Factoriin. Koska paneelit voivat luokitella tasoille 2 ja 3 rajallisen määrän julkaisukanavia, hyödyllisiä ovat myös tasoluokkien laskemista koskevat ehdotukset.

Tasoluokkien 2 ja 3 uudelleenarvioinnin lisäksi paneelit arvioivat jatkuvasti uusia, aiemmin luokittamattomia julkaisukanavia tasolle 1 tai 0. Uusia julkaisukanavia voi ehdottaa arvioitavaksi JUFO-portaalissa.

Julkaisufoorumi-luokitus

Julkaisufoorumi on suomalaisen tiedeyhteisön toteuttama, tutkimuksen laadunarviointia tukeva julkaisukanavien tasoluokitus. Julkaisukanavien arvioinnista vastaavat 23 tieteenaloittaista asiantuntijapaneelia, joiden jäsenet edustavat kaikkia Suomen yliopistoja ja osaa valtion tutkimuslaitoksista. Julkaisufoorumi-luokitusta käytetään opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistojen rahoitusmallissa julkaisujen tieteellisen laadun ja vaikuttavuuden painokertoimena. Tieteellisten ja muiden julkaisujen perusteella jaetaan yhteensä 14 prosenttia yliopistojen perusrahoituksesta.

Julkaisufoorumi-luokituksessa tieteelliset julkaisukanavat arvioidaan niiden tieteellisen laadun perusteella tasoluokkiin 0-3. Suurin osa julkaisukanavista kuuluu luokituksen perustasolle, eli tasoluokkaan 1. Tasolle 1 hyväksytään julkaisukanavia, joilla on säännöllistä tieteellistä julkaisutoimintaa, ja joissa on uskottava, koko käsikirjoituksen kattava vertaisarviointi sekä alan asiantuntijoista koostuva toimituskunta. Paneelit voivat kuitenkin jättää muodollisesti nämä kriteerit täyttäviä julkaisukanavia tasolle 0, jos kyseessä on hyvin paikallinen julkaisukanava, kuten yliopiston laitossarja, tai jos kanavan tieteellinen laatu herättää epäilyksiä.

Paneelien on mahdollista nostaa rajallinen määrä eri tieteenalojen arvostetuimpia julkaisukanavia tasoluokkiin 2 ja 3. Tasoluokan 2 ja 3 lehdet saavat yhteensä käsittää enintään 25 % paneelin kaikkien lehtien yhteenlasketusta koko maailman julkaisuvolyymistä, eli julkaisusarjassa vuosittain ilmestyvien suomalaisten ja ulkomaisten tieteellisten artikkelien kokonaismäärästä. Vastaavasti tasoluokan 3 osuus saa olla enintään 10 %. Kiintiöiden tehtävä on tasapainottaa JUFO-luokitusta eri päätieteenalojen välillä.

Lisätietoa luokitteluperusteista ja tasoluokkien kiintiöistä.

Kuva: Pixabay, Pexels. Muokattu.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös