Svara på enkäten om användningen av JUFO-portalen senast 27.11.2020

9.11.2020
Ett foto av pennor i en burk.

Enkätresultaten ger värdefull information till stöd för portalens fortsatta utveckling.

JUFO-portalen är en tjänst ämnad för Publikationsforumets panelmedlemmar, forskare och andra som jobbar med vetenskap, i vilken kan sökas information om vetenskapliga serier, konferenser och förläggare samt föreslå nivåer för publiceringskanaler. Också tillägg av nya publiceringskanaler och begäran om korrigering av beskrivningsuppgifter kan skötas via portalen.

Syftet med denna enkät är att kartlägga vilka uppgifter och funktioner i JUFO-portalen enskilda användare nyttjar, och vad som skulle kunna utvecklas.

Att besvara enkäten tar ca 5-10 minuter. Enkäten är öppen ända till 27.11.2020. Svara på enkäten här.

Foto: Jessica Lewis, Pexels

Du kan också vara intresserad av