Kuukauden JUFO-paneeli: Biotieteet I

25.2.2021
Kuva paneelin jäsenistä.

Kuukauden JUFO-paneeli -sarjassa esitellään Julkaisufoorumin asiantuntijapaneeleita.

”Tieteellinen julkaisukäytäntö ja kustantajien käytännöt muuttuvat ennennäkemättömän nopeasti. Julkaisufoorumin toiminnassa tästä muutoksesta pysyy ajan tasalla”, arvioi paneelin puheenjohtaja, professori Kai Lindström Åbo Akademista.

Paneelin varapuheenjohtaja, Helsingin yliopiston apulaisprofessori Tanja Pyhäjärvi on myös huomannut tieteellisen julkaisemisen olevan myllerryksessä. Hän kuitenkin pitää muutosta tarpeellisena: ”Julkaisujärjestelmä ja tutkimuksen arviointi ovat jääneet ajastaan jälkeen. Olemme kierteessä, jossa tutkimusta arvotetaan julkaisualustan mukaan, ja toisaalta taas tietyllä julkaisualustalla halutaan julkaista siksi, että sitä arvostetaan tutkimuksen arvioinnissa.”

”Tulisi muistaa, että tarkoitus on tehdä merkittävää ja laadukasta tutkimusta, joka tavoittaisi mahdollisimman monet. Nykyisen kehityksen myötä kustantajien merkitys pienenee, kun julkaisut ovat yhä vapaammin kaikkien saatavilla”, Pyhäjärvi jatkaa. Lindström arvioi, että monipuolistuvat julkaisukanavat ja -tavat tuovat mukanaan uusia mahdollisuuksia: ”Kaikelle pystyy löytämään kohtalaisen hyvin räätälöidyn kanavan. Oikean julkaisuväylän valitseminen vaikuttaa siihen, miten hyvin oma tutkimus tulee tunnetuksi.”

Lindström on toista kautta mukana paneelin toiminnassa ja edustaa käyttäytymis- ja evoluutioekologian tutkimusaloja. Pyhäjärvi on puolestaan ensimmäistä kautta paneelin jäsenenä. Hän edustaa paneelissa mm. populaatio- ja metsägenetiikan, molekyyliekologian sekä populaatiogenomiikan tutkimusaloja.

Julkaisukanavien arvioinnissa tavoitteena on tasapuolinen lopputulos eri tieteenalojen välillä. ”Pyrimme luokittelussa huomioimaan, kuinka laajasti paneelin tieteenaloja kukin sarja kattaa. Kovin fokusoidut sarjat eivät voi kuulua korkeimpiin JUFO-tasoluokkiin”, Lindström kuvailee. Pyhäjärvi korostaa, että julkaisukanavia arvioidaan monelta eri kantilta, ei ainoastaan vaikuttavuuskertoimen perusteella: ”Paneelin idea on se, että tieteenalan edustajilla on paras näkemys siitä, miten eri julkaisufoorumeja parhaiten arvotetaan. Sitä ei voi kutistaa yhteen numeroon, joka voi olla monella tavalla vääristynyt.”

Lindströmin ja Pyhäjärven mielestä mielenkiintoisinta Julkaisufoorumi-työskentelyssä on kokonaiskuvan saaminen paneelin sarjojen koko kirjosta sekä paneelin käymät keskustelut. ”On hyvä, että paneeli on monimuotoinen, jotta erilaiset kannat tulevat esiin”, Pyhäjärvi tiivistää.

Paneeli 6: Biotieteet I

  • Tutkimusalat: Teoreettinen biologia, matemaattinen biologia, termobiologia, kryobiologia, biologinen rytmi, evoluutiobiologia, käyttäytymistieteen alan biologia, eläintiede, ornitologia, hyönteistiede, meribiologia, makeanveden biologia, limnologia, ekologia, biodiversiteetin suojelu, mykologia ja kasvibiologia
  • Puheenjohtaja: Kai Lindström, Åbo Akademi
  • Panelisteja: 9
  • Julkaisukanavia helmikuussa 2021: 761 (0=65, 1=634, 2=46, 3=13)

Julkaisufoorumi on suomalaisen tiedeyhteisön toteuttama, tutkimuksen laadunarviointia tukeva julkaisukanavien tasoluokitus. Julkaisufoorumin arviointityöstä vastaavat 23 tieteenaloittaista asiantuntijapaneelia. Paneelien tärkein tehtävä on arvioida ja luokitella edustamiensa alojen tieteelliset julkaisukanavat.

Nykyiset paneelikokoonpanot vastaavat julkaisukanavien arvioinnista kaudella 2018-2021. Tasoluokkia 2 ja 3 koskeva päivitysarviointi toteutetaan seuraavan kerran vuonna 2022, mutta vuosien 2019-2021 aikana paneelit voivat tehdä näitä tasoluokkia koskevia yksittäisiä muutoksia. Tasoluokkia 0 ja 1 koskevia uusia ehdotuksia ja muutosehdotuksia käsitellään jatkuvasti.

Katso tästä kaikkien Julkaisufoorumin paneelien tutkimusalat ja kokoonpanot.

Kuvassa osa paneelin jäsenistä. Vasemmalta oikealle: Jaakko Hyvönen, Tanja Pyhäjärvi, Toni Laaksonen, Kai Lindström ja Lauri Kaila.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös