Kontakt

Senast uppdaterad 4.3.2024

Allmänna förfrågningar angående Publikationsforum skickas till adressen julkaisufoorumi(at)tsv.fi

Janne Pölönen
Generalsekreterare
tel: +358 (0)44 346 9491
e-post: janne.polonen(at)tsv.fi

Elina Pylvänäinen
Sakkunnig
tel: +358 (0)44 745 6514
e-post: elina.pylvanainen(at)tsv.fi

Anna-Kaarina Linna
Informationsspecialist
tel: +358 (0)44 745 6508
e-post: anna-kaarina.linna(at)tsv.fi

Mira Söderman
Koordinator, ansvarsfull utvärdering
tel: +358 (0)44 745 6517
e-post: mira.soderman(at)tsv.fi

Elina Koivisto
Sakkunnig, ansvarsfull utvärdering
tel: +358 (0)44 745 6518
e-post: elina.koivisto(at)tsv.fi

Tiina Sipola
Sakkunnig, ansvarsfull utvärdering
e-post: tiina.sipola(at)tsv.fi

Mikael Laakso
Specialist, DIAMAS-projekt
e-post: mikael.laakso(at)tsv.fi

Reetta Muhonen
Specialist
e-post: reetta.muhonen(at)tsv.fi

Maria Pietilä
Projekt forskare
e-post: maria.pietila(at)tsv.fi

Tommi Kärkkäinen
Projekt forskare
e-post: tommi.karkkainen(at)tsv.fi

Postadress:
Vetenskapliga samfundens delegation
Kyrkogatan 6
00170 Helsingfors