Kuukauden JUFO-paneeli: Terveystieteet ja muut lääketieteet

18.3.2020
Kuva paneelin jäsenistä.

Kuukauden JUFO-paneeli -sarjassa esitellään Julkaisufoorumin asiantuntijapaneeleita.

”Tutkijakentän osallistaminen hälventää Julkaisufoorumin arviointiprosessiin kohdistuvaa epäluuloa,” arvioi Julkaisufoorumin terveystieteiden paneelin puheenjohtaja, professori Raija Korpelainen Oulun yliopistosta. ”Puheenjohtajana toivoisin, että panelistit keräisivät aktiivisesti palautetta ja kommentteja arvioinnin tueksi oman alansa tutkijoilta.”

Korpelainen rohkaisee tutkijoita mukaan Julkaisufoorumin toimintaan sekä tekemällä ehdotuksia että olemalla yhteydessä oman alan panelisteihin. Myös panelistina ja puheenjohtajana työskentely on Korpelaisen mukaan erittäin antoisaa. ”Työmäärä ei ole suuri, joten jos kutsu käy, kannattaa ilman muuta lähteä mukaan.”

Julkaisufoorumi voi auttaa Korpelaisen mukaan tutkijoita erottamaan asiallisia ja laadukkaita julkaisukanavia valtavasta uusien kanavien määrästä. ”Julkaisukanavia tulee hirvittävällä tahdilla lisää ja niiden arviointi on välillä haastavaa,” Korpelainen toteaa.

Korpelainen arvioi, että tieteellisen julkaisutoiminnan nykyisiä haasteita ovat myös esimerkiksi korkeat open access -maksut. Kustannukset voivat olla este avoimelle julkaisemiselle ja tieteen avoimuudelle, ja asettaa tutkijat eriarvoiseen asemaan. Korpelainen toivoo myös panostusta vastuulliseen tiedeviestintään. Tieteellisen tiedon välittäminen päätöksentekijöille on tärkeää. ”Tutkijoiden tulisi astua rohkeasti ulosta kammioistaan kertomaan tuloksistaan.”

Korpelainen on ollut Julkaisufoorumin työskentelyssä mukana sen perustamisesta lähtien. ”On ollut hyvin mielenkiintoista nähdä käytännössä, kuinka arvioinnit syntyvät. Keskustelut paneelin sisällä ja paneelien välillä eri tieteenalojen edustajien kesken ovat olleet antoisia ja auttaneet ymmärtämään tieteenalojen eroja julkaisutoiminnassa.”

Paneeli 14: Terveystieteet ja muut lääketieteet

  • Tutkimusalat: Terveystieteet, liikuntatiede, hoitotiede, muut lääketieteet (oikeuslääketiede, fysiatria ja kuntoutus)
  • Puheenjohtaja: Professori Raija Korpelainen, Oulun yliopisto
  • Panelisteja: 11
  • Julkaisukanavia maaliskuussa 2020: 0=115, 1=886, 2=72, 3=18

Julkaisufoorumi on suomalaisen tiedeyhteisön toteuttama, tutkimuksen laadunarviointia tukeva julkaisukanavien tasoluokitus. Julkaisufoorumin arviointityöstä vastaavat 23 tieteenaloittaista asiantuntijapaneelia. Paneelien tärkein tehtävä on arvioida ja luokitella edustamiensa alojen tieteelliset julkaisukanavat. Nykyiset paneelikokoonpanot vastaavat julkaisukanavien arvioinnista kaudella 2018-2021. Tasoluokkia 2 ja 3 koskeva päivitysarviointi toteutetaan seuraavan kerran vuonna 2022, mutta vuosien 2019-2021 aikana paneelit voivat tehdä näitä tasoluokkia koskevia yksittäisiä muutoksia. Tasoluokkia 0 ja 1 koskevia uusia ehdotuksia ja muutosehdotuksia käsitellään jatkuvasti.

Katso tästä kaikkien Julkaisufoorumin paneelien tutkimusalat ja kokoonpanot.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös