JUFO-portaalin käyttöohje

Viimeksi päivitetty 5.4.2024

JUFO-portaali on tutkijoille ja muille tieteen parissa työskenteleville tarkoitettu palvelu, jossa voi hakea tieteellisten lehtien/sarjojen, konferenssien ja kirjakustantajien tietoja. Palvelusta löytyvät myös Suomessa toimivien tutkijoiden käyttämät ammatilliset ja yleistajuiset lehdet. JUFO-portaalissa voi myös ehdottaa uusien julkaisukanavien lisäämistä tai muutosta jo luokiteltujen julkaisukanavien tasoluokkaan tai kuvailutietoihin.

JUFO-portaalissa on mahdollista tehdä hakuja ilman sisäänkirjautumista, mutta lisäys- ja muutosehdotusten tekeminen vaatii kirjautumisen. Portaalin oikeassa ylälaidassa on painike sisäänkirjautumista varten.

Käyttöohjeen sisältö:

1. Kirjautuminen JUFO-portaaliin
2. Julkaisukanavien haku
3. Julkaisukanavien tiedot
4. Ehdotusten tekeminen portaalissa

1. Kirjautuminen JUFO-portaaliin

JUFO-portaaliin kirjautuminen tapahtuu Eduunin välityksellä. Ensimmäisellä kerralla kirjautuminen vaatii Eduuni-ID:n luomisen, ellei käyttäjällä ole sitä ennestään.

 1. Klikkaa "Kirjaudu sisään" portaalin hakusivun oikeasta yläkulmasta. Tämä uudelleenohjaa käyttäjän Eduunin sisäänkirjautumissivulle.
 2. Jos olet uusi Eduuni-käyttäjä, rekisteröi Eduuni-ID klikkaamalla "Rekisteröidy tästä" (Katso ohjeet: Eduuni-ID -tunnuksen rekisteröinti). Jos olet käyttänyt Eduunia aiemmin, valitse organisaatiosi alla olevalta listalta. Listalla ovat vain Haka-organisaatiot, joten jos työskentelet muussa kuin Haka-organisaatiossa, valitse jokin muista kirjautumisvaihtoehdoista, esimerkiksi ORCID.
 3. Seuraa valitsemasi palvelun ohjeita kirjautumiseen. Listalta löytyvien Haka-organisaatioiden osalta kirjautuminen tapahtuu Haka-tunnuksilla.

2. Julkaisukanavien haku

2.1. Vapaa tekstihaku

Voit hakea julkaisukanavaa nimellä ja sen eri versioilla sekä julkaisukanavan yksilöivällä tunnisteella eli JufoID:llä. Sarjoja voit hakea myös ISSN-tunnuksen, kirjakustantajia ISBN-tunnuksen ja konferensseja lyhenteen perusteella.

Vapaa tekstihaku tukee fraasihakua ja sanankatkaisua. Fraasihaussa halutut hakusanat kirjoitetaan halutussa järjestyksessä lainausmerkkien sisälle. Hakutuloksissa näkyvät vain ne osumat, joissa kyseiset sanat esiintyvät täsmälleen samoin ja samassa järjestyksessä, kuin ne on lainausmerkkien sisään kirjoitettu. Sanankatkaisu tehdään puolestaan asteriksilla, eli tähtimerkillä: * Tällöin hakutuloksissa näkyvät katkaistun sanan kaikki eri muodot, joissa alkuosa ennen asteriksia säilyy samana, mutta sanan loppuosa asteriksista eteenpäin vaihtelee.

2.2. Haun rajaaminen

Voit tarkentaa hakua esimerkiksi tasoluokan, avoimen saatavuuden, kohdeyleisön, tieteenalan tai paneelin perusteella.

Tasoluokat

Julkaisufoorumin tasoluokat ovat:

 • 3 = korkein taso
 • 2 = johtava taso
 • 1 = perustaso
 • Arvioidut julkaisukanavat, jotka eivät joltakin osin täytä tason 1 kriteereitä, merkitään tunnisteella 0.

Julkaisukanavat, jotka löytyvät haun kautta, mutta joilla ei ole mitään tasoluokkamerkintää, ovat joko parhaillaan arvioitavana ensimmäistä kertaa tai ne ovat luokituksen ulkopuolelle kuuluvia vertaisarvioimattomia ammatillisia ja yleistajuisia julkaisukanavia. Asian voi tarkistaa julkaisukanavan tarkemmista tiedoista nimeä klikkaamalla.

Avoin saatavuus

Avoin saatavuus -valikon avulla hakua voi rajata avoimen julkaisemisen mahdollisuuksien mukaan.

 • Open access: Hakee välittömän avoimen julkaisemisen sallivat julkaisukanavat. Avoin julkaiseminen voi olla maksutonta, tai siitä voidaan periä niin kutsuttu APC-maksu. Tietolähteinä ovat Directory of Open Access Journals eli DOAJ (englanniksi), Bielefeld University Gold OA -lista, sihteeristön omat manuaaliset tarkistukset sekä kustantajien lehtilistat.
 • Rinnakkaistallennus (välitön): Hakee julkaisukanavat, jotka sallivat käsikirjoituksen hyväksytyn tai julkaistun version välittömän rinnakkaistallennuksen. Tietolähteenä käytetään Sherpa Romeo -tietokantaa (englanniksi).
 • FinElib: Hakee julkaisukanavat, jotka kuluvat FinELib-konsortion solmimien avoimen julkaisemisen etujen piiriin. Sopimuksen piiriin kuuluvissa kanavissa voi julkaista avoimesti ilman lisämaksua tai alennetulla kirjoittajamaksulla. Etuuden yksityiskohdat tulee tarkistaa FinELib:n omilta sivuilta.
 • Kaikki avoimet kanavat: Hakee kaikki ne julkaisukanavat, jotka ovat joko välittömästi avoimia, sallivat välittömän rinnakkaistallennuksen tai kuuluvat FinELib-etuuden piiriin.

Kohdeyleisö

Hakua voi rajata myös kohdeyleisön mukaan.

 • Tieteelliset: Hakee kaikki tietokantaan tallennetut tieteelliset julkaisukanavat (lehdet/sarjat, konferenssit ja kirjakustantajat).
 • Ammatilliset: Hakee tietokantaan tallennetut ammatilliset lehdet.
 • Yleistajuiset: Hakee tietokantaan tallennetut yleistajuiset lehdet.

Tieteenala

Hakua voi rajata OKM-, ERIH Plus -, Web of Science -, Scopus- tai Norjan NPI-luokituksen mukaan. Osalle julkaisukanavista on merkitty useita tieteenaloja eri luokituksista. 

Voit myös valita, teetkö haun AND- vai OR-operaattorilla: AND-operaattorilla hakutulos rajautuu julkaisukanaviin, joille on merkitty kaikki valittuna olevat tieteenalat. OR-operaattorilla julkaisukanavalla esiintyy jokin valituista tieteenaloista. 

OKM-tieteenalaluokalla tarkoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruissa käytettävää Tilastokeskuksen Tieteenala 2010 -luokitusta (perustuu OECD:n FOS-luokitukseen). Julkaisufoorumin henkilökunta määrittää OKM-luokan sarjajulkaisuille ja konferensseille siinä vaiheessa, kun ne lisätään uusina julkaisukanavina tietokantaan. WoS-, Scopus-, ERIH Plus- ja Norjan NPI-luokitukset löytyvät niille lehdille, jotka on indeksoitu kyseisissä tietokannoissa.

Paneeli

Mahdollistaa haun rajaamisen julkaisukanavan arvioinnista vastaavan paneelin perusteella. Vastuu yksittäisen lehden/sarjan tai konferenssin arvioinnista on annettu tieteenalan perusteella yhdelle tieteenalakohtaisista paneeleista (paneelit 1-23). Paneeli 24 on kaikkien paneelien yhteinen ja siihen kuuluvien julkaisukanavien arviointiin voivat osallistua kaikkien paneelien jäsenet. Paneeliin 24 on sijoitettu kaikki kirjakustantajat sekä pieni joukko kaikkein monitieteisimpiä lehtiä, kuten Nature ja Science.

Muut

Myös inaktiiviset -valintaruudun avulla saat näkyviin toimintansa lopettaneet tai nimeä vaihtaneet eli inaktiiviset julkaisukanavat.

Uusi taso ehdotukset -toiminnolla saat näkyviin ne kanavat, joiden tasoon paneelit ovat ehdottaneet tasoluokan muutosta seuraavan vuoden alusta alkaen.

Lisää hakuehtoja

Lisää hakuehtoja -kohdassa voit tarkentaa hakua julkaisukanavan tyypin, julkaisukielen, julkaisumaan, indeksointitietojen tai julkaisijan perusteella. Käyttääksesi tämän osion hakuehtoja, rajaa hakua ensin, esimerkiksi kohdeyleisön perusteella.

Indeksointien osalta saatavilla on tieto indeksoinnista seuraavissa tietokannoissa:

 • Scopus: Scopus (englanniksi) on kansainvälinen viittaustietokanta, jota ylläpitää Elsevier.
 • Sherpa Romeo: Sherpa Romeo (englanniksi) on verkkopalvelu, jossa on mahdollista tarkastella sinne rekisteröityjen lehtien ja kustantajien avoimen saatavuuden politiikkaa. Palvelua ylläpitää voittoa tavoittelematon organisaatio Jisc (Joint Information Systems Committee).
 • WOS: Web of Science eli WOS (englanniksi) on kansainvälinen viittaustietokanta, jota ylläpitää Clarivate.
 • Bielefeld: Saksalaisen Bielefeldin yliopiston tuottama lista välittömästi avoimista julkaisukanavista (Gold OA).
 • DOAJ: Directory of Open Access Journals eli DOAJ (englanniksi) on hakemisto, joka indeksoi vertaisarvioituja open access -lehtiä. DOAJ:ssa indeksoitujen lehtien kaikki sisältö on välittömästi avoimesti saatavilla.
 • ERIH Plus: ERIH Plus tietokanta (englanniksi) sisältää tieteellisiä lehtiä ihmis- ja yhteiskuntatieteiden aloilta. 
 • Journal.fi: Journal.fi on tiedelehtien toimittamiseen ja julkaisemiseen tarkoitettu palvelu, jota ylläpitää Tieteellisten seurain valtuuskunta.

2.3. Tulosten lataaminen CSV-tiedostona

Voit ladata hakutuloksesi itsellesi CSV-tiedostona. Ennen latausta on mahdollista valita, mitä tietoja julkaisukanavista haluaa sisällyttää lataukseen. 

Tiedosto sisältää oletuksena seuraavat tiedot julkaisukanavista: Julkaisukanavan JufoID, Nimi, Lyhenne, Tasoluokka, ISSNL-tunnus, ISSN1-tunnus (painettu), ISSN2-tunnus (online), ISBN-juuret.

Seuraavien tietojen osalta voi valita, haluaako sisällyttää ne ladattavaan tiedostoon, vai ei.

 • Lisätiedot: Ala- tai rinnakkaisnimike (Other_title), Tarkentavat tiedot (Title_details), Jatkettavan kanavan JufoID (Continues), Jatkavan kanavan JufoID (Continued_by), Verkkosivu, Julkaisumaa, Maakoodi, Julkaisija, Julkaisukieli, 3-kirjaminen kielikoodi, 2-kirjaiminen kielikoodi, Aloitusvuosi, Päättymisvuosi, Tieteellinen kanava (isScientific), Ammatillinen kanava (isProfessional), Yleistajuinen kanava (isGeneral), Julkaisukanavan tyyppi suomeksi (Type_fi), ruotsiksi (Type_sv) ja englanniksi (Type_en) ja Arviointihistoria.
 • Tieteenalat: Tieteenalaluokitus Scopuksen, Web of Sciencen, Norjan tasoluokituksen, ERIH Plus:n ja OKM:n luokituksen (suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi) mukaan.
 • Avoimuuteen liittyvät kentät: Julkaisukanava on välittömästi avoin (isOA), sallii välittömän rinnakkaistallennuksen (isSA) tai kuuluu FinELib-etuuden piiriin (isFinELib).
 • Indeksointi: Julkaisukanavan esiintyminen eri tietokannoissa.
 • Indikaattorit: Norjan tasoluokitus ja Julkaisuvolyymi.

3. Julkaisukanavien tiedot

3.1. Perustiedot

Julkaisukanavan tarkennetut tiedot saa näkyviin kanavan nimeä klikkaamalla. Perustiedoista löytyvät julkaisukanavan bibliografiset tiedot: tasoluokka, julkaisukanavan tyyppi, tunnisteet (ISSN tai ISBN), julkaisija, julkaisumaa ja -kieli sekä aloitusvuosi.

3.2. Avoin saatavuus

Avoin saatavuus -osiosta löytyy tietoja kanavan avoimen julkaisemisen mahdollisuuksista. Tiedot haetaan säännöllisesti lähdetietokannoista, mutta ajantasainen tilanne kannattaa tarkistaa suoraan kustakin palvelusta.

 • Open Access: Tietolähteinä ovat Directory of Open Access Journals eli DOAJ, Bielefeld University Gold OA -lista, sihteeristön omat manuaaliset tarkistukset sekä kustantajien lehtilistat.
 • Rinnakkaistallennus: Tietolähteenä on Sherpa Romeo. Tiedoista näkyy, salliiko lehti käsikirjoituksen julkaistun tai hyväksytyn version välittömän rinnakkaistallennuksen.
 • Lisenssi: Tietolähteinä ovat Sherpa Romeo, DOAJ, sihteeristön omat manuaaliset tarkistukset ja kustantajien lehtilistat.
 • FinELib: Tietolähteenä on FinELib. Tieto on tarkistettu FinELib:n ”Käytä OA-etuja" -sivulla olevista kustantajakohtaisista lehtilistoista. FinELib-etuuden piiriin kuuluu myös lehtiä, joita ei ole luokiteltu Julkaisufoorumissa, joten ne eivät myöskään näy JUFO-portaalissa.
 • APC-maksu: Kertoo, periikö lehti erillisen maksun avoimesta julkaisemisesta. Tietolähteinä ovat DOAJ ja Sherpa Romeo.

3.3. Linkit

 • Julkaisukanavan verkkosivu: Linkki näkyy, mikäli tieto on tallennettu julkaisukanavan yhteyteen.
 • Sherpa Romeo: Linkki vie julkaisukanavan tietoihin Sherpa Romeo -tietokannassa.
 • Plan S Journal checker tool: Linkki vie sivulle, jolla voi tarkistaa tutkimusrahoittajien avoin saatavuus -ehtojen täyttymisen julkaisukanavan osalta.
 • Tiedejatutkimus.fi: Linkki vie julkaisukanavaan kytkettyjen julkaisujen tietoihin tiedejatutkimus.fi -portaalissa.

3.4. Tieteenalaluokat

Sihteeristön kanavalle merkitsemä OKM-luokituksen mukainen tieteenala. WoS-, Scopus-, ERIH Plus- ja Norjan NPI-tieteenalaluokitukset löytyvät niille lehdille, jotka on indeksoitu kyseisissä tietokannoissa.

3.5. Arviointi

Osiosta löytyy tieto siitä, minkä paneelin vastuulla julkaisukanavan arviointi on, onko kanava parhaillaan arvioitavana, sekä kanavan arviointihistoria.

3.6. Indeksointi

Sherpa Romeo on verkkopalvelu, jossa on mahdollista tarkastella sinne rekisteröityjen lehtien ja kustantajien avoimen saatavuuden politiikkaa. Palvelua ylläpitää voittoa tavoittelematon organisaatio Jisc (Joint Information Systems Committee).

Mitä indeksointi kertoo? Indeksointi kertoo ainoastaan sen, että kustantaja on tallentanut tiedot lehden tai sarjan rinnakkaistallennuspolitiikasta Sherpa Romeo -palveluun. JUFO-portaalin hakusivun julkaisukanavalistauksen Rinn. tall. sarakkeesta löytyy merkintä niiden kanavien kohdalta, jotka palvelun mukaan sallivat käsikirjoituksen hyväksytyn tai julkaistun version välittömän rinnakkaistallennuksen. Lisätietoja Sherpa Romeon hyväksymiskriteereistä (englanniksi).

Directory of Open Access Journals eli DOAJ on kansainvälisessä yhteistyössä kehitetty hakemisto, joka indeksoi vertaisarvioituja open access -lehtiä. Palvelua ylläpitää voittoa tavoittelematon organisaatio Infrastructure Services for Open Access C.I.C. 

Mitä indeksointi kertoo? DOAJissa indeksoitujen lehtien kaikki sisältö on välittömästi avoimesti saatavilla. Lehdillä tulee olla ISSN-tunnus, päätoimittaja ja/tai toimitusneuvosto, arviointiprosessi sekä oma verkkosivu kattavin taustatiedoin (mm. kirjoittajaohjeet, kirjoittajamaksut, avointa saatavuutta ja tekijänoikeuksia koskevat tiedot). Lisätietoja DOAJ:n hyväksymiskriteereistä (englanniksi).

Bielefeld University Gold OA -lista on saksalaisen Bielefeldin yliopiston tuottama lista välittömästi avoimista julkaisukanavista (Gold OA).

Mitä indeksointi kertoo? Indeksointi kertoo, mitkä julkaisukanavat ovat mukana Bielefeld-palvelussa.

Journal.fi on tiedelehtien toimittamiseen ja julkaisemiseen tarkoitettu palvelu, jota ylläpitää Tieteellisten seurain valtuuskunta.

Mitä indeksointi kertoo? Indeksointi kertoo, mitkä kotimaiset tieteelliset lehdet ovat mukana Journal.fi-palvelussa. Lehtien joukossa on välittömästi avoimia ja embargollisia lehtiä.

Web of Science on Clarivaten omistama palvelu, joka sisältää viite- ja viittaustietoja. Tunnetuimmat tuotteet ovat Science Citation Index Expanded, Arts & Humanities Citation Index ja Social Sciences Citation Index. Web of Science kattaa parhaiten luonnontieteet ja lääketieteet.

Mitä indeksointi kertoo? WoS Core Collectionin luetteloissa indeksoidut lehdet ovat vertaisarvioituja, kansainväliselle yleisölle suunnattuja, säännöllisesti ilmestyviä ja toimituskäytännöiltään eettisesti hyväksyttäviä. Lehdiltä vaaditaan vähintään kuvailutietojen tarjoamista englanniksi. Lisäksi valinnassa hyödynnetään viittausanalyysia. Lisätietoja WoS:n hyväksymiskriteereistä (englanniksi).

Scopus on Elsevierin viite- ja viittaustietokanta. Scopus kattaa eri tieteenaloja hieman laajemmin kuin WoS. Scopus-tietokannan dataan perustuvia tunnetuimpia indikaattoreita ovat CiteScore, SCImago Journal Rank sekä Source Normalized Impact Per Paper.

Mitä indeksointi kertoo? Lehdet ovat vertaisarvioituja, ja niiden vertaisarviointikäytänteet sekä julkaisueettiset ohjeet ovat julkisesti nähtävillä. Lehdillä on rekisteröity ISSN-tunnus ja vähintään artikkeleiden otsikot sekä tiivistelmät ovat saatavilla englanniksi. Lisätietoja Scopuksen hyväksymiskriteereistä (englanniksi).

ERIH PLUS on yhteiskuntatieteisiin ja humanistisiin tieteisiin keskittynyt tietokanta. Tietokannan ylläpidosta vastaa Norwegian Directorate for Higher Education and Skills.

Mitä indeksointi kertoo? ERIH PLUS -tietokantaan hyväksytyt lehdet ovat vertaisarvioituja, ja niillä on asiantuntijoista koostuva toimituskunta sekä rekisteröity ISSN-tunnus. Tutkimusartikkeleiden tiivistelmien tulee olla saatavilla englanniksi tai muulla tieteenalalle relevantilla kielellä. Kirjoittajakunnasta enintään kaksi kolmasosaa saa olla samasta organisaatiosta. Lisätietoja ERIH PLUS hyväksymiskriteereistä (englanniksi). 

3.7. Indikaattorit

Norjan tasoluokitus: Kertoo julkaisukanavan tasoluokituksen Norjan luokitusjärjestelmässä (englanniksi), jos kanava löytyy heidän luokituksestaan. Norjan luokituksessa on kaksi tasoa: 1 = perustaso sekä 2 = johtava taso. Luokituksen ylläpidosta vastaa Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) yhteistyössä Det nasjonale publiseringsutvalget (NPU) kanssa.

VOL: Julkaisukanavan julkaisuvolyymin kolmen vuoden keskiarvo. Paneelien tasoilla 1-3 olevien julkaisukanavien yhteenlaskettu julkaisuvolyymi määrittää tasoilla 2 ja 3 mahtuvien julkaisukanavien määrän (taso 2 = 15 % ja taso 3 = 10 % kokonaisjulkaisuvolyymista).

4. Ehdotusten tekeminen portaalissa

Tiedeyhteisön jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa Julkaisufoorumin toimintaan ehdottamalla aiemmin arvioimattoman julkaisukanavan lisäämistä luokitukseen tai jo arvioidun julkaisukanavan tasoluokan muuttamista. Lisäksi on mahdollista ehdottaa korjausta tai täydennystä julkaisukanavan bibliografisiin tietoihin (esim. nimi, ISSN-tunnus, verkkosivu). 

4.1. Uuden julkaisukanavan lisäysehdotus

Täyttämällä verkkolomakkeen voit ehdottaa uusia julkaisukanavia lisättäväksi Julkaisufoorumi-luokitukseen tasolle 1. “Ehdota uutta kanavaa” -painike löytyy JUFO-portaalin oikean yläkulman valikosta. Ehdotukseen tulee kirjata ehdotettavan julkaisukanavan nimi, tunnisteet (kanavan tyypistä riippuen), verkkosivun osoite, paneeli, sekä perustelut ehdotukselle. Paneelit arvioivat uusia julkaisukanavia noin neljä kertaa vuodessa. Arviointiprosessi kestää yleensä noin 2-5 kk.

4.2. Muutosehdotus julkaisukanavan tasoluokkaan

Hae julkaisukanava, jonka tasoluokkaan haluat ehdottaa muutosta. Klikkaa julkaisukanavan nimeä hakutuloslistauksessa. Avautuu julkaisukanavan oma sivu, jonka yläreunasta löytyy "Ehdota uutta tasoa" -painike. Painikkeesta avautuvalle lomakkeelle merkitään ehdotettu tasoluokka sekä perustelut ehdotuksen tueksi. Huomaathan, että tasoluokkia 2 ja 3 koskevat ehdotukset käsitellään pääsääntöisesti neljän vuoden välein tehtävän tasoluokkien 2 ja 3 uudelleenarvioinnin yhteydessä.

4.3. Kuvailutietojen korjausehdotus

Hae julkaisukanava, jonka kuvailutietoihin haluat ehdottaa korjausta. Klikkaa julkaisukanavan nimeä hakutuloslistauksessa. Avautuu julkaisukanavan oma sivu, jonka yläreunasta löytyy "Ilmoita virhe tiedoissa" -painike.