Kuukauden JUFO-paneeli: Kemia

11.5.2021
Kuva paneelin jäsenistä.

Kuukauden JUFO-paneeli -sarjassa esitellään Julkaisufoorumin asiantuntijapaneeleita.

”Hyville julkaisuille on nykyisin runsaasti potentiaalisia kustantajia, erityisesti uusia moni- ja poikkitieteellisiä julkaisukanavia”, arvioi paneelin puheenjohtaja, professori Heikki Tenhu. ”Julkaiseminen uusissa lehdissä saattaa myös laajentaa lukijakuntaa,” hän jatkaa.

”Avoimen julkaisemisen ja datan avoimen saatavuuden lisääntyminen mahdollistavat julkisesti rahoitettujen tieteellisten tulosten laajemman hyödyntämisen. Parhaillaan tämä nopeuttaa uusien tieteellisten tulosten syntyä”, pohtii paneelin jäsen, professori Tanja Kallio. ”Julkiset rahoittajat ja FinELib ovat tehneet hyvää työtä julkaisemisen avoimuuden edistämiseksi”, hän kiittelee.

Tenhu on polymeerikemian professori Helsingin yliopistosta ja kolmatta kauttaan mukana paneelin toiminnassa. Kallio on puolestaan ensimmäisen kauden panelisti. Hänen tutkimusalojaan Aalto-yliopistossa ovat sähkökemia ja fysikaalinen kemia.

Haastavinta paneelityössä on heidän mukaansa julkaisujen suuri ja koko ajan kasvava määrä: ”Julkaisutoiminta on kasvanut suorastaan räjähdysmäisesti, mikä on osin tapahtunut laadun kustannuksella. Hyvien julkaisujen ja olennaisen tiedon etsimiseen saattaa kulua valtavasti aikaa. Osin tämä liittyy kovaan kilpailuun rahoituksesta”, Kallio puntaroi. Tenhu täydentää, että etenkin uudet open access -julkaisut vaativat paljon tutustumista ja miettimistä: ”Esimerkiksi MDPI on kasvanut järkyttävällä vauhdilla. Samalla vanhat arvostetut kustantajat joutuvat kehittämään uusia tapoja ja kanavia avoimeen julkaisemiseen”.

Tenhu ja Kallio toivottavat kaikki julkaisukanavien lisäys- ja muutosehdotukset tervetulleiksi: ”Julkaisujen luokitteleminen on ajoittain haasteellista ja hyvin perustellut ehdotukset ovat tämän vuoksi tervetulleita. Toisaalta toivon myös ymmärrystä panelisteja kohtaan, sillä tasojen 2 ja 3 kiintiöiden vuoksi luokittelussa on tehtävä myös kompromisseja”, Kallio muistuttaa.

Paneeli 4: Kemia

  • Tutkimusalat: Analyyttinen kemia, epäorgaaninen kemia, fysikaalinen kemia, materiaalikemia, orgaaninen kemia sekä muut kemian alat
  • Puheenjohtaja: Professori Heikki Tenhu, Helsingin yliopisto
  • Panelisteja: 9
  • Julkaisukanavia toukokuussa 2021: 505 (0=30, 1=434, 2=28, 3=7)

Julkaisufoorumi on suomalaisen tiedeyhteisön toteuttama, tutkimuksen laadunarviointia tukeva julkaisukanavien tasoluokitus. Julkaisufoorumin arviointityöstä vastaavat 23 tieteenaloittaista asiantuntijapaneelia. Paneelien tärkein tehtävä on arvioida ja luokitella edustamiensa alojen tieteelliset julkaisukanavat.

Nykyiset paneelikokoonpanot vastaavat julkaisukanavien arvioinnista kaudella 2018-2021. Tasoluokkia 2 ja 3 koskeva päivitysarviointi toteutetaan seuraavan kerran vuonna 2022, mutta vuosien 2019-2021 aikana paneelit voivat tehdä näitä tasoluokkia koskevia yksittäisiä muutoksia. Tasoluokkia 0 ja 1 koskevia uusia ehdotuksia ja muutosehdotuksia käsitellään jatkuvasti.

Katso tästä kaikkien Julkaisufoorumin paneelien tutkimusalat ja kokoonpanot.

Kuva: Julkaisufoorumi. Kuvassa osa paneelin jäsenistä. Vasemmalta oikealle: Timo Laaksonen, Kari Rissanen, Johan Bobacka, Juha Rouvinen, Heikki Tenhu, Raija Oilunkaniemi ja Jan Deska.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös