Näin käytät Julkaisufoorumi-luokitusta vastuullisesti

29.5.2019
Kuvituskuva, jossa opastenuoli.

Julkaisufoorumin ohjausryhmä on päivittänyt Julkaisufoorumi-luokituksen käyttöohjeen. Uusi ohjeistus sisältää suosituksia JUFO-luokituksen vastuullisesta käytöstä tutkimuksen arvioinnin apuvälineenä.

JUFO-luokitus on alun perin tarkoitettu yliopistojen tuottamien suurten julkaisumäärien keskimääräisen laadun arviointiin. Luokitusta ei ole tarkoitettu yliopistojen tai muiden tutkimusorganisaatioiden yksiköiden tuottamien pienempien julkaisumäärien tai yksittäisten julkaisujen, eikä yksittäisten tutkijoiden arviointiin tai vertailuun. Ohjausryhmä katsoo tarpeelliseksi ohjeistaa JUFO-luokituksen käyttöä, koska sitä on viime vuosina alettu käyttää myös yksikkö- ja/tai tutkijatason arviointiin ja vertailuun.

Ohje sisältää suosituksia JUFO-luokituksen käytöstä yksikkö- ja tutkijatasolla sekä tietoa siitä, millaisia rajoitteita luokituksen käyttöön tutkimuksen arvioinnin apuvälineenä liittyy. Lisäksi kuvataan JUFO-luokitusta ja sen taustaoletuksia sekä luokituksen roolia yliopistojen rahoitusmallissa.

Julkaisufoorumi-luokituksen käyttöohjeessa on hyödynnetty vastuullisen metriikan kansainvälisiä julkilausumia: DORA-julistusta, Leidenin tutkimusmetriikkamanifestia sekä Metric Tide -raporttia. Käyttöohje täydentää valmisteilla olevaa kansallista Tutkijan vastuullinen arviointi -suositusta sekä Vastuullisen tutkimusmetriikan -ohjeistusta. 

Lue käyttöohje (pdf) täältä.

Kuva: Jens Johnsson, Pexels.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös