Kuukauden JUFO-paneeli: Biotieteet II

13.11.2019
Kuva paneelin jäsenistä.

Kuukauden JUFO-paneeli -sarjassa esitellään Julkaisufoorumin asiantuntijapaneeleita.

”Julkaisufoorumi on suuri edistysaskel aiempaan ”kaikki kansainväliset julkaisut ovat samanarvoisia”-malliin verrattuna yliopistojen rahanjakomallissa”, arvioi Julkaisufoorumin biotieteiden paneelin puheenjohtaja, Itä-Suomen yliopiston professori Jorma Palvimo. ”Uskon, että olemme tehneet aidosti parhaamme ja edistäneet paneelimme edustamien alojen julkaisufoorumien tasapuolista arvottamista.”

”Mikään systeemi ei ole täydellinen ja JUFOssakin on paljon kehitettävää”, paneelin jäsen, professori Lea Sistonen Åbo Akademista lisää. ”On tärkeää tutustua Julkaisufoorumin pelisääntöihin ja kompromisseja on tehtävä ja hyväksyttävä. Rajanveto monien erittäin arvostettujen julkaisukanavien välillä on hyvin haastavaa ja volyymikiintiö tekee siitä vielä haastavampaa.”

Paneelikohtaisten volyymikiintiöiden laskentaperusteena käytetään paneelin julkaisuvolyymia eli tasoluokan 1-3 lehdissä julkaistujen artikkelien yhteenlaskettua kolmen vuoden keskiarvoa. Tason 2 lehdet saavat käsittää enintään 15 % ja tason 3 lehdet enintään 5 % paneelin julkaisuvolyymista. Volyymikiintiö tasapainottaa luokitusta eri tieteenalojen välillä.

"Tiedeyhteisön on hyvä olla mukana Julkaisufoorumin toiminnassa ja kehitettävä sitä jatkuvasti ja rakentavassa hengessä", Sistonen toteaa.

Sistonen ja Palvimo näkevät nykyisessä tieteellisessä julkaisutoiminnassa useita haasteita. Julkaisutoiminnan pirstaloituminen, saalistajajulkaiseminen ja suurten julkaisutalojen ylivalta perinteisten society journals -lehtien hiipuessa huolettavat Sistosta. ”Suurin haaste lienee laadukkaan vertaisarviointiprosessin nykytila ja tulevaisuus erityisesti monitieteisissä artikkeleissa”, Palvimo jatkaa. ”Lisänä ovat ongelmat ja haasteet avoimen julkaisemisen ansaintalogiikassa ja kustannusten jakautumisessa toimijoiden kesken. Näennäinen vertaisarviointi ja kirjoittajien maksama avoimuus voi johtaa aitojen tieteellisten julkaisujen sijaan ”maksettuihin ilmoituksiin” lehdissä.”

Paneeli 7 kattaa lukuisia biotieteiden aloja. Laaja-alaisuus on Palvimon mukaan paitsi haaste, myös rikkaus: se tekee työstä mielenkiintoista ja avaa uusia näkökulmia julkaisutoimintaan. Palvimo ja Sistonen kokevat myös työskentelyn eri organisaatioista tulevien kollegoiden kanssa antoisana ja avartavana. Palvimo nostaa Julkaisufoorumi-työn positiiviseksi puoleksi myös paneelin yhteisymmärryksen.

Paneeli 7: Biotieteet II

  • Tutkimusalat: Solubiologia, mikrobiologia, virologia, biokemia ja molekyylibiologia, biokemian tutkimusmenetelmät, genetiikka ja genomiikka, epigenetiikka, lisääntymisen biologia, kehitysbiologia, systeemibiologia, bioinformatiikka, andrologia, ympäristön bioteknologia ja teollinen bioteknologia
  • Puheenjohtaja: Professori Jorma Palvimo, Itä-Suomen yliopisto
  • Panelisteja: 11
  • Julkaisukanavia marraskuussa 2019: 716 (0=75, 1=582, 2=40, 3=19)

Julkaisufoorumi on suomalaisen tiedeyhteisön toteuttama, tutkimuksen laadunarviointia tukeva julkaisukanavien tasoluokitus. Julkaisufoorumin arviointityöstä vastaavat 23 tieteenaloittaista asiantuntijapaneelia. Paneelien tärkein tehtävä on arvioida ja luokitella edustamiensa alojen tieteelliset julkaisukanavat. Nykyiset paneelikokoonpanot vastaavat julkaisukanavien arvioinnista kaudella 2018-2021. Tasoluokkia 2 ja 3 koskeva päivitysarviointi toteutetaan seuraavan kerran vuonna 2022, mutta vuosien 2019-2021 aikana paneelit voivat tehdä näitä tasoluokkia koskevia yksittäisiä muutoksia. Tasoluokkia 0 ja 1 koskevia uusia ehdotuksia ja muutosehdotuksia käsitellään jatkuvasti.

Katso tästä kaikkien Julkaisufoorumin paneelien tutkimusalat ja kokoonpanot.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös