Kuukauden JUFO-paneeli: Kirjallisuus, taiteen tutkimus ja arkkitehtuuri

27.5.2021
Kuva paneelin jäsenistä.

Kuukauden JUFO-paneeli -sarjassa esitellään Julkaisufoorumin asiantuntijapaneeleita.

”Paneeli 22 edustaa monia pieniä aloja ja on julkaisukanavien lukumäärältään yksi Julkaisufoorumin suurimmista. Julkaisukanavia arvioitaessa pääsee siis todella tutustumaan taiteiden tutkimuksen kirjoon”, kertoo paneelin puheenjohtaja, yliopistonlehtori Hanna Järvinen Taideyliopistosta. ”Paneelin laajuus myös kuvastaa taiteiden merkitystä yhteiskunnassamme. Taiteen kautta luomme yhteisöjämme ja historiaamme sekä kritisoimme havaitsemiamme epäkohtia. Taide auttaa jaksamaan arjessa ja kuvittelemaan tulevaisuutta”, Järvinen jatkaa.

Järvinen on toista kauttaan mukana paneelissa, mutta on seurannut Julkaisufoorumin toimintaa sen perustamisesta lähtien: ”Olen toiminut Teatterikorkeakoulun julkaisutoimikunnassa ja Teatterintutkimuksen seuran puheenjohtajana ja siten ollut kiinnostunut Julkaisufoorumista.”

Paneelin jäsen, professori Sanna Karkulehto Jyväskylän yliopistosta, on ensimmäistä kauttaan mukana paneelissa. Myös hänen mielestään paneelin kattamien tieteenalojen kirjo tekee arviointityöstä mielenkiintoisen: ”Paneelissa ovat edustettuina kirjallisuudentutkimuksen lisäksi taiteiden ja arkkitehtuurin tutkimus. Paneelityössä pääsee tutustumaan julkaisuihin, joiden olemassaolosta ei ole ollut aiemmin edes tietoinen. ”

Keskeisimmät haasteet tieteellisessä julkaisutoiminnassa liittyvät Karkulehdon mukaan avoimeen julkaisemiseen: ”Avoimeen julkaisemiseen liittyy monia haasteita. Se on yhteydessä kotimaisten tiedelehtien kustantamisen rakennemuutokseen ja tieteellisten seurojen toimintaan. Seurojen on yhä vaikeampaa pitää jäsenistään kiinni, kun aiemmin jäsenetuna saatu seuran julkaisema tiedelehti avataan verkossa kaikkien luettavaksi.”

Järvinen on samoilla linjoilla: ”Tieteen tulisi olla avointa ja varsinkin verovaroilla tuotettu tutkimus kaikkien saatavilla. Suurten kustantajien avoimuudelle asettamat kohtuuttomat prosessointimaksut ja julkaisujen hinnat estävät muissa kuin rikkaiden maiden yliopistoissa työskentelevien tutkijoiden toimintaa.” Karkulehdon mukaan meidän tulisinkin varmistaa, että tutkijoilla on riittävästi mahdollisuuksia julkaista tutkimustuloksiaan avoimesti korkeatasoissa julkaisuissa, ilman ylimääräisiä taloudellisia vaatimuksia. ”Tiedejulkaisemisen avoimuus on haasteistaan huolimatta erittäin tärkeä ja eettisesti kestävä periaate, joka tuo mukanaan monia mahdollisuuksia”, Karkulehto painottaa.

Uusia mahdollisuuksia julkaisutoimintaan tuovat Järvisen mukaan myös uudet julkaisualustat: ”Elektroniset julkaisualustat mahdollistavat äänen ja liikkuvan kuvan käyttöä kiinnostavilla tavoilla ja tällaisen uudenlaisen vertaisarvioidun tutkimuksen kehittämisessä taiteiden tutkimus ja taiteellinen tutkimus ovat olleet avainasemassa.”

Lopuksi Järvinen kannustaa vielä tiedeyhteisön jäseniä aktiivisuuteen: ”Julkaisufoorumin toiminta riippuu tutkijoiden aktiivisuudesta – panelistit vain keräävät tiedot. Osallistukaa, vaikuttakaa alanne näkyvyyteen!”

Paneeli 22: Kirjallisuus, taiteen tutkimus ja arkkitehtuuri

  • Tutkimusalat: Kirjallisuus, taiteen tutkimus ja arkkitehtuuri
  • Puheenjohtaja: Yliopistonlehtori Hanna Järvinen, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
  • Panelisteja: 12
  • Julkaisukanavia toukokuussa 2021: 2019 (0=175, 1=1526, 2=225, 3=69)

Julkaisufoorumi on suomalaisen tiedeyhteisön toteuttama, tutkimuksen laadunarviointia tukeva julkaisukanavien tasoluokitus. Julkaisufoorumin arviointityöstä vastaavat 23 tieteenaloittaista asiantuntijapaneelia. Paneelien tärkein tehtävä on arvioida ja luokitella edustamiensa alojen tieteelliset julkaisukanavat.

Nykyiset paneelikokoonpanot vastaavat julkaisukanavien arvioinnista kaudella 2018-2021. Tasoluokkia 2 ja 3 koskeva päivitysarviointi toteutetaan seuraavan kerran vuonna 2022, mutta vuosien 2019-2021 aikana paneelit voivat tehdä näitä tasoluokkia koskevia yksittäisiä muutoksia. Tasoluokkia 0 ja 1 koskevia uusia ehdotuksia ja muutosehdotuksia käsitellään jatkuvasti.

Katso tästä kaikkien Julkaisufoorumin paneelien tutkimusalat ja kokoonpanot.

Kuva: Julkaisufoorumi. Osa paneelin jäsenistä. Vasemmalta oikealle: Sanna Karkulehto, Mari Hatavara, Hanna Järvinen, Sampsa Hyysalo, Mika Kajava, Meri Kytö ja Ulla Pohjannoro.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös