Kuukauden JUFO-paneeli: Kielitieteet

22.9.2020
Kuva paneelin jäsenistä.

Kuukauden JUFO-paneeli -sarjassa esitellään Julkaisufoorumin asiantuntijapaneeleita.

”On hienoa, että paneelimme jäsenet viestivät Julkaisufoorumin toiminnasta kentälle”, sanoo paneelin puheenjohtaja, professori Marjut Johansson Turun yliopistosta. ”Toiminnan avaaminen on tärkeää myös läpinäkyvyyden kannalta.”

Johansson on ollut mukana paneelin toiminnassa vuodesta 2014 lähtien, ensimmäisellä kaudellaan paneelin jäsenenä, toisella sen puheenjohtajana. Johansson kertoo hakeneensa mukaan paneelin jäseneksi kiinnostuttuaan Julkaisufoorumin toiminnasta: ”Parasta paneelityöskentelyssä on oman tietämyksen lisääntyminen julkaisukentästä, lehtien laadusta ja niiden toiminnasta.”

Arviointityön haasteena Johansson pitää tarkasteltavien lehtien lukumäärä ja niiden tutkimusalojen laajuutta: ”Tässä työssä tietysti kaikkien panelistien asiantuntemus on tärkeää sekä tarvittaessa myös kielentutkijoiden yhteisö on avuksi. Toivotammekin tutkijoiden ehdotukset ja kommentit julkaisukanavista tervetulleeksi.”

Paneelin jäsenen, yliopistonlehtori Soile Loukusan mukaan haastavinta on itselle entuudestaan tuntemattomien julkaisukanavien arviointi: ”Lisäksi välillä pohdituttaa se, kuinka hyvin lehtien verkkosivujen tietoihin voi luottaa esimerkiksi vertaisarvioinnin toteutustavan ja toimituskunnan jäsenten roolin suhteen.”

Oulun yliopistossa työskentelevä Loukusa on ensimmäistä kauttaan mukana paneelin toiminnassa. Hänet valittiin paneelin jäseneksi Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen ehdotuksen pohjalta. Hänen mielestään parasta paneelityöskentelyssä on laajemman näkemyksen saaminen alan julkaisutoiminnasta: ”On myös mielenkiintoista kuulla muiden asiantuntijoiden näkemyksiä eri julkaisukanavista.”

Sekä Johansson että Loukusa haluavat muistuttaa, että paras julkaisukanava tutkimukselle ei aina löydy korkeimmilta JUFO-tasoilta. ”Vaikka JUFO-luokitus korostuu yliopistojen rahanjaossa, kannattaa muistaa, että se ei yksinään kuvaa yksittäisen tutkimuksen laatua”, Loukusa huomauttaa. Johansson täydentää, että luokituksen haasteena on se, että se saattaa ohjata tutkijoita valitsemaan muun kuin oman alansa keskeisen julkaisukanavan. Hän kiittelee kuitenkin paneelin toimintaa: ”Paneelin jäsenet tekevät arvioinnit vastuullisesti. Arviointityöstä on kokemusta jo pitkältä ajalta ja arvioinnit ovat mielestäni luotettavia.”

Paneeli 21: Kielitieteet

  • Tutkimusalat: Kielitieteet
  • Puheenjohtaja: Professori Marjut Johansson, Turun yliopisto
  • Panelisteja: 13
  • Julkaisukanavia syyskuussa 2020: (0=255, 1=981, 2=155, 3=39)

Julkaisufoorumi on suomalaisen tiedeyhteisön toteuttama, tutkimuksen laadunarviointia tukeva julkaisukanavien tasoluokitus. Julkaisufoorumin arviointityöstä vastaavat 23 tieteenaloittaista asiantuntijapaneelia. Paneelien tärkein tehtävä on arvioida ja luokitella edustamiensa alojen tieteelliset julkaisukanavat.

Nykyiset paneelikokoonpanot vastaavat julkaisukanavien arvioinnista kaudella 2018-2021. Tasoluokkia 2 ja 3 koskeva päivitysarviointi toteutetaan seuraavan kerran vuonna 2022, mutta vuosien 2019-2021 aikana paneelit voivat tehdä näitä tasoluokkia koskevia yksittäisiä muutoksia. Tasoluokkia 0 ja 1 koskevia uusia ehdotuksia ja muutosehdotuksia käsitellään jatkuvasti.

Katso tästä kaikkien Julkaisufoorumin paneelien tutkimusalat ja kokoonpanot.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös