Kuukauden JUFO-paneeli: Politiikan tutkimus, hallintotiede ja oikeustiede

28.9.2021
Kuva paneelin jäsenistä.

Kuukauden JUFO-paneeli -sarjassa esitellään Julkaisufoorumin asiantuntijapaneeleita.

”Julkaisufoorumi ei ole tiedeyhteisön ulkopuolinen toimija vaan osa sitä. Mitä enemmän tiedeyhteisö osallistuu JUFO:n toimintaan ehdotuksillaan, sitä parempi tulos syntyy”, toteaa paneelin puheenjohtaja, Eurooppaoikeuden professori Jukka Snell Turun yliopistosta. Snell on ollut paneelin toiminnassa mukana kaksi kautta, joista jälkimmäisen paneelin puheenjohtajana. ”Puheenjohtajalle keskeinen haaste on ratkaisupakko. Hänen täytyy lopulta aina ratkaista ne kaikkein vaikeimmat tapaukset”, hän kuvailee.

Paneelin jäsen, tekijänoikeuden professori Taina Pihlajarinne Helsingin yliopistosta arvioi myös, ettei julkaisujen laadun arviointi ole aina yksinkertaista. Tiedeyhteisöltä kuulee hyvin monenlaisia kokemuksia eri julkaisukanavista: ”Esimerkiksi kokemus siitä, kuinka aidosti vertaisarviot otetaan huomioon eri julkaisuissa, saattaa vaihdella paljonkin yksittäisen lehden osalta”, hän kertoo.

Pihlajarinne arvioi, että avoin julkaiseminen on muuttanut myös oikeustieteellistä julkaisemista: ”Avoin julkaiseminen edesauttaa oikeustieteellisen tutkimuksen laajempaa näkyvyyttä. Se on positiivista, mutta toki myös esimerkiksi saalistajalehdet ovat lisääntyneet. Jotkut tapaukset ovat selviä, mutta harmaalla alueella liikkuvat julkaisut muodostavat haasteen.” Pihlajarinne huomauttaa, että toisaalta tutkijoilla on nykyään parempia välineitä selvittää kunkin julkaisun taustoja ja tehdä punnittuja päätöksiä siitä, missä haluavat julkaista.

Myös Snell tunnistaa avoimeen julkaisutoimintaan liittyvät haasteet ja pohtii, miten huolehditaan uskottavan vertaisarvioinnin säilymisestä, jos julkaisukanavan rahoitus tulee kirjoittajilta. Snell viittaa myös Legal Studies -lehdessä julkaistuun artikkeliin, jossa pohditaan eurooppalaista arviointijärjestelmää ratkaisuksi tasokkaiden julkaisukanavien tunnistamiseen. Artikkelissa kirjoittaja ehdottaa, että mallia järjestelmään voitaisiin ottaa vaikkapa suomalaisesta Julkaisufoorumista.

Mielenkiintoisinta paneelitoiminnassa on Pihlajarinteen mukaan tutustuminen oikeustieteellisten julkaisujen kirjoon ja niiden erilaisiin käytäntöihin. Snell arvioi puolestaan, että mielenkiintoisinta ovat paneelin sisäiset keskustelut, joissa pohditaan julkaisutoimintaa ja julkaisujen arvioimista. ”Parhaissa julkaisukanavissa kirjoittajan taustalla ja asemalla ei ole merkitystä, vain kirjoituksen laatu ratkaisee. Kuuluisimpien professoreiden artikkeleita hylätään ja hyväksytään aivan samoilla periaatteilla kuin tohtorikoulutettavienkin. Tämä luo parhaat mahdollisuudet tieteelle kehittyä”, hän arvioi.

Lopuksi Snell kiittelee vielä paneelin toimintaa: ”Paneeli on ollut ratkaisuhakuinen ja olemme aina päätyneet, joskus pitkänkin väittelyn jälkeen, yhteisymmärrykseen. Siihen on ollut ilo osallistua.”

Paneeli 19 Politiikan tutkimus, hallintotiede ja oikeustiede

  • Tutkimusalat: Valtio-oppi ja oikeustiede
  • Puheenjohtaja: Professori Jukka Snell, Turun yliopisto
  • Panelisteja: 10
  • Julkaisukanavia syyskuussa 2021: 1528 (0=208, 1=1116, 2=160, 3=43)

Julkaisufoorumi on suomalaisen tiedeyhteisön toteuttama, tutkimuksen laadunarviointia tukeva julkaisukanavien tasoluokitus. Julkaisufoorumin arviointityöstä vastaavat 23 tieteenaloittaista asiantuntijapaneelia. Paneelien tärkein tehtävä on arvioida ja luokitella edustamiensa alojen tieteelliset julkaisukanavat.

Nykyiset paneelikokoonpanot vastaavat julkaisukanavien arvioinnista kaudella 2018-2021. Tasoluokkia 2 ja 3 koskeva päivitysarviointi toteutetaan seuraavan kerran vuonna 2022, mutta vuosien 2019-2021 aikana paneelit voivat tehdä näitä tasoluokkia koskevia yksittäisiä muutoksia. Tasoluokkia 0 ja 1 koskevia uusia ehdotuksia ja muutosehdotuksia käsitellään jatkuvasti.

Katso tästä kaikkien Julkaisufoorumin paneelien tutkimusalat ja kokoonpanot.

Kuva: Julkaisufoorumi. Osa paneelin jäsenistä. Vasemmalta oikealle: Anne Alvesalo-Kuusi, Päivi Leino-Sandberg, Jukka Snell, Heikki Pihlajamäki, Jari Stenvall, Timo Koivurova ja Johanna Vuorelma.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös