Kuukauden JUFO-paneeli: Psykologia ja kasvatustieteet

27.1.2021
Kuva paneelin jäsenistä.

Kuukauden JUFO-paneeli -sarjassa esitellään Julkaisufoorumin asiantuntijapaneeleita.

”Julkaisufoorumi on tutkijoita varten ja pyrkii tutkimustoiminnan laadun parantamiseen. Olemme siis tutkijoiden asialla”, pohtii paneelin puheenjohtaja, professori Eero Ropo Tampereen yliopistosta. Ropo on ollut mukana Julkaisufoorumin paneelitoiminnassa vuodesta 2010 lähtien: ”Parasta tässä työssä on jatkuva oppiminen ja ajan tasalla pysyminen tieteellisistä käytänteistä, uusista julkaisuista ja erikoisaloista. Paneelien kokoukset ovat aina olleet erittäin mukavia ajatustenvaihtotilaisuuksia.”

Paneelin varapuheenjohtaja, tutkimusjohtaja Katja Kokko Jyväskylän yliopistosta on ensimmäistä kauttaan mukana paneelin toiminnassa. Hän edustaa paneelissa psykologian tutkimusalaa. ”Jyväskylän yliopiston tiedeneuvosto ehdotti, että hakisin panelistiksi. Oli hienoa päästä mukaan, sillä tässä oppii valtavan paljon eri julkaisukanavista ja saa työskennellä asiantuntevien ja mukavien kollegojen kanssa”, Kokko arvioi.

Julkaisufoorumi-työskentelyn haasteet liittyvät molempien mielestä arvioitavien julkaisukanavien suureen määrään ja sen selvittämiseen, täyttävätkö niiden toimitus- ja vertaisarviointikäytännöt tason 1 kriteerit. ”Varsinkin saalistajalehtien tunnistaminen on toisinaan haastavaa”, Kokko kertoo. Ropo täydentää, että myös korkeampien JUFO-tasojen luokittelussa on haasteensa: ”Valitettavasti kaikilla kasvatustieteen ja psykologian aloilla ei ole korkeimpaan tasoluokkaan luokiteltuja julkaisuja tasojen kiintiöiden vuoksi ja siksi, että pieniä tai pienehköjä tutkimusaloja on varsin paljon.” Molemmat muistuttavat, että paneelissa tehdään kuitenkin huolellista työtä mahdollisimman oikeudenmukaisen luokituksen varmistamiseksi. ”Tasapuolisuuden säilyttäminen paneelin tieteenalojen välillä on tärkeää. Tässä suhteessa paneeli on toiminut loistavasti ja kiitos siitä kuuluu sekä sihteeristölle että tasapuolisuuteen sitoutuneille panelisteillemme”, Ropo kiittelee.

Julkaisukanavien kasvava määrä tuo mukanaan myös mahdollisuuksia: ”Lehtiä on niin paljon, että mahdollisuudet löytää omaan aiheeseen ja kohdeyleisöön sopiva lehti ovat entistä suuremmat. Mutta samalla on hyvä tähdätä edelleen korkealaatuisiin julkaisuihin ja pysyä varuillaan saalistajalehtien suhteen”, Kokko puntaroi. Ropo korostaa, että tieteellisillä julkaisuilla verkotutaan kansainväliseen tiedeyhteisöön: ”Kasvatustiedettä pidettiin oman urani alkuaikoina kansallisena tieteenä, jonka julkaisutoiminnan piti olla pääosin suomenkielistä. Paljon on vettä virrannut Tammerkoskessa noiden aikojen jälkeen ja olemme kansainvälistyneet myös tästä ajattelusta. Tätä näkökulmaa haluan painottaa myös tutkijakoulutuksessa.” Ropo kertoo pitävänsä tärkeänä tulevaisuuden haasteena myös avoimen julkaisutoiminnan lisäämistä: ”Ei tunnu hyvältä etsiä ja löytää julkaisuja, joita ei sitten pääsekään lukemaan.”

Ropo muistuttaa vielä lopuksi, ettei julkaisujen määrän tulisi mennä laadun edelle: ”Julkaisu on aina myös viesti, jolla haluat maailmaa parantaa. Panosta siihen, että viesti kuuluu.”

Paneeli 18: Psykologia ja kasvatustieteet

  • Tutkimusalat: Psykologia ja kasvatustieteet
  • Puheenjohtaja: Professori Eero Ropo, Tampereen yliopisto
  • Panelisteja: 11
  • Julkaisukanavia tammikuussa 2021: 1736 (0=287, 1=1273, 2=127, 3=49)

Julkaisufoorumi on suomalaisen tiedeyhteisön toteuttama, tutkimuksen laadunarviointia tukeva julkaisukanavien tasoluokitus. Julkaisufoorumin arviointityöstä vastaavat 23 tieteenaloittaista asiantuntijapaneelia. Paneelien tärkein tehtävä on arvioida ja luokitella edustamiensa alojen tieteelliset julkaisukanavat.

Nykyiset paneelikokoonpanot vastaavat julkaisukanavien arvioinnista kaudella 2018-2021. Tasoluokkia 2 ja 3 koskeva päivitysarviointi toteutetaan seuraavan kerran vuonna 2022, mutta vuosien 2019-2021 aikana paneelit voivat tehdä näitä tasoluokkia koskevia yksittäisiä muutoksia. Tasoluokkia 0 ja 1 koskevia uusia ehdotuksia ja muutosehdotuksia käsitellään jatkuvasti.

Katso tästä kaikkien Julkaisufoorumin paneelien tutkimusalat ja kokoonpanot.

Kuvassa osa paneelin jäsenistä. Vasemmalta oikealle:  Heikki Silvennoinen, Kimmo Alho, Jaana Viljaranta (takana), Hanni Muukkonen (edessä), Anneli Eteläpelto,  Katja Kokko, Eero Ropo ja Auli Toom.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös