Kirjasarjojen luokitteluun muutoksia

14.6.2023
Kuvituskuva kirjahyllystä.

Paneelit voivat jatkossa nostaa tason 2 kustantajien yksittäisiä kirjasarjoja tasolle 3. Ehdotuksia nostettavista sarjoista toivotaan tiedeyhteisöltä.

Julkaisufoorumin ihmis- ja yhteiskuntatieteiden paneelit voivat jatkossa luokitella tasolla 2 olevien kirjakustantajien yksittäisiä kirjasarjoja tasolle 3. Ohjausryhmä päätti linjauksesta toukokuun 2023 kokouksessaan. Luokittelun ehtona on, että kirjasarjoilla on oma ISSN-tunnus, niiden laadunarviointiprosessi on perusteellinen, ja ne täyttävät tasoluokan 3 kriteerit:

  • tutkimus edustaa alansa korkeinta tasoa ja sen (esim. viittausindikaattoreilla mitattu) vaikuttavuus on erittäin suuri

  • kattavat omaa tieteenalaansa laajasti, eivätkä rajoitu kapean erikoistematiikan käsittelyyn

  • kirjoittaja- ja lukijakunta on kansainvälistä ja toimituskunnissa toimivat alan johtavat tutkijat

  • julkaisemista arvostetaan alan kansainvälisessä tutkijayhteisössä erittäin korkealle.

Aiemmin kirjasarjojen luokittelun periaatteena on ollut, että kotimaisten kustantajien kirjasarjat luokitellaan Julkaisufoorumissa, ulkomaisten kustantajien kirjasarjoja ei. Tarve ulkomaisten kustantajien kirjasarjojen luokitteluun nousi esille, kun ohjausryhmä päätti joulukuussa 2022 laskea Routledgen ja Palgrave Macmillanin tasolta 3 tasolle 2 vuoden 2024 alussa. 

Paneelien käymien keskustelujen ja tiedeyhteisöltä saapuneen palautteen perusteella todettiin, että Routledgen ja Palgrave Macmillanin julkaisujen laadunarvioinnissa on entistä enemmän vaihtelua. Nämä kustantajat ovat kuitenkin merkittäviä korkean tason julkaisukanavia monilla ihmistieteiden aloilla, joten ohjausryhmä päätti antaa paneeleille mahdollisuuden säilyttää juuri näiden kustantajien korkeatasoisimmat kirjasarjat tasolla 3 ja tehdä esitys ohjausryhmälle keväällä 2023. 

Maaliskuussa 2023 toteutettiin tiedeyhteisölle avoin kysely, jossa pyydettiin tutkijoita eri aloilta nimeämään enintään viisi alansa korkeatasoisinta kirjasarjaa Routledgelta ja Palgrave Macmillanilta. Saadut ehdotukset käsiteltiin paneelien kevätkokouksissa ja ihmistieteiden paneelien puheenjohtajien kokouksessa. Kyselyyn saatiin ehdotuksia 97 vastaajalta ja paneelit pitivät tärkeänä, että kyselyä jatketaan ja laajennetaan. Paneeleilta ja puheenjohtajilta saadun palautteen perusteella ohjausryhmä päätti antaa paneeleille jatkoaikaa syksyyn 2023 ja mahdollisuuden esittää tasolle 3 kaikkien tasoluokan 2 kirjakustantajien kirjasarjoja Routledgen ja Palgrave Macmillanin lisäksi.

Osa paneeleista nosti myös esiin huolen erityisesti monografioiden luokittelusta. Monografioita julkaistaan myös kirjasarjojen ulkopuolella, jolloin moni korkeatasoinen ja hyvin perusteellisen vertaisarvioinnin läpikäynyt monografia jää tason 3 ulkopuolelle. Ohjausryhmä antoi sihteeristön tehtäväksi selvittää, voidaanko Routledgen ja Palgrave Macmillanin monografiat (C1) luokitella tasolle 3, vaikka näihin kirjakustantajiin liittyvät muut vertaisarvioidut julkaisutyypit, pääasiassa kokoomateoksissa julkaistavat kirja-artikkelit, saavat tasoluokan 2.

Tutkijakunnalla mahdollisuus ehdottaa kirjasarjoja tasolle 3

Tutkijoilla on jälleen mahdollisuus ehdottaa alansa korkeatasoisimpia kirjasarjoja nostettavaksi tasolle 3. LimeSurvey-pohjainen ehdotuslomake on nyt auki ja ehdotuksia tasolle 3 nostettavista kirjasarjoista on mahdollista tehdä syyskuun puoliväliin saakka. Uudella lomakkeella ehdottajia pyydetään myös esittämään perustelut siitä, että ehdotetut kirjasarjat täyttävät tasoluokan 3 kriteerit.

Paneelit käyvät saapuneet ehdotukset läpi syyskokouksissaan loka- ja marraskuun aikana ja  valmistelevat ehdotukset, joiden pohjalta ihmistieteiden paneelien puheenjohtajat laativat ohjausryhmän marraskuun kokoukseen esityksen tasolle 3 luokiteltavista kirjasarjoista.

Lisätietoja: Julkaisufoorumin ohjausryhmä kokous 15.5.2023 (pdf).

Kuva: Pixabay, Pexels.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös