Styrgrupp

Senast uppdaterad 26.4.2024

Publikationsforumets styrgrupp beslutar om riktlinjerna beträffande Publikationsforum-klassificeringens upprätthållning, utveckling och bedömningskriterier, informerar sina bakgrundssamfund om klassificeringen samt väljer de nya medlemmarna till bedömningspanelerna när föregående panelers mandatperiod utgått.

Till styrgruppen hör sakkunniga från vetenskapsområdena samt representanter från Nationalbiblioteket, undervisnings- och kulturministeriet (UKM), Finlands Akademi, Rådet för Finlands Universitetsbibliotek, CSC – IT-centret för vetenskap, Finlands universitet UNIFI rf och Vetenskapliga samfundens delegation (VSD). För förberedelse- och samordningsarbete angående styrgruppens verksamhet svarar Publikationsforumets sekretariat.

VSD:s styrelse tillsätter styrgruppen. Styrgruppens mandatperiod är fyrårig.

Styrgruppen 2024–2027

Ordförande:
Professor Petri Karonen (Jyväskylä universitet / Vetenskapliga samfundens delegation)

Sakkunniga:
Professor Ilkka Arminen (Helsingfors universitet / samhällsvetenskaper)
Undervisningsråd Jukka Haapamäki (Undervisnings- och kulturministeriet)
Professor Katja Joronen (Åbo universitet / medicinska vetenskaper och vårdvetenskaper)
Bibliotekschef Riitta Lähdemäki (FUN De finländska universitetsbibliotekens nätverk)
Överdirektör Riitta Maijala (Finlands Akademi)
Professor Kaisa Miettinen (Jyväskylä universitet / naturvetenskaper)
Professor Anne Mäntynen (Helsingfors universitet / humanistiska vetenskaper)
Utvecklingschef Joonas Nikkanen (CSC – IT Centre for Science)
Professor Heli Peltola (Östra Finlands universitet / agrikultur- och forstvetenskaper)
Prorektor Taina Pihlajaniemi (Uleåborgs universitet / Finlands universitet UNIFI rf)
Professor Juha Vaara (Uleåborgs universitet / naturvetenskaper)
Informationsspecialist Timo Vilén (Nationalbiblioteket)

Sekretariat:
Generalsekreterare Janne Pölönen (Vetenskapliga samfundens delegation)
Sakkunnig Elina Pylvänäinen (Vetenskapliga samfundens delegation)
Verksamhetsledare Lea Ryynänen-Karjalainen (Vetenskapliga samfundens delegation)
Informationsspecialist Anna-Kaarina Linna (Vetenskapliga samfundens delegation)