Kontakt

Allmänna förfrågningar angående Publikationsforum skickas till adressen julkaisufoorumi(at)tsv.fi

Janne Pölönen
Generalsekreterare
tel: +358 (0)44 346 9491
e-post: janne.polonen(at)tsv.fi

Elina Pylvänäinen
Planerare
tel: +358 (0)44 745 6514
e-post: elina.pylvanainen(at)tsv.fi

Postadress:
Vetenskapliga samfundens delegation
Snellmansgatan 13
00170 Helsingfors