Kuukauden JUFO-paneeli: Historia, arkeologia & kulttuurien tutkimus

15.10.2019
Kuva paneelin jäsenistä.

Kuukauden JUFO-paneeli -sarjassa esitellään Julkaisufoorumin asiantuntijapaneeleita.

”Ilman kentältä tulevaa tietoa Julkaisufoorumin paneelit eivät kykenisi tekemään työtään”, Turun yliopiston historian professori ja Julkaisufoorumin panelisti Kirsi Salonen huomauttaa. ”On tärkeää, että tutkijayhteisö osallistuu työhömme aktiivisesti ehdottamalla uusia julkaisukanavia sekä korotuksia tai laskuja julkaisujen tasoluokkiin.” ”Julkaisufoorumin käytänteet ovat kehittyneet kokemuksen myötä parempaan suuntaan. Paneelit pyrkivät hyvin perusteltuihin päätöksiin tiedeyhteisön palautetta kuunnellen”, lisää historian, arkeologian ja kulttuurien tutkimuksen paneelin puheenjohtaja, Jyväskylän yliopiston professori Pasi Ihalainen.

Tiedeyhteisön palaute ja ehdotukset ovat elimellinen osa Julkaisufoorumin toimintaa. Historian, arkeologian ja kulttuurien tutkimuksen paneeli – kuten moni muukin paneeli – kattaa erittäin laajan kirjon tieteenaloja. ”On mahdotonta ottaa perustellusti ja asiantuntevasti kantaa kaikkiin julkaisuihin, koska julkaisuista avoimesti saatavilla oleva tieto on välillä hyvin niukkaa”, Salonen pohtii. Ihmistieteiden paneeleissa julkaisukanavien lukumäärät ovat suurempia kuin muilla aloilla. Julkaisukanavien määrän vuoksi paneelityöskentely viekin Salosen mukaan melkoisesti aikaa, mikäli sen haluaa hoitaa kunnolla. Ajankäytön lisäksi hankaluuksia saattavat aiheuttaa myös esimerkiksi harvinaisemmat kielet: ”Oman kielitaidon rajat tulevat ajoittain vastaan erilaisten foorumien julkaisukäytäntöjen tieteellisyyttä arvioitaessa,” Ihalainen tunnustaa.

Salonen nostaa tieteellisen julkaisutoiminnan haasteeksi pyrkimyksen täysin avoimeen julkaisemiseen: ”Koska julkaisemisen tulee kustantajien näkökulmasta olla tuottavaa, on ristiriita avoimuuden ja maksuttomuuden välillä ongelmallista.” Ihalainen nostaa ongelmakohdista esiin Julkaisufoorumi-luokituksen väärinkäytön yksittäisen tutkijan arvioinnissa. Julkaisufoorumin ohjausryhmä on pyrkinyt vastaamaan tähän ongelmaan laatimalla 
Julkaisufoorumin käyttöä koskevan ohjeistuksen, jossa kuvataan mihin käyttöön luokitus soveltuu ja mihin ei.

”Kansainvälistä julkaisukenttää useamman maan osalta tuntevana halusin vaikuttaa siihen, millaiseksi Julkaisufoorumi aloillamme muodostuu”, kertaa Ihalainen päätymistään Julkaisufoorumin panelistiksi. Ihalaista esittivät panelistiksi Jyväskylän yliopiston Humanistinen tiedekunta, Suomen Historiallinen Seura ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Myös Salosta ehdottivat panelistiksi sekä oma yliopisto että tieteelliset seurat.

”Paneelityöskentelyssä mielenkiintoisinta on saada eri taustoista tulevat jäsenet löytämään yhteisymmärrys jonkin foorumin luokituksesta. Laajojen listojen läpikäynti ei sinänsä ole hauskaa, mutta omalla tavallaan kyllä mielenkiintoista ja joka tapauksessa opettavaista”, sanoo Ihalainen. Salonen nimeää paneelityöskentelyn kiinnostaviksi puoliksi eri tieteenaloihin ja niiden julkaisukäytäntöihin tutustumisen ja itselle relevantit lehdet, joista ei ole aiemmin kuullut. ”Lisäksi paneelissamme on ollut oikein mukava olla mukana, koska keskustelut on käyty rakentavasti ja perustellusti,” Salonen kiittää.


Paneeli 23: Historia, arkeologia ja kulttuurien tutkimus

  • Tutkimusalat: Historia ja arkeologia, kulttuurihistoria, antropologia, kansatiede, folkloristiikka, egyptologia, assyriologia, kulttuuriperinnön tutkimus, nykykulttuurien tutkimus, muut humanistiset tieteet
  • Puheenjohtaja: Professori Pasi Ihalainen, Jyväskylän yliopisto
  • Panelisteja: 12
  • Julkaisukanavia lokakuussa 2019: 2071 (0=179, 1=1611, 2=225, 3=56)

Julkaisufoorumi on suomalaisen tiedeyhteisön toteuttama, tutkimuksen laadunarviointia tukeva julkaisukanavien tasoluokitus. Julkaisufoorumin arviointityöstä vastaavat 23 tieteenaloittaista asiantuntijapaneelia. Paneelien tärkein tehtävä on arvioida ja luokitella edustamiensa alojen tieteelliset julkaisukanavat. Nykyiset paneelikokoonpanot vastaavat julkaisukanavien arvioinnista kaudella 2018-2021. Tasoluokkia 2 ja 3 koskeva päivitysarviointi toteutetaan seuraavan kerran vuonna 2022, mutta vuosien 2019-2021 aikana paneelit voivat tehdä näitä tasoluokkia koskevia yksittäisiä muutoksia. Tasoluokkia 0 ja 1 koskevia uusia ehdotuksia ja muutosehdotuksia käsitellään jatkuvasti.  

Katso tästä kaikkien Julkaisufoorumin paneelien tutkimusalat ja kokoonpanot.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös