Ohjausryhmä

Viimeksi päivitetty 3.1.2024

Julkaisufoorumin ohjausryhmä päättää Julkaisufoorumi-luokituksen ylläpitoa, kehittämistä ja arviointikriteereitä koskevista linjauksista, tiedottaa taustayhteisöilleen luokituksesta sekä valitsee arviointipaneeleille uudet jäsenet edellisten paneelien toimikauden päättyessä.

Ohjausryhmään kuuluu päätieteenalojen asiantuntijoita sekä Kansalliskirjaston, opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Akatemian, Suomen yliopistokirjastojen neuvoston, CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen, Suomen yliopistot UNIFI ry:n ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) edustajia. Ohjausryhmän toimintaan liittyvästä valmistelu- ja koordinointityöstä vastaa Julkaisufoorumin sihteeristö.

TSV:n hallitus nimittää ohjausryhmän nelivuotiskaudeksi. Ohjausryhmän kokouspöytäkirjat löytyvät arkistosta.

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 2024–2027

Puheenjohtaja:
Professori Petri Karonen (Jyväskylän yliopisto / Tieteellisten seurain valtuuskunta)

Asiantuntijajäsenet:
Professori Ilkka Arminen (Yhteiskuntatieteet/Helsingin yliopisto)
Opetusneuvos Jukka Haapamäki (opetus- ja kulttuuriministeriö)
Professori Katja Joronen (Lääke- ja terveystieteet/Turun yliopisto)
Kirjaston johtaja Riitta Lähdemäki (FUN Suomen yliopistokirjastojen verkosto)
Ylijohtaja Riitta Maijala (Suomen Akatemia)
Professori Kaisa Miettinen (Luonnontieteet/Jyväskylän yliopisto)
Professori Anne Mäntynen (Humanistiset tieteet/Helsingin yliopisto)
Kehityspäällikkö Joonas Nikkanen (CSC – Tieteen tietotekniikan keskus)
Professori Heli Peltola (Maatalous- ja metsätieteet/Itä-Suomen yliopisto)
Vararehtori Taina Pihlajaniemi (Suomen yliopistot UNIFI ry)
Professori Juha Vaara (Luonnontieteet/Oulun yliopisto)

Tietoasiantuntija Timo Vilén (Kansalliskirjasto)

Sihteeristö:
Asiantuntija, tiede- ja TKI-politiikka Saara Harjula (Suomen yliopistot UNIFI ry)
Tietoasiantuntija Anna-Kaarina Linna (Tieteellisten seurain valtuuskunta)
Asiantuntija Elina Pylvänäinen (Tieteellisten seurain valtuuskunta)
Pääsihteeri Janne Pölönen (Tieteellisten seurain valtuuskunta)
Toiminnanjohtaja Lea Ryynänen-Karjalainen (Tieteellisten seurain valtuuskunta)