Kuukauden JUFO-paneeli: Maatalous- ja metsätieteet

28.10.2020
Kuva paneelin jäsenistä.

Kuukauden JUFO-paneeli -sarjassa esitellään Julkaisufoorumin asiantuntijapaneeleita.

”Julkaisutoiminnan maksullisuus asettaa tutkimuksen tekijät eriarvoiseen asemaan”, pohtii paneelin puheenjohtaja, professori Jarmo Valaja Helsingin yliopistosta. Kotieläinten ravitsemuksen parissa työskentelevä Valaja on avoimen ja maksuttoman julkaisemisen kannalla: ”Tarvitaan enemmän open access -julkaisuja, joiden maksut olisivat kohtuullisia tai ilmaisia.”

”Julkaisukanavien avoimuuden lisääntyminen edistää myös tieteellisen tiedon hyödynnettävyyttä päätöksenteossa”, täydentää paneelin varapuheenjohtaja, professori Heli Peltola. Peltola toimii metsänhoitotieteen professorina Itä-Suomen yliopistossa.

Sekä Valaja että Peltola ovat toista kautta mukana paneelin toiminnassa. Heille mieluisinta paneelityössä on ollut muihin paneelin jäseniin ja uusiin julkaisukanaviin tutustuminen. ”Parasta on ollut päästä työskentelemään yhdessä muiden tästä tärkeästä ja vaativasta tehtävästä kiinnostuneiden tutkijoiden kanssa”, tiivistää Peltola.

Paneelin tutkimusaloihin kuuluvat maa- ja metsätaloustieteiden lisäksi eläintiede, maitotaloustiede, eläinlääketiede ja maatalouden bioteknologia. Laaja-alaisuudessa on haasteensa: ”Eri julkaisusarjoja on paljon tarjolla ja niiden arvottaminen keskenään on usein vaikeaa”, sanoo Peltola. ”On haastavaa arvioida eri julkaisusarjojen kuulumista eri tasoille, sekä eritoten tasojen 2 ja 3 rajanveto. Liian paljon hyviä sarjoja joudutaan jättämään tasolle 1, kun sarjojen kokonaisvolyymista vain 20 % mahtuu tasoille 2 ja 3.”

Haasteellisuudesta huolimatta Valaja ja Peltola pitävät paneelityöskentelyä tärkeänä ja antoisana: ”Julkaisufoorumi-työskentely on tärkeää, koska sitä kautta ohjataan tutkijoiden julkaisutoimintaa”, arvioi Valaja. Peltola kiittelee puolestaan sihteeristön toimintaa: ”Työskentely on antoisaa, kun arvioinnin tukena on osaava vakituinen Julkaisufoorumin henkilökunta.”

Paneeli 15: Maatalous- ja metsätieteet

  • Tutkimusalat: Maa- ja metsätaloustieteet, eläintiede, maitotaloustiede, eläinlääketiede, maatalouden bioteknologia, muut maatalous- ja metsätieteet, muu tekniikka (elintarvike- ja juomateollisuus)
  • Puheenjohtaja: Professori Jarmo Valaja, Helsingin yliopisto
  • Panelisteja: 10
  • Julkaisukanavia lokakuussa 2020: 0=129, 1=734, 2=51, 3=14

Julkaisufoorumi on suomalaisen tiedeyhteisön toteuttama, tutkimuksen laadunarviointia tukeva julkaisukanavien tasoluokitus. Julkaisufoorumin arviointityöstä vastaavat 23 tieteenaloittaista asiantuntijapaneelia. Paneelien tärkein tehtävä on arvioida ja luokitella edustamiensa alojen tieteelliset julkaisukanavat.

Nykyiset paneelikokoonpanot vastaavat julkaisukanavien arvioinnista kaudella 2018-2021. Tasoluokkia 2 ja 3 koskeva päivitysarviointi toteutetaan seuraavan kerran vuonna 2022, mutta vuosien 2019-2021 aikana paneelit voivat tehdä näitä tasoluokkia koskevia yksittäisiä muutoksia. Tasoluokkia 0 ja 1 koskevia uusia ehdotuksia ja muutosehdotuksia käsitellään jatkuvasti.

Katso tästä kaikkien Julkaisufoorumin paneelien tutkimusalat ja kokoonpanot.

Kuva: Osa maatalous- ja metsätieteiden paneelin jäsenistä. Vasemmalta oikealle: Jarmo Valaja, Olli Peltoniemi, Laura Fredriksson-Ahomaa, Eija Pouta, Pauliina Palonen, Marina Heinonen, Laura Alakukku ja Hannu Fritze.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös