Kuukauden JUFO-paneeli: Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet

16.12.2020
Kuva paneelin jäsenistä.

Kuukauden JUFO-paneeli -sarjassa esitellään Julkaisufoorumin asiantuntijapaneeleita.

”Paneelityöskentelyssä joutuu aina välillä vertailemaan asioita, jotka eivät pohjimmiltaan ole vertailukelpoisia”, pohtii paneelin puheenjohtaja Tommi Mikkonen. Mikkonen toimii ohjelmistotekniikan professorina Helsingin yliopistossa ja on ollut mukana paneelin toiminnassa vuodesta 2010 lähtien. ”Aina ei ole myöskään selvää, mitä eri foorumeiden välillä pitäisi vertailla, kun paneelin edustamien alojen sisälläkin käytännöt ovat niin erilaisia.”

Paneelin varapuheenjohtaja Samuli Pekkola on samaa mieltä: ”Tasapainoilu tasojen 2 ja 3 kiintiöiden ja kriteerien kanssa on toisinaan haastavaa. Tason 1 päätökset ovat yleensä helpompia - joskin uusia kanavia arvioitaessa niiden vakiintuneisuus, alueellisuus ja laatu aiheuttavat välillä päänsärkyä.”

Pekkola toimii tietojohtamisen professorina Tampereen yliopistossa ja on toista kautta mukana paneelin toiminnassa: ”Oma yksikköni yliopistolla on hyvin monitieteinen ja käymme jatkuvasti keskustelua eri julkaisukanavista ja niiden tasoista. Julkaisufoorumi-työskentely on tähän toimintaan luonnollinen jatkumo.”

Tieteellisen julkaisutoiminnan haasteista kysyttäessä Mikkonen nostaa esille saalistajalehdet: ”Vaikka mukana on kovatasoisia ja rehellisiä foorumeita, osa avoimista julkaisukanavista on melkeinpä julkaisuautomaatteja. Suljetut julkaisijat joutuvat puolestaan kilpailemaan julkaisumaksuista näiden kanavien kanssa.”

Pekkola mainitsee puolestaan julkaisukanavien pirstaloitumisen: ”Monet foorumit ovat hyvin kapea-alaisia, jolloin monitieteisten aiheiden tai perinteisiä ajatuksia radikaalisti haastavien artikkelien julkaisu voi olla hyvin vaikeaa.”

”Julkaisukanavien keskinäinen arvottaminen johtaa helposti osaoptimointiin ja rusinoiden poimintaan. On helppo valita kanavaksi korkeampi JUFO-luokitus, vaikka sen vaikutus omalle tutkimusalalle olisi kansainvälisesti pienempi”, Pekkola jatkaa.

Mikkonen kertoo olevansa huolissaan myös ”pienin mahdollinen julkaistava tulos” -ilmiöstä: ”Tämä johtaa kyllä mittaviin julkaisuluetteloihin ja suurempaan määrään viittauksia. Mutta epäilen, että tämä kääntyy jossain kohtaa itseään vastaan.”

Molempien mielestä parasta Julkaisufoorumi-työskentelyssä ovat paneelin yhteiset keskustelut: ”Mielenkiintoisinta on kuulla, mitä kanavia kukin panelisti pitää tieteellisesti merkittävimpinä foorumeina, ja millä perustein. Ja sitten yhteinen synteesi siitä, miten nämä otetaan huomioon paneelina”, Mikkonen pohtii. Hän muistuttaa vielä lopuksi luokituksen olevan koko tiedeyhteisön yhteinen asia: ”Pohjimmiltaan tämän on tarkoitus olla yhteispeliä. Panelistit eivät voi tietää kaikkien foorumeiden toimintaa omakohtaisella tasolla. Siksi olisi tärkeää saada kaikkien kokemukset eri foorumeista käyttöön.”

Paneeli 2: Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet

  • Tutkimusalat: Tietojenkäsittelyoppi ja informaatiotieteet
  • Puheenjohtaja: Professori Tommi Mikkonen, Helsingin yliopisto
  • Panelisteja: 11
  • Julkaisukanavia joulukuussa 2020: 0=311, 1=750, 2=163, 3=56

Julkaisufoorumi on suomalaisen tiedeyhteisön toteuttama, tutkimuksen laadunarviointia tukeva julkaisukanavien tasoluokitus. Julkaisufoorumin arviointityöstä vastaavat 23 tieteenaloittaista asiantuntijapaneelia. Paneelien tärkein tehtävä on arvioida ja luokitella edustamiensa alojen tieteelliset julkaisukanavat.

Nykyiset paneelikokoonpanot vastaavat julkaisukanavien arvioinnista kaudella 2018-2021. Tasoluokkia 2 ja 3 koskeva päivitysarviointi toteutetaan seuraavan kerran vuonna 2022, mutta vuosien 2019-2021 aikana paneelit voivat tehdä näitä tasoluokkia koskevia yksittäisiä muutoksia. Tasoluokkia 0 ja 1 koskevia uusia ehdotuksia ja muutosehdotuksia käsitellään jatkuvasti.

Katso tästä kaikkien Julkaisufoorumin paneelien tutkimusalat ja kokoonpanot.

Kuva:  Osa paneelin jäsenistä, vasemmalta oikealle: Tapio Elomaa, Ville Leppänen, Juho Hamari, Samuli Pekkola, Kaisa Nyberg, Tommi Mikkonen, Roope Raisamo ja Tommi Kärkkäinen.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös