Julkaisumäärä MDPI:n lehdissä kääntynyt laskuun

17.10.2023
Kuvituskuva, jossa hämähäkinseitti ja vesipisaroita.

Suomalaisten korkeakoulujen, yliopistollisten sairaaloiden ja tutkimuslaitosten julkaisutiedot osoittavat, että julkaisujen määrä MDPI:n lehdissä on kääntynyt laskuun vuonna 2022.

Julkaisumäärät suurten open access -kustantajien, erityisesti MDPI:n ja Frontiersin, lehdissä ovat viime vuosien aikana kasvaneet nopeasti niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Pelkästään Suomessa MDPI:n lehdissä julkaistujen artikkelien määrä on yli 10-kertaistunut vuosien 2016–2021 aikana. Kuitenkin tuoreinta, vuoden 2022 julkaisutietoaineistoa tarkasteltaessa nähdään, että julkaisujen määrä MDPI:n lehdissä on kääntynyt ensimmäistä kertaa laskuun (kuva 1).

Suomalaisten yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, yliopistollisten sairaaloiden ja tutkimuslaitosten raportoimien julkaisutietojen perusteella MDPI:n lehdissä on vuonna 2022 julkaistu hieman vähemmän artikkeleita vuoteen 2021 verrattuna. Vielä vuonna 2021 MDPI:n lehdissä julkaistiin lähes 2800 artikkelia, kun viime vuonna määrä laski reiluun 2400 artikkeliin. Sen sijaan Frontiersin lehdissä julkaisumäärä on yhä jatkanut nousuaan. Vuonna 2016 MDPI:n ja Frontiersin kanssa lähes samoissa julkaisumäärissä olleen Hindawin osalta julkaisumäärät ovat laskeneet ja nykyisin Hindawin osuus julkaisuista on hyvin pieni.

Julkaisumäärät Frontiersin ja MDPI:n lehdissä ovat kasvaneet vuodesta 2016 alkaen vuoteen 2021 saakka.
Kuva 1. Suomalaisten korkeakoulujen, yliopistollisten sairaaloiden ja tutkimuslaitosten raportoimien artikkelien määrän kehitys Frontiersin, Hindawin ja MDPI:n lehdissä vuodesta 2016 alkaen. Lähde: VIRTA-julkaisutietopalvelu.

Ilmiö on havaittu myös kansainvälisesti. The Scholarly Kitchen -blogissa (englanniksi) syyskuussa julkaistu kirjoitus esittelee MDPI:n International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) -lehden osalta tilastoja, joiden mukaan lehden poistaminen Web of Science tietokannasta maaliskuussa 2023 laski lehdessä julkaistujen artikkelien määrää merkittävästi. Artikkelimäärä laski välittömästi 88 prosentilla, ja on pysynyt yhtä matalana myös sen jälkeen. Julkaisumäärän laskua luultavasti selittää se, että IJERPH-lehdellä ei enää ole Journal Impact Factoria. Kirjoituksessa esiteltyjen tilastojen mukaan julkaisumäärät ovat laskeneet myös muissa MDPI:n lehdissä vuoden 2023 aikana keskimäärin 23 prosenttia. Koska kirjoittajamaksuihin perustuva liiketoimintamalli perustuu julkaisumääriin, on julkaistujen artikkelien määrän vähenemisellä merkittävä vaikutus yrityksen liikevaihtoon.

Julkaisumäärät Frontiersin lehdissä ovat suomalaisten korkeakoulujen, sairaanhoitopiirien ja tutkimuslaitosten raportoimien julkaisutietojen perusteella kasvaneet, mutta kansainvälisesti myös Frontiersin julkaisemien artikkelien määrä on kääntynyt laskuun.

Kansainväliseen Open APC -palveluun (englanniksi) suomalaisista tutkimusorganisaatioista raportoitujen kirjoittajamaksutietojen perusteella MDPI on säilyttänyt asemansa suurimpana kustantajana vuonna 2022 (kuva 2). Kustantajalle maksettujen ja raportoitujen kirjoittajamaksujen yhteissumma on kuitenkin laskenut lähes puoleen vuodesta 2021, jolloin se oli 861 727 euroa. Kirjoittajamaksujen yhteissumman puolittumista ei yksin selitä julkaisumäärän laskeminen, sillä Open APC -palvelusta löytyy vain osa suomalaisten tutkimusorganisaatioiden maksamista kirjoittajamaksuista. Vuonna 2022 ei myöskään solmittu uusia merkittäviä OA-etuja sisältäviä sopimuksia.

Open APC -palvelun tarjoama visualisointi suomalaisten korkeakoulujen, yliopistollisten sairaaloiden ja tutkimuslaitosten maksamista kirjoittajamaksuista vuonna 2022.
Kuva 2. Suomalaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten raportoimat kirjoittajamaksut vuodelta 2022 kustantajien mukaan eriteltynä. MDPI:n osuus on lähes 24 prosenttia, Frontiersin 16 prosenttia ja Hindawin osuus vain vajaa 0,3 prosenttia. Lähde: Open APC -palvelu.

MDPI, Frontiers ja Hindawi ovat tarjonneet tutkijoille kanavia nopeaan avoimeen julkaisemiseen, mutta mikä niiden, sekä muiden vastaavien, kustantajien tulevaisuus on?

Aiheesta aiemmin Julkaisufoorumissa:

Lisätietoja: julkaisufoorumi@tsv.fi

Teksti: Anna-Kaarina Linna ja Elina Pylvänäinen

Kuva: Pixabay, Pexells

Sinua saattaisi kiinnostaa myös