Kuukauden JUFO-paneeli: Geotieteet ja ympäristötieteet

20.12.2019
Kuva paneelin jäsenistä.

Kuukauden JUFO-paneeli -sarjassa esitellään Julkaisufoorumin asiantuntijapaneeleita.

”Julkaisukanavien arvottaminen ei ole aivan yksinkertaista. Jos se tehtäisiin puhtaasti indeksien avulla, Julkaisufoorumin paneeleita ei tarvittaisi – homma voitaisiin hoitaa tietotekniikalla. Paneelien tehtävä on tuoda arviointiin mukaan tosielämän tilannekuva, jossa julkaisukanavia punnitaan tieteenalojen ja suomalaisen julkaisutoiminnan kehyksessä”, sanoo Julkaisufoorumin geotieteiden ja ympäristötieteiden paneelin puheenjohtaja, professori Jukka Käyhkö Turun yliopistosta. ”Tehtävä ei ole helppo, koska huipulla on ruuhkaa ja kanavien tilanteet elävät koko ajan. Työ ei tule koskaan valmiiksi.”

Päänsärkyä aiheuttaa esimerkiksi paneelikohtainen tieteenalojen eroja tasapainottava volyymikiintiö, jonka perusteella vain osa korkeatasoisista julkaisukanavista mahtuu korkeimpiin tasoluokkiin. ”Varsinkin volyymiltaan suurten julkaisukanavien kanssa joudutaan mutkikkaisiin puntarointeihin”, Käyhkö toteaa. ”Tasoerot tasoille 2 ja 3 ovat usein pieniä, ja jako näihin voi joskus heijastaa enemmänkin paneelien jäsenten taustaa kuin todellisia tasoeroja”, täydentää paneelin jäsenenä toimiva Suomen ympäristökeskuksen johtava tutkija Pirkko Kortelainen.

Yhteistyö ja yhteiset kokoukset ovat Käyhkön ja Kortelaisen mielestä paneelityöskentelyn suola. ”Yhteistyö eri aloja ja organisaatioita edustavien tutkijoiden kanssa on aina piristävää”, toteaa Kortelainen. Mukavaa on Kortelaisen mukaan myös paneelityön vetäjien luoma positiivinen ja leppoisa ilmapiiri.  ”Yhteisissä tapaamisissa pääsemme keskustelemaan kasvotusten julkaisukanavien arvioinnista, ja tämä on erityisen antoisaa”, Käyhkö lisää. Paneelissa keskustellaan julkaisukanavien arvioinnin lisäksi myös muista tiedejulkaisemiseen liittyvistä asioista, esimerkiksi pinnalla olevista avoimen julkaisutoiminnan periaatteista. Tiedeyhteisön palaute on tärkeää. ”Toivomme saavamme ehdotuksia ja kommentteja. Ne ovat arvokkaita, sillä ne antavat kuvaa kentän äänestä.”

Julkaisusarjojen valtava määrä on sekä Käyhkön että Kortelaisen mielestä haaste tämänhetkisessä tieteellisessä julkaisutoiminnassa. ”Kukaan ei ehdi seuraamaan kaikkea”, huokaa Kortelainen. Julkaisukanavien suuri määrä hankaloittaa myös julkaisukanavan valintaa. ”Kirjoittajan on vaikea arvioida eri kanavien laatua: onko kyseessä tieteellisin perustein toimiva aito tieteellinen julkaisukanava vai ns. predator-julkaisu”, Käyhkö huomauttaa.

”Ylipäätään tieteellisen julkaisutoiminnan voimistuneet taloudelliset motiivit ovat synnyttäneet tilanteen, jossa tieteilijä tai tutkimuksen rahoittaja kokee toimivansa maksumiehenä. Saadakseen käsikirjoituksen julkaistuksi etenkin open access -julkaisuna joutuu varautumaan melko korkeisiin julkaisumaksuihin. Voiko tämä voi tulla esteeksi tiedon julkaisemiselle? On tärkeä periaatteellinen kysymys, onko tieteellisellä kustannustoiminnalla sallittua pyrkiä taloudellisen voiton tavoitteluun vai ei”, Käyhkö pohtii.

Paneeli 5: Geotieteet ja ympäristötieteet

  • Tutkimusalat: Maantiede ja ympäristötieteet
  • Puheenjohtaja: Professori Jukka Käyhkö, Turun yliopisto
  • Panelisteja: 11
  • Julkaisukanavia joulukuussa 2019: 775 (0=73, 1=649, 2=40, 3=13)

Julkaisufoorumi on suomalaisen tiedeyhteisön toteuttama, tutkimuksen laadunarviointia tukeva julkaisukanavien tasoluokitus. Julkaisufoorumin arviointityöstä vastaavat 23 tieteenaloittaista asiantuntijapaneelia. Paneelien tärkein tehtävä on arvioida ja luokitella edustamiensa alojen tieteelliset julkaisukanavat. Nykyiset paneelikokoonpanot vastaavat julkaisukanavien arvioinnista kaudella 2018-2021. Tasoluokkia 2 ja 3 koskeva päivitysarviointi toteutetaan seuraavan kerran vuonna 2022, mutta vuosien 2019-2021 aikana paneelit voivat tehdä näitä tasoluokkia koskevia yksittäisiä muutoksia. Tasoluokkia 0 ja 1 koskevia uusia ehdotuksia ja muutosehdotuksia käsitellään jatkuvasti.

Katso tästä kaikkien Julkaisufoorumin paneelien tutkimusalat ja kokoonpanot.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös