Kuukauden JUFO-paneeli: Kliiniset lääketieteet II ja hammaslääketiede

26.11.2020
Kuva paneelin jäsenistä.

Kuukauden JUFO-paneeli -sarjassa esitellään Julkaisufoorumin asiantuntijapaneeleita.

”Uusia julkaisukanavia perustetaan jatkuvasti ja niiden luotettavuuden arviointi on toisinaan hankalaa”, arvioi paneelin puheenjohtaja Jouko Miettunen tieteellisen julkaisutoiminnan haasteista. Paneelin varapuheenjohtaja Virve Koljonen on samaa mieltä: ”Haasteellisinta on erottaa saalistajalehdet luotettavista julkaisukanavista.”

Koljonen muistuttaa, että uusien lehtien joukossa on myös erittäin hyviä lehtiä: ”Myös kapealle sektorille keskittyviä lehtiä on tullut lisää. Omalle tutkimukselleen on mahdollista löytää sopiva lehti, jonka toimituskunnasta ja vertaisarvioitsijoista löytyy juuri tämän alan asiantuntijoita.  Voi siis luottaa siihen, että oma tutkimus saa laadukkaan arvioinnin, josta on hyötyä myös kirjoittajalle.”

Miettunen toimii kliinisen epidemiologian professorina Oulun yliopistossa ja on ensimmäistä kautta mukana paneelin toiminnassa. Hän kertoo olleensa kiinnostunut vaikuttavuuskertoimien käytöstä tutkimuksen arvioinnissa jo ennen Julkaisufoorumin paneelitoimintaan liittymistään: ”Tehtävä kiinnosti, sillä olen jo ennen Julkaisufoorumin perustamista tehnyt tutkimusta, jossa verrataan impaktilukuja ja tutkimusalakohtaisia muunnettuja impaktilukuja.”

Koljonen työskentelee puolestaan plastiikkakirurgian parissa Helsingin yliopistollisessa sairaalassa. Kuluva paneelikausi on myös hänen ensimmäisensä. Sekä Koljoselle että Miettuselle mielenkiintoisinta paneelityöskentelyssä on oman tieteenalan ulkopuolisiin lehtiin ja julkaisutoimintaan tutustuminen.

Miettunen toivottaisi tervetulleeksi myös uusia julkaisutapoja perinteisen julkaisutoiminnan rinnalle: ”Esimerkiksi videoita voitaisiin hyödyntää julkaisumuotona entistä enemmän,” hän pohtii. Koljonen on taas pistänyt merkille oman tieteenalansa erityispiirteet: ”Kirurgian alalla on viime vuosina tullut paljon tapausraportteihin (case reports) keskittyviä lehtiä ja se näyttää olevan alan erikoisuus.”

Molemmat haluavat vielä lopuksi kannustaa tiedeyhteisöä mukaan Julkaisufoorumin toimintaan: ”Työskentely saattaa kuulostaa auki kirjoitettuna tylsältä, mutta oikeasti tämä on hauskaa ja tässä oppii paljon omasta ja muiden tieteenalasta!” Koljonen vinkkaa.

Paneeli 13: Kliiniset lääketieteet II ja hammaslääketiede

  • Tutkimusalat: Kliiniset hammaslääketieteet ja hammaslääketieteet
  • Puheenjohtaja: Professori Jouko Miettunen, Oulun yliopisto
  • Panelisteja: 10
  • Julkaisukanavia marraskuussa 2020: 0=147, 1=1161, 2=99, 3=27

Julkaisufoorumi on suomalaisen tiedeyhteisön toteuttama, tutkimuksen laadunarviointia tukeva julkaisukanavien tasoluokitus. Julkaisufoorumin arviointityöstä vastaavat 23 tieteenaloittaista asiantuntijapaneelia. Paneelien tärkein tehtävä on arvioida ja luokitella edustamiensa alojen tieteelliset julkaisukanavat.

Nykyiset paneelikokoonpanot vastaavat julkaisukanavien arvioinnista kaudella 2018-2021. Tasoluokkia 2 ja 3 koskeva päivitysarviointi toteutetaan seuraavan kerran vuonna 2022, mutta vuosien 2019-2021 aikana paneelit voivat tehdä näitä tasoluokkia koskevia yksittäisiä muutoksia. Tasoluokkia 0 ja 1 koskevia uusia ehdotuksia ja muutosehdotuksia käsitellään jatkuvasti.

Katso tästä kaikkien Julkaisufoorumin paneelien tutkimusalat ja kokoonpanot.

Kuva: Osa paneelin jäsenistä. Vasemmalta oikealle: Seppo Alahuhta, Xiang-Guo Li, Jouko Miettunen, Jussi Jero (paneelissa mukana 5/2020 saakka), Tuula Salo ja Virve Koljonen.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös