Sustainability-lehti lasketaan tasolle 0

30.9.2022
Kuvituskuva muistivihosta ja kynästä.

Julkaisufoorumin paneelien puheenjohtajat ovat päättäneet laskea Sustainability-lehden tasoluokasta 1 tasoluokkaan 0. Tasomuutos tulee voimaan vuoden 2023 alusta.

Julkaisufoorumin 23 tieteenaloittaisen arviointipaneelin puheenjohtajat päättivät 1.9. yhteisessä kokouksessaan, että Sustainability-lehti lasketaan tasoluokkaan 0. Lehdestä on käyty paneeleissa jo pidemmän aikaa kriittistä keskustelua, ja sen laskemiseksi oli tullut tiedeyhteisöstä useita ehdotuksia. Norjassa on jo aiemmin tänä vuonna tehty päätös Sustainability-lehden sijoittamisesta tasoluokkaan 0 vuoden 2023 alusta. 

Julkaisufoorumin arviointikriteerien mukaisesti tason 1 kriteerit muodollisesti täyttävä julkaisukanava voidaan sijoittaa tasolle 0, mikäli sen tieteellinen laatu ei ole uskottava. Sustainability-lehdestä keskusteltiin kaikkien Julkaisufoorumin paneelien kanssa jo syksyn 2021 aikana ja paneelit pitivät lehden laatutasoa hyvin vaihtelevana.

Lehdessä julkaistaan myös laadukkaita artikkeleita, mutta laaja-alaisuus, suuri julkaisumäärä ja nopeat julkaisuprosessit ovat murentaneet luottamusta siihen, että Sustainability-lehden laadunvarmistus toimisi uskottavasti kautta linjan. Tason suuri vaihtelu on osin seurausta tuhansista erikoisnumeroista, jotka ovat yleisiä MDPI-kustantajan muissakin lehdissä (englanniksi). Puheenjohtajat kuitenkin korostavat, että luokituspäätöksiä ei tehdä kustantajan perusteella, vaan jokainen lehti arvioidaan erikseen.  

Erityisesti Sustainability-lehti onkin kerännyt tiedeyhteisöltä useita laskuehdotuksia tasoluokkaan 0, enemmän kuin mikään muu yksittäinen Julkaisufoorumissa luokiteltu julkaisukanava. Myös Norjassa tiedeyhteisöltä saatu palaute johti lopulta päätökseen lehden tasoluokan laskemisesta (pdf, norjaksi). Palautetta tuli mm. puutteellisesta vertaisarvioinnista sekä käsikirjoitusten julkaisemisesta kesken vertaisarviointiprosessin (norjaksi).

Normaalisti yksittäisten paneelien tulee tehdä seuraavan vuoden alusta voimaan tulevat tasoluokan laskut 30.6. mennessä. Sustainability-lehti kuuluu kaikkien paneelien yhteiseen monitieteisten julkaisukanavien luetteloon, joten sen osalta päätös voitiin tehdä vasta kesän jälkeen paneelien puheenjohtajien ensimmäisessä yhteisessä kokouksessa.

Puheenjohtajien ehdotus tasoluokan laskusta käsiteltiin myös Julkaisufoorumin ohjausryhmän 13.9. kokouksessa. Ohjausryhmän näkemyksen mukaan Sustainabilityn tasoluokkaa voidaan laskea vuoden 2023 alusta, yhdenmukaisesti Norjan vastaavan luokitusjärjestelmän kanssa. Uusi taso koskee siis Sustainability-lehden artikkeleita, joiden julkaisuvuosi on 2023 tai myöhempi.

Sustainability-lehden verkkosivun (englanniksi) mukaan käsikirjoitukset vertaisarvioidaan ja ensimmäinen päätös annetaan tekijöille noin 16,7 päivää lähettämisestä, ja julkaisun hyväksyminen tapahtuu 3,5 päivässä. Näin ollen suomalaisten tutkijoiden lehteen jo tarjoamat käsikirjoituksen todennäköisesti ehditään julkaista vuoden 2023 alkuun mennessä.

Tänä vuonna Julkaisufoorumissa päivitetään tasoluokat 2 ja 3. Paneelien valmistamat alustavat ehdotukset ovat olleet tiedeyhteisön kommentoitavana JUFO-portaalin kautta, ja paneelit viimeistelevät muutokset tasoihin 2 ja 3 syksyn kokouksissaan. Uudet tasoluokat julkaistaan vuoden 2023 alussa. Kevään 2023 aikana paneelien työlistalla tulee olemaa tasoluokan 1 julkaisukanavien tarkistaminen.

Kuva: Mohammad Danish, Pexels.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös