Dokument

Senast uppdaterad 16.11.2020

Instruktioner för Publikationsforum-klassificeringen 2019

Författare: Publikationsforum, Helsingfors, 2019
Publikationsserie: Publikationsserie för ansvarsfull forskning 9:2020
ISSN: 2670-062X
ISBN: 978-952-5995-30-5
Copyright: CC-BY
DOI: https://doi.org/10.23847/isbn.9789525995305

Slutrapporten för Publikationsforum-projektet (2010-2012)

Författare: Otto Auranen & Janne Pölönen, 2012
Publikationsserie: Nätpublikationer, De vetenskapliga samfundens delegation
ISSN: 2242-8011
ISBN: 978-952-5995-05-3