Kuukauden JUFO-paneeli: Kliiniset lääketieteet I

2.7.2021
Kuvituskuva, jossa Julkaisufoorumin logo ja teksti "kuukauden JUFO-paneeli".

Kuukauden JUFO-paneeli -sarjassa esitellään Julkaisufoorumin asiantuntijapaneeleita.

Kliiniset lääketieteet I on toinen Julkaisufoorumin kahdesta kliinisen lääketieteen paneelista. Se kattaa tieteenaloja yleislääketieteestä aina kapeampiin erikoisaloihin kuten ihotautioppiin ja syöpäsairauksiin. Paneelin puheenjohtajana toimii professori Risto Kerkelä Oulun yliopistosta. Kerkelä on erikoistunut sydän- ja verisuonisairauksiin ja on ensimmäistä kautta mukana paneelin toiminnassa. Hän kertoo, että aiemmin paneeleissa mukana olleet kollegat suosittelivat tehtävään hakemista. Ensimmäistä kauttaan paneelissa on mukana myös Turun yliopistollisen keskussairaalan ylilääkäri Laura Pirilä, jonka erikoisalaa ovat sisätaudit ja reumatologia.

Pirilä ja Kerkelä kertovat, että arviointityön haasteita ovat etenkin paneelin laaja-alaisuus ja hyvien lehtien erottaminen huonoista. ”Meillä on paneelissa edustettuna suuri määrä erikoisaloja. Osa niistä on varsin pieniä ja panelistien joukossa ei ole aina välttämättä mukana näiden kyseisten alojen eksperttejä”, Kerkelä arvioi. Pirilä täydentää, että arviointityö on yhteistyötä: ”Tämä on suomalaisen tiedeyhteisön hyväksi tehtävää työtä, johon meidän kaikkien tulisi osallistua. Paneelien jäsenet voivat myös hyödyntää omien työyhteisöjensä asiantuntijoiden apua.”

Avoimen julkaisutoiminnan lisääntyminen on Pirilän ja Kerkelän mukaan tuonut uusia mahdollisuuksia julkaisemiseen, mutta myös lisähaasteita paneelityöhön. ”Uusia open access -julkaisukanavia ilmaantuu jatkuvasti. Jotkin niistä saattavat aluksi profiloitua hyvinkin korkeatasoisiksi, mutta niiden tasoa on vaikea ennustaa pitkällä aikavälillä,” Kerkelä puntaroi. Pirilä muistuttaa, että kaiken kaikkiaan avoimuus on hyvä asia, joka on parantanut julkaisujen saatavuutta ja tavoitettavuutta.

Julkaisufoorumin paneeleihin haetaan parhaillaan uusia panelisteja ja ilmoittautumislomake on auki heinäkuun loppuun saakka. Pirilä painottaa, että Julkaisufoorumin paneelitoiminta on työtä koko tiedeyhteisön hyväksi: ”Toimintaa tarvitaan, jotta voidaan arvioida julkaisutoimintaa ja sen merkitystä”, hän tiivistää.

Paneeli 12: Kliiniset lääketieteet I

  • Tutkimusalat: Kliiniset lääketieteet
  • Puheenjohtaja: Professori Risto Kerkelä, Oulun yliopisto
  • Panelisteja: 9
  • Julkaisukanavia heinäkuussa 2021: 1133 (0=110, 1=911, 2=89, 3=21)

Julkaisufoorumi on suomalaisen tiedeyhteisön toteuttama, tutkimuksen laadunarviointia tukeva julkaisukanavien tasoluokitus. Julkaisufoorumin arviointityöstä vastaavat 23 tieteenaloittaista asiantuntijapaneelia. Paneelien tärkein tehtävä on arvioida ja luokitella edustamiensa alojen tieteelliset julkaisukanavat.

Nykyiset paneelikokoonpanot vastaavat julkaisukanavien arvioinnista kaudella 2018-2021. Tasoluokkia 2 ja 3 koskeva päivitysarviointi toteutetaan seuraavan kerran vuonna 2022, mutta vuosien 2019-2021 aikana paneelit voivat tehdä näitä tasoluokkia koskevia yksittäisiä muutoksia. Tasoluokkia 0 ja 1 koskevia uusia ehdotuksia ja muutosehdotuksia käsitellään jatkuvasti.

Katso tästä kaikkien Julkaisufoorumin paneelien tutkimusalat ja kokoonpanot.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös