Kuukauden JUFO-paneeli: Sähkö- ja automaatiotekniikka, tieto- ja tietoliikennetekniikka

18.6.2021
Kuva paneelin jäsenistä.

Kuukauden JUFO-paneeli -sarjassa esitellään Julkaisufoorumin asiantuntijapaneeleita.

”Laajoja ja perusteellisia tutkimusraportteja ei enää juurikaan tehdä. Ne ovat kuitenkin olleet kautta aikojen luetuimpia ja laajasti hyödynnettyjä teollisten toimijoiden keskuudessa”, arvioi paneelin puheenjohtaja, sähkötekniikan professori Jarmo Partanen LUT-yliopistosta. ”Rahalla ja nopealla toiminnalla on mahdollista saada paljon julkaisuja, mutta mikä on niiden vaikutus tiedeyhteisöissä ja teknologisessa kehittymisessä”, hän pohtii.

Paneelin jäsen professori Timo Hämäläinen on myös kiinnittänyt huomiota julkaisutoiminnan kiihtymiseen: ”Nopeasti muuttuvassa maailmassa tulosten julkaisunopeudella on suuri merkitys ja julkaisutoiminta siirtyy kohti nopeita open access -kanavia. Samalla on kuitenkin huolehdittava, että niiden laatu säilyy tieteellisesti korkeatasoisena.”

Hämäläinen toimii ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikan toiminta-alueen johtajana Jyväskylän ylipistossa ja on ensimmäistä kauttaan mukana Julkaisufoorumin toiminnassa. Partanen on puolestaan kolmatta kauttaan mukana paneelissa. Hän arvioi, että JUFO-tasoluokkien 2 ja 3 merkitys niin yliopistojen kuin tutkijoidenkin rahoituksessa ja arvioinneissa on tänä aikana kasvanut: ”Julkaisukanavan tasoluokan merkitys korostuu etenkin nuorten tutkijoiden kohdalla sekä tilanteissa, joissa oman tutkimustyön alueelta ei löydy tasoluokan 2 tai 3 julkaisukanavaa.”

Haastavimpia arvioitavia julkaisukanavia ovat Partasen ja Hämäläisen mukaan uudet, hiljattain toimintansa aloittaneet julkaisukanavat. ”Monilla arvioitavaksi tulevilla julkaisukanavilla on vain lyhyt julkaisuhistoria ja muutokset niiden toiminnassa ovat nopeita. Näiden joukosta on hankala tunnistaa ohimenevät julkaisukanavat pysyviksi jäävistä hyvistä kanavista”, Partanen pohtii. Hämäläinen on samaa mieltä: ”Toisinaan on haastavaa löytää riittävästi tietoa sen tueksi, tulisiko uuden julkaisukanavan olla tasoluokassa 0 vai 1.”

Lopuksi Partanen ja Hämäläinen muistuttavat tutkimusyhteisöä osallistumaan aktiivisesti Julkaisufoorumin toimintaan. ”Perustellut ehdotukset julkaisukanavien tasoista ovat tervetulleita. Vain toimimalla aktiivisesti oman tieteenalan eteen voi vaikuttaa”, Hämäläinen tiivistää.

Paneeli 9: Sähkö- ja automaatiotekniikka, tieto- ja tietoliikennetekniikka

  • Tutkimusalat: Sähkötekniikka, automaatiotekniikka, tietotekniikka
  • Puheenjohtaja: Professori Jarmo Partanen, LUT-yliopisto
  • Panelisteja: 9
  • Julkaisukanavia kesäkuussa 2021: 776 (0=200, 1=481, 2=77, 3=18)

Julkaisufoorumi on suomalaisen tiedeyhteisön toteuttama, tutkimuksen laadunarviointia tukeva julkaisukanavien tasoluokitus. Julkaisufoorumin arviointityöstä vastaavat 23 tieteenaloittaista asiantuntijapaneelia. Paneelien tärkein tehtävä on arvioida ja luokitella edustamiensa alojen tieteelliset julkaisukanavat.

Nykyiset paneelikokoonpanot vastaavat julkaisukanavien arvioinnista kaudella 2018-2021. Tasoluokkia 2 ja 3 koskeva päivitysarviointi toteutetaan seuraavan kerran vuonna 2022, mutta vuosien 2019-2021 aikana paneelit voivat tehdä näitä tasoluokkia koskevia yksittäisiä muutoksia. Tasoluokkia 0 ja 1 koskevia uusia ehdotuksia ja muutosehdotuksia käsitellään jatkuvasti.

Katso tästä kaikkien Julkaisufoorumin paneelien tutkimusalat ja kokoonpanot.

Kuva: Julkaisufoorumi. Osa paneelin jäsenistä. Vasemmalta oikealle: Pasi Liljeberg, Thomas Kraft, Jarmo Partanen, Matti Hämäläinen ja Alessandro Foi.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös