Julkaisufoorumiin on nimitetty uudet panelistit

20.10.2021
Julkaisufoorumin logo ja teksti "Jufo-paneelit 2022-2025".

Julkaisufoorumin ohjausryhmä nimitti 18.10.2021 uudet paneelit kaudelle 2022-2025. Paneeleihin valittiin yhteensä 296 henkilöä.

Julkaisufoorumiin on valittu uudet paneelit kaudelle 2022–2025. Paneelien jäseniksi valittiin yhteensä 296 henkilöä, joista 44 % on naisia, 1 % muunsukupuolisia ja 55 % miehiä. Nuoria tutkijoita eli vuonna 2014 tai myöhemmin valmistuneita on 12 %. Edelliseltä toimikaudelta jatkavia panelisteja on 42 %. Paneeleihin valittiin asiantuntijoita kaikista Suomen yliopistoista ja osasta valtion tutkimuslaitoksia (kuva 1). Katso uusien paneelien kokoonpanot oheisesta liitteestä.

Ehdolle ilmoittautui määräaikaan mennessä yhteensä 388 henkilöä. 65 tieteellistä seuraa ja 18 tutkimusorganisaatiota teki ehdotuksia paneelien jäseniksi. Valinnassa pyrittiin eri tutkimusalojen, tutkijanuravaiheiden, organisaatioiden ja sukupuolten mahdollisimman tasapuoliseen edustukseen. Lisäksi valinnoissa huomioitiin seurojen ja organisaatioiden antamat suositukset sekä ehdokkaiden kokemus tutkimustyöstä, tieteellisestä julkaisutoiminnasta ja tutkimuksen arvioinnista.

Pylväskuvaaja, jossa eri yliopistojen osuus Suomen julkaisutoiminnasta ja Julkaisufoorumin panelisteista.
Kuva 1. Yliopistojen osuus julkaisutoiminnasta ja Julkaisufoorumin panelisteista.

Paneelien työskentely

Uusien paneelikokoonpanojen työ alkaa alkuvuodesta 2022 järjestäytymiskokouksella. Tässä vaiheessa paneelikokoonpanoja voidaan vielä tarpeen mukaan täydentää. Paneelien jäsenet ovat asiantuntijatehtävässään tieteen- ja tutkimusalansa kansallisen tiedeyhteisön edustajia, joiden tehtävään kuuluu myös taustayhteisöjen konsultointi.

Paneelien tehtävänä on käsitellä ehdolla tasolle 1 olevia uusia julkaisukanavia. Uusia julkaisukanavia otetaan arviointiin jatkuvasti, minkä lisäksi käsitellään myös tiedeyhteisöltä JUFO-portaalin kautta saadut tasoluokkia 0 ja 1 koskevat muutosehdotukset.

Lisäksi vuoden 2022 aikana paneelit päättävät mahdollisista muutoksista tasoluokkiin 2 ja 3. Paneelit laativat keväällä 2022 alustavan ehdotuksen muutoksista, minkä tueksi tiedeyhteisöltä toivotaan ehdotuksia. Paneelit huomioivat alustavan luokitusehdotuksen valmistelussa tasoluokkia 2 ja 3 koskevat muutosehdotukset, jotka on tehty JUFO-portaalissa 31.3.2022 mennessä. Paneelit viimeistelevät tasojen 2 ja 3 luokituksen syksyllä 2022.

Lisätietoja: julkaisufoorumi@tsv.fi

Kuva: Julkaisufoorumi.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös