Konferensseja hyväksytty tasoluokkaan 3

13.6.2023
Kuvituskuva avarasta tilasta, jossa kulkee ihmisiä.

Tietojenkäsittelyn ja informaatiotieteiden paneeli päätti 13 konferenssin nostamisesta tasoluokkaan 3.

Julkaisufoorumin ohjausryhmä hyväksyi toukokuussa tietojenkäsittelyn ja informaatiotieteiden paneelin esityksen 13 konferenssin nostamisesta tasoluokkaan 3. Tasoluokat on päivitetty julkaisukanavatietokantaan ja uusi, korkeampi taso koskee näissä konferensseissa 1.1.2023 jälkeen julkaistuja vertaisarvioituja artikkeleita.

Lista tasoluokkaan 3 nostetuista konferensseista:

 1. ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI)

 2. ACM Multimedia

 3. ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD)

 4. ACM SIGMOD International Conference on Management of Data (SIGMOD)

 5. ACM Symposium on Theory of Computing (STOC)

 6. Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS)

 7. IEEE international Conference on Computer Vision (ICCV)

 8. IEEE symposium of security and privacy (S&P)

 9. International Conference on Machine Learning (ICML)

 10. International Conference on Software Engineering (ICSE)

 11. International Cryptology Conference (CRYPTO)

 12. International World Wide Web conference (www/thewebconf)

 13. SIGCOMM

Paneeli keskusteli myös kymmenen muun konferenssin nostamisesta tasolle 3. Ohjausryhmä päätti, että paneeli voi vielä syyskokouksessaan harkita lisäkonferenssien ottamista tasolle 3. Ohjausryhmä hyväksyi myös paneelin esityksen siitä, että listaa tasoluokan 3 konferensseista voidaan jatkossa tarkistaa ja täydentää tiedeyhteisöltä tulleen palautteen perusteella täydennys- ja päivitysarviointien yhteydessä.

Paneeli hyödynsi päätöksentekonsa tukena tutkijakunnalle suunnatun kyselyn tuloksia.  Keväällä 2023 toteutetulla kyselyllä selvitettiin tutkijoiden näkemyksiään siitä, tulisiko konferensseja nostaa tasolle 3, sekä tunnistaa kunkin alan korkeatasoisimmat konferenssit.

Lisätietoja: Julkaisufoorumin ohjausryhmä kokous 15.5.2023 (pdf).

Kuva: Helena Lopes, Unsplash.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös