Kuukauden JUFO-paneeli: Sosiaalitieteet, media- ja viestintätieteet & muut yhteiskuntatieteet

19.9.2019
Kuva paneelin jäsenistä.

Kuukauden JUFO-paneeli -sarjassa esitellään Julkaisufoorumin asiantuntijapaneeleita.

”Julkaisufoorumin paneeleja epäillään politikoinnista ja kotiinpäin vetämisestä, mutta paneeleilla on koko ajan ollut pyrkimys toimia arvioinnissa niin oikeudenmukaisesti kuin mahdollista”, toteaa Tampereen yliopiston professori Pekka Isotalus, joka on toiminut Julkaisufoorumissa paneelin 17 varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana vuodesta 2010 lähtien. Ensimmäisen kauden panelisti, Helsingin yliopiston apulaisprofessori Kathrin Komp haluaa tuoda paneelityöskentelystä esiin sen, että arvioinnin taustalla on paljon asiantuntijuutta ja keskustelua.

Paneelityöskentelyn haasteiksi Isotalus mainitsee kotimaisten julkaisujen luokituksen ja puheenjohtajan roolissa panelistien motivoinnin toimintaan. Komp muistelee, että perehdytysmateriaalin läpikäyminen alussa oli työlästä.

Mielenkiintoista paneelityöskentelyssä on sekä Isotaluksen että Kompin mukaan se, että työssä saa hyvän käsityksen oman alan julkaisukentästä. ”Nykyisin osaan arvioida julkaisukanavia nopeammin ja luotettavammin kuin ennen”, Komp lisää.

Julkaisemisen turvaaminen kotimaisilla kielillä ja siihen liittyvä riittävä palkitseminen ovat Isotaluksen mukaan nykyisen tieteellisen julkaisutoiminnan keskeisiä haasteita, samoin julkaisujen määrän jatkuva kasvu. Saalistajalehdet mietityttävät sekä Isotalusta että Kompia. Komp nostaa haasteista esiin myös julkaisukanavien tieteellisyyden tunnistamisen ja palvelukustantamisen.

Tiedeyhteisön kuuleminen on julkaisujen arvioinnissa ensiarvoisen tärkeää. Isotaluksen mukaan Julkaisufoorumi on kehittynyt tässä suhteessa hyvään suuntaan. ”Toivottavasti jatkossa vielä nykyistä useampi tiedeyhteisön jäsen tuo oman kortensa arviointiin”, Isotalus toivoo.

Paneeli 17: Sosiaalitieteet, media- ja viestintätieteet sekä muut yhteiskuntatieteet

  • Tutkimusalat: sosiaalitieteet, media- ja viestintätieteet, yhteiskuntamaantiede ja talousmaantiede sekä muut yhteiskuntatieteet
  • Puheenjohtaja: Professori Pekka Isotalus, Tampereen yliopisto
  • Panelisteja: 14
  • Julkaisukanavia syyskuussa 2019: 1910 (0=188, 1=1463, 2=193, 3=57)

Julkaisufoorumi on suomalaisen tiedeyhteisön toteuttama, tutkimuksen laadunarviointia tukeva julkaisukanavien tasoluokitus. Julkaisufoorumin arviointityöstä vastaavat 23 tieteenaloittaista asiantuntijapaneelia. Paneelien tärkein tehtävä on arvioida ja luokitella edustamiensa alojen tieteelliset julkaisukanavat.

Nykyiset paneelikokoonpanot vastaavat julkaisukanavien arvioinnista kaudella 2018-2021. Tasoluokkia 2 ja 3 koskeva päivitysarviointi toteutetaan seuraavan kerran vuonna 2022, mutta vuosien 2019-2021 aikana paneelit voivat tehdä näitä tasoluokkia koskevia yksittäisiä muutoksia. Tasoluokkia 0 ja 1 koskevia uusia ehdotuksia ja muutosehdotuksia käsitellään jatkuvasti.

Katso tästä kaikkien Julkaisufoorumin paneelien tutkimusalat ja kokoonpanot.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös