Ohjausryhmä

Viimeksi päivitetty 12.9.2023

Julkaisufoorumin ohjausryhmä päättää Julkaisufoorumi-luokituksen ylläpitoa, kehittämistä ja arviointikriteereitä koskevista linjauksista, tiedottaa taustayhteisöilleen luokituksesta sekä valitsee arviointipaneeleille uudet jäsenet edellisten paneelien toimikauden päättyessä.

Ohjausryhmään kuuluu päätieteenalojen asiantuntijoita sekä Kansalliskirjaston, opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Akatemian, Suomen yliopistokirjastojen neuvoston, CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen, Suomen yliopistot UNIFI ry:n ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) edustajia. Ohjausryhmän toimintaan liittyvästä valmistelu- ja koordinointityöstä vastaa Julkaisufoorumin sihteeristö.

TSV:n hallitus nimittää ohjausryhmän nelivuotiskaudeksi. Ohjausryhmän kokouspöytäkirjat löytyvät arkistosta.

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 2020–2023

Puheenjohtaja:
Professori Ulla-Maija Forsberg (Helsingin yliopisto / Tieteellisten seurain valtuuskunta)

Asiantuntijajäsenet:
Vararehtori Taina Pihlajaniemi (Oulun yliopisto / Suomen yliopistot UNIFI ry)
Professori Paula Eerola (Helsingin yliopisto / luonnontieteet)
Opetusneuvos Jukka Haapamäki (opetus- ja kulttuuriministeriö)
Professori Heikki Hiilamo (Helsingin yliopisto / yhteiskuntatieteet)
Palvelujohtaja Kristiina Hormia-Poutanen (Kansalliskirjasto)
Professori Satu Lahti (Turun yliopisto / lääke- ja terveystieteet)
Kirjastonjohtaja Riitta Lähdemäki (FUN Suomen yliopistokirjastojen verkosto)
Ylijohtaja Riitta Maijala (Suomen Akatemia)
Professori Anne Mäntynen (Helsingin yliopisto / humanistiset tieteet)
Emeritusprofessori Risto Nieminen (Aalto-yliopisto / tekniikka)
Kehityspäällikkö Hanna-Mari Puuska (CSC – Tieteen tietotekniikan keskus)

Sihteeristö:
Asiantuntija, tiede- ja TKI-politiikka Saara Harjula (Suomen yliopistot UNIFI ry)
Pääsihteeri Janne Pölönen (Tieteellisten seurain valtuuskunta)
Toiminnanjohtaja Lea Ryynänen-Karjalainen (Tieteellisten seurain valtuuskunta)
Asiantuntija Elina Pylvänäinen (Tieteellisten seurain valtuuskunta)
Tietoasiantuntija Anna-Kaarina Linna (Tieteellisten seurain valtuuskunta)