Ohjausryhmä päivitti julkaisukanavien arviointiohjeen

16.12.2021
Kuvituskuva, jossa käsi pitelee kompassia.

Julkaisufoorumin ohjausryhmä on päivittänyt arviointiohjeen, jonka perusteella asiantuntijapaneelit tekevät julkaisukanavien luokituksen. Uusi ohje tulee voimaan vuoden 2022 alusta.

Tarkennuksia tasoluokan 1 kriteereihin

Taso 1 on Julkaisufoorumi-luokituksen perustaso, jolle sijoittuu valtaosa luokitukseen kuuluvista julkaisukanavista. Tason kriteerejä ovat jo aiemmin olleet vaatimukset säännöllisestä tieteellisestä julkaisutoiminnasta, koko käsikirjoituksen kattavasta vertaisarviointiprosessista sekä alan asiantuntijoista koostuvasta toimituskunnasta. Vuoden 2022 alusta alkaen tasolle 1 hyväksyttävillä julkaisukanavilla tulee olla myös toimivat verkkosivut, joilta tiedot vertaisarvioinnista ja toimituskunnasta on esitetty läpinäkyvästi.  Kirjakustantajat voivat kuitenkin edelleen täyttää tason 1 kriteerit, vaikka toimituskuntaa ja vertaisarviointiprosessia ei ole kuvattu verkkosivulla.

Lisäksi paneelit ovat jo aiemmin voineet jättää hyväksymättä tasolle 1 sellaiset muodollisesti kriteerit täyttävät julkaisukanavat, jotka ovat paikallisia tai joiden tieteellinen taso tai relevanssi on kyseenalainen. Tämän osalta ohjeistuksessa tarkennettiin paikallisuuden ja relevanssin käsitteitä.

Lue täältä päivitetyt tason 1 kriteerit.

Tasoluokkien 2 ja 3 kiintiöitä kasvatettiin

Ohjausryhmä kävi myös keskustelun tasoluokan 3 säilyttämisestä. Paneeleilta ja tiedeyhteisöltä kerätyn palautteen perusteella tason 3 poistamisesta ei ollut laajaa yksimielisyyttä. Tältä pohjalta ohjausryhmä päätti, ettei tasoluokkien lukumäärää muuteta. Kuitenkin tasoluokkien 2 ja 3 kiintiöitä päätettiin kasvattaa, jotta paneelit voivat luokituksessaan huomioida erikoisalat ja monitieteiset julkaisukanavat entistä tasapuolisemmin. Lisäksi tullaan kiinnittämään huomiota eri julkaisutyyppien ja -kielten väliseen tasapainoon luokituksessa.

Laajennetut kiintiöt otetaan käyttöön vuoden 2022 aikana tehtävässä tasoluokkien 2 ja 3 uudelleenarvioinnissa. Uusissa laajennetuissa kiintiöissä tasojen 2 ja 3 julkaisukanavien yhteenlaskettu osuus tasojen 1-3 kokonaisvolyymista saa kussakin paneelissa olla enintään 25 %, ja taso 3 saa kattaa enintään 10 % tasojen 1-3 kokonaisvolyymista. Paneelit voivat siis jatkossa luokitella aiempaa suuremman määrän julkaisukanavia tasoille 2 ja 3.

Ohjausryhmä painottaa myös, että julkaisukanavien arvioinnissa tasoluokkiin 2 ja 3 ensisijaista on tieteellinen laatu, vaikuttavuus ja arvostus riippumatta siitä, onko kyseessä suomalaisten tutkijoiden paljon tai vähän käyttämä julkaisukanava.

Lue täältä kuinka voit vaikuttaa luokitukseen.

Parannuksia myös luokituksen ennustettavuuteen

Lisäyksiä ja muutoksia tasoluokkiin 1 ja 0 voidaan edelleen tehdä jatkuvasti, ja tasoluokat 2 ja 3 päivitetään neljän vuoden välein. Luokituksen ennustettavuutta parannetaan siten, että tasoluokkien laskut tulevat jatkossa voimaan viiveellä. Paneelit voivat siis laskea julkaisukanavien tasoluokkia vuosittain ajalla 1.1.-30.6., ja muuttunut tasoluokka tulee voimaan seuraavan vuoden alusta. Tulevista tasoluokkien laskuista viestitään Julkaisufoorumin verkkosivulla ja JUFO-portaaliin tullaan kehittämään ominaisuus, jolla voidaan merkitä ne julkaisukanavat, joiden tasoluokka on laskemassa. Tasoluokkien nostot tulevat jatkossakin voimaan ilman viivettä.

Lisätietoa arviointiohjeen muutoksista luettavissa Julkaisufoorumin ohjausryhmän ja paneelien puheenjohtajien kokouksen esitysmateriaalista (englanniksi):

Kuva: Mart Production, Pexels.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös