Kuukauden JUFO-paneeli: Teknillinen kemia, materiaalitekniikka ja ympäristötekniikka

4.6.2020
Kuva paneelin jäsenistä.

Kuukauden JUFO-paneeli -sarjassa esitellään Julkaisufoorumin asiantuntijapaneeleita.

”Avoin julkaiseminen lisää julkaisujen tavoitettavuutta ja helppokäyttöisyyttä. Toisaalta se lisää tiedon käyttäjän haasteita julkaistun tiedon oikeellisuuden ja tason arvioinnissa. Tässä JUFO-luokittelu ja luokittelun ajantasaisuus ovat tärkeitä apuvälineitä”, arvioi Julkaisufoorumin paneelin 10 puheenjohtaja ja Aalto-yliopiston materiaalitieteen professori Simo-Pekka Hannula.

Paneelin jäsen, Akatemiatutkija Satu Ojala Oulun yliopistosta on samoilla linjoilla: ”Julkaistun tieteellisen tiedon avoin saatavuus on hyvä asia. Kun lehtien laatu on varmistettu, esimerkiksi Julkaisufoorumin luokituksen kautta, on mahdollista, että tutkimustuloksista saadaan laajempi ja parempi yhteiskunnallinen hyöty.”

Hannulalle tämä on kolmas kausi mukana paneelin toiminnassa. Kaksi ensimmäistä kauttaan hän toimi paneelin jäsenenä silloisen puheenjohtajan mukaan houkuttelemana. Ojalan houkutteli mukaan kiinnostus Julkaisufoorumin toimintaa kohtaan. ”Julkaisufoorumin työskentelyyn kannattaa lähteä mukaan. Jos ei panelistina, niin sitten aktiivisesti ehdottamalla julkaisukanavia arvioitavaksi”, Ojala kannustaa.

Arviointityön haasteena Hannula ja Ojala mainitsevat paneelin edustamien alojen laaja-alaisuuden. Paneelissa ovat edustettuina materiaali- ja ympäristötekniikan lisäksi teknillinen kemia ja kemian prosessitekniikka. ”Kun paneelien tärkein tehtävä on arvioida ja luokitella edustamiensa alojen tieteelliset julkaisukanavat, on tärkeää ylläpitää tasapainoa ja varmistaa tasapuolisuus eri alojen välillä. Puheenjohtajan yksi tehtävä on huolehtia eri alojen tasapuolisesta kohtelusta paneelissa”, Hannula kertoo.

Lisäksi julkaisujen ja kustantajien lisääntyvä määrä on haaste niin arviointityölle kuin tieteelliselle julkaisutoiminnalle. ”Uusilla Open Access -lehdillä ei ole riittävän pitkää historiaa, jotta niiden arvostus olisi verrattavissa todella hyviin "tavallisiin" lehtiin”, Ojala arvioi. Myös Hannula tunnistaa haasteen: ”Uusien julkaisukanavien tasapuolinen arviointi ei aina ole helppoa. Tunnetun kustantajan uudet julkaisukanavat tulevat nopeammin hyväksytyiksi, vaikka historia olisi lyhyempi kuin vastaavalla tuntemattomamman kustantajan julkaisulla. Lisäksi informaation saaminen kaikista arvioitavista kanavista ei välttämättä ole suoraviivaista”, hän kertoo. 

Hannula ja Ojala pitävät paneelityöskentelyä mielenkiintoisena sen haastavuudesta huolimatta. ”Vaikka arviointi uusien lehtien tapauksessa on haastavaa, on se myös mielenkiintoista. Sitä kautta löytää uusia mahdollisia julkaisukanavia, joita ei ole itse aiemmin käyttänyt”, kertoo Ojala. Hannula täydentää, että paneelityöskentely mahdollistaa kollegojen tapaamisen eri aloilta: ”Verkostoituminen lisää myös erilaisia yhteistyömahdollisuuksia.”

Paneeli 10: Teknillinen kemia, materiaalitekniikka ja ympäristötekniikka

  • Tutkimusalat: Teknillinen kemia, kemian prosessitekniikka, materiaalitekniikka, ympäristötekniikka
  • Puheenjohtaja: Professori Simo-Pekka Hannula, Aalto-yliopisto
  • Panelisteja: 12
  • Julkaisukanavia kesäkuussa 2020: (0=148, 1=727, 2=56, 3=15)

Julkaisufoorumi on suomalaisen tiedeyhteisön toteuttama, tutkimuksen laadunarviointia tukeva julkaisukanavien tasoluokitus. Julkaisufoorumin arviointityöstä vastaavat 23 tieteenaloittaista asiantuntijapaneelia. Paneelien tärkein tehtävä on arvioida ja luokitella edustamiensa alojen tieteelliset julkaisukanavat.

Nykyiset paneelikokoonpanot vastaavat julkaisukanavien arvioinnista kaudella 2018-2021. Tasoluokkia 2 ja 3 koskeva päivitysarviointi toteutetaan seuraavan kerran vuonna 2022, mutta vuosien 2019-2021 aikana paneelit voivat tehdä näitä tasoluokkia koskevia yksittäisiä muutoksia. Tasoluokkia 0 ja 1 koskevia uusia ehdotuksia ja muutosehdotuksia käsitellään jatkuvasti.

Katso tästä kaikkien Julkaisufoorumin paneelien tutkimusalat ja kokoonpanot.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös